Zeer Zorgwekkende Stoffen op kleine afstand van dorp

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Op dit moment stoot het bedrijf Chemours Nederland, waar op het terrein op de Baanhoekweg in Dordrecht nog altijd 2 onderdelen van DuPont staan, zeker 3 Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) uit te weten: formaldehyde, dichloormethaan en chloroform. De emissie van de kankerverwekkende stoffen is vergund aan het chemiebedrijf door de provincie Zuid-Holland. Het gaat om vele tonnen per jaar. Emissies van verdacht kankerverwekkende gassen in kg/jaar: In 2012 was in totaal 20.050 kg/perjaar vergund (ter vergelijking in 2010 9.301 kg/per jaar). Sliedrecht24 heeft bij Chemours Nederland een recente lijst (2015) met stoffen die worden gebruikt opgevraagd, maar het bedrijf wil deze (nog) niet geven. De fractie van de PvdA in provinciale staten van Zuid-Holland heeft voor woensdag 20 april 2016 een interpellatie aangevraagd over deze kwestie tijdens de statenvergadering.

De bloemen lijken weinig te lijden te hebben. Uit de schoorstenen worden met toestemming van de provincie stoffen uitgestoten, die de gezondheid van mensen op het terrein en direct omwonenden mogelijk in gevaar brengt. De dichtsbijzijnde bewoning staat op 180 meter van het chemieterrein, op 400 meter in Sliedrecht. De wind is doorgaans zuid-west. (Foto Hans van der Aa)

Voor dat zoiets gebeurt, zijn bij de aanvraag en de daarop volgende procedure verschillende adviseurs betrokken onder wie milieu- en handhavingsinstanties, maar ook B & W van de gemeente Sliedrecht. Het college is akkoord gegaan met de vergunning, wetende dat het bedrijf staat in een kwetsbare, dichtbebouwde woonomgeving.

Grote gevolgen
Neem nu de aanvraag van DuPont in 2010. Soms was de aanvraag door DuPont zo complex voor bestuurders en instanties dat beantwoording soms 12 weken langer op zich liet wachten, zoals uit deze brief (Zaaknummer: 0080010; Kenmerk: 2013011635) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bleek. De reden: “dat het een complexe aanvraag betreft die tevens als controversieel in de omgeving beschouwd kan worden.” Soms moesten brieven van het bedrijf vertrouwelijk worden behandeld. “De reden hiervoor is de bedrijfsgevoeligheid van de namen van sommige grondstoffen”, staat in het schrijven van 121 pagina’s van de OZHZ. In de brief wordt het het bedrijf gewezen op de grote gevolgen die een calamiteit voor een dorp als Sliedrecht kan hebben, dat: “een calamiteit bij DuPont tot zeer ernstige gevolgen zou kunnen leiden voor de bevolking van Sliedrecht met vele doden en gewonden.”

Formaldehyde
Al jaren (we komen de stof o.a. tegen in stukken van 2010-red.) gebruikt het bedrijf aan ‘de overkant’ de giftige stof formaldehyde (Formaldehyde fabriek). Het zit uiteindelijk in onder meer textiel en cosmetica (desinfecteer- en conserveringsmiddelen). De stof kan de neuzen, ogen en keel irriteren. Maar ook resulteren in hoofdpijn of huidirritatie. Je kan er volgens kenners zelfs een beroepsastma op ontwikkelen. Als je met de stof in aanraking komt, dan kan dat kanker veroorzaken. Mengels van de stof met een andere stof leveren soms bijzondere stoffen op. Formaldehyde reageert bijvoorbeeld in een geconcentreerde waterige oplossing tot mierenzuur. Op verschillende plaatsen wordt het formaldehyde gebruikt, van ziekenhuizen en de drankeninustrie tot de bereiding van vaccins in de medische sector. Ook het RIVM berichtte eerder over de stof. September vorig jaar schreef het RIVM op hun website: “Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal deze inventarisatie gebruiken om in samenwerking met branches na te gaan of er knelpunten ontstaan als het gebruik van formaldehyde verder ingeperkt wordt en om de gebruikers er op te wijzen dat blootstelling aan formaldehyde en de emissies daarvan zoveel mogelijk moeten worden beperkt.” In een brief van 17 april 2012 staat: ‘…gaat de formaldehyde productie omhoog van 95.000 naar 150.000 ton/jaar, ook gaan de vergunde producties van Delrin, Freon, TFE, HFP, etc. omhoog.’ Neemt met een productieverhoging ook de kans op risico’s op calamiteiten toe? Emissies van verdacht kankerverwekkende gassen in kg/jaar (pag. 9): In 2012 was 7.110 kg/per jaar vergund aan DuPont in Dordrecht (ter vergelijking, was in 2010 nog 1.906 kg/per jaar). En dat op korte afstand van de bebouwde kom van Sliedrecht.
 
