Wonders of Water Experience laat alles van Nederlandse waterbouwsector zien

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Er lijkt een invulling gevonden voor ‘Het Plaatje’, gelegen aan de rivier de Boven-Merwede nabij de Molendijk / Baanhoek, achter hét Nationaal Baggermuseum. Op deze plaats moet de Nederlandse waterbouw een gebouw van uitstraling krijgen. Maar in het bidbook wordt gesproken over ‘nog één’ locatie in Sliedrecht en één in Zwijndrecht. Samen met de Dutch Experience Group uit Amsterdam is het museum afgelopen maanden druk geweest een plan te ontwikkelen. Dat heeft inmiddels geresulteerd in het bidbook ‘Wonders of Water (WOW) Experience, dat ook is aangeboden aan de gemeente Sliedrecht en de leden van de gemeenteraad. De fase die nu volgt is de haalbaarheidsfase. “We zijn inmiddels begonnen met het vinden van de financiële middelen en we verwachten tegen eind 2022 te weten of het financieel lukt”, zegt woensdag 22 december 2021 woordvoerder Remco van de Ven van hét Nationaal Baggermuseum. In 2023 moet begonnen worden met de uitvoering van het plan. De ambitie is om in het derde kwartaal van 2024 te openen. De totale investering wordt nu geraamd op zo’n 28 miljoen euro.

In de WOW Experience staat de kracht en pracht van het water centraal. De bezoeker wordt meegenomen en ondergedompeld in allerlei aspecten van water door een aantal bijzondere shows. In totaal – is de bedoeling – wordt de bezoeker meegenomen door zeven grote shows over de zee, rivieren, land, regen, passie en innovatie, klimaatverandering en talent. Al die aspecten worden getoond en kan de bezoeker voelen en beleven. 

Online krant Sliedrecht24 mocht het bidbook inzien en het daarin beschreven concept lezen. Er wordt uitgegaan van het principe van het theater, podium en coulissen. Het theater (World of Waters, afgekort WOW) gaat om het ontzag voor het water, op de zee, op de rivieren, overal waar op de wereld water te vinden is. Het laat zien waar wij als industrie heel erg goed in zijn om dat water te gebruiken, om het te beheren en te managen. Op het podium (Sector on Stage, afgekort SOS) wordt de sector en al haar activiteiten zelf getoond. Tot slot wordt er in de coulissen (Working on Water, afgekort WOW) getoond hoe er met water wordt gewerkt en wat er met dat water wordt gedaan, nu en in de toekomst. 

Nauwelijks aansluiting
De Nederlandse waterbouwsector heeft wereldwijd een leidende positie. In hét Nationaal Baggermuseum aan Molendijk 204 is veel te zien van de historie. De laatste jaren is het aantal bezoekers gestaag gedaald. Onvoldoende om kostendekkend te zijn. Dus stelde het museumbestuur zich de vraag ‘hoe verder?’. Hét Nationaal Baggermuseum is verder gevestigd in een Rijksmonument, het geboortehuis van Adriaan Volker, met een gedateerde presentatie van de collectie, waar nauwelijks aansluiting is bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. “In deze situatie is het niet mogelijk om meer bezoekers te trekken, een visitekaartje te zijn van de zeer grote sector en een centrum waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Trots op wat we bereikt hebben, maar nog belangrijker trots op de uitdagingen die we te lijf gaan voor volgende generaties wereldwijd”, staat in het 55 pagina’s tellende bidbook. 

Bruisend plan
Daarom is een aantal toekomstscenario’s onderzocht, die allen geen ‘panklare oplossing’ hebben geboden. Gekeken werd naar samenwerking, verhuizing en er werd een rapport opgesteld. Dat was het