Dichloormethaan
Methyleenchloride of dichloormethaan (C-H2-Cl2). Voor DCM, zoals de stof ook wordt afgekort, geldt voor het overgrote deel een verbod (sinds februari 2008) voor gebruik in verfafbijtmiddelen. DCM staat bekend als kleurloos, slechtoplosbaar in water, is vluchtig en heeft soms een iets zoete, onaangename geur. Bij chronische blootstelling kan het een carcinogene werking hebben. Bij dieren is de relatie aangetoond tussen blootstelling en kanker in organen als longen, lever en alvleesklier. Bij de mens is dat nog niet aangetoond, maar alle beschrijvingen te hebben gelezen, is de stof niet gezond. Huidcontact kan het beste worden vermeden. De stof kan een deel van het huidvet zelfs oplossen, huidirritatie geven, mogelijk blaren of brandwonden. Emissies van verdacht kankerverwekkende gassen in kg/jaar (pag. 9): In 2012 was 11.100 kg/per jaar vergund (ter vergelijking, was in 2010 nog 7.195 kg/per jaar). En dat op korte afstand van de bebouwde kom van Sliedrecht.
 
Chloroform
Ook de kleurloze stof chloroform (trichloormethaan, C-H-Cl3) staat op de ZZS-lijst en is levensgevaarlijk. Een oude stof, ontdekt begin 19e eeuw. Na bedwelming ontstaat hoofdpijn, slapeloosheid of je raakt bewusteloos bij inademing. Het werd als verdovingsmiddel gebruikt. Wie een te hoge dosis binnenkrijgt, komt te overlijden. Soms gaat het weleens mis bij het chemiebedrijf in Dordrecht, zoals begin april 2012. Dan volgt onmiddelijk ontruiming. Nog geen veertien dagen voor het incident stelde het CDA Sliedrecht vragen over DuPont en de gevaarlijke stoffen. Het bedrijf is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid verschillende keren op de veiligheid gewezen. Emissies van verdacht kankerverwekkende gassen in kg/jaar (pag. 9): In 2012 was 1.840 kg/per jaar vergund (ter vergelijking, was in 2010 nog 200 kg/per jaar) En dat op korte afstand van de bebouwde kom van Sliedrecht.

4 gedachten over “Zeer Zorgwekkende Stoffen op kleine afstand van dorp”

  1. Als je als Omgevingsdienst zeer arrogante ondeskundige personen een vergunningaanvraag laat behandelen van DuPont krijg je dit soort vergunningen.
    We zijn er nog niet denk ik. Het deksel van deze ambtelijke beerput moet er af.
    Wij waren als Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven samen met de toenmalige burgemeester en de heer Vollenbroek een roepende in de woestijn.
    Helaas zitten we nu met de gebakken peren!

  2. Als je als politiek wilt dat het vertrouwen volledig weggaat, dan moet je je eigen bevolking (jouw kiezers) vergiftigen door DuPont of nu Chemours een vergunning te geven voor stoffen die op een Europese lijst staan. Hoe durf je? De stoffen kunnen kanker veroorzaken. Waar haal je het lef als politicus vandaan? Denkt u nu echt dat u door de bevolking bent gekozen om dit te beslissen. Geld en economische belangen zijn kennelijk groter dan leven van uw kiezer, uw inwoner. U moet zich schamen, politiek!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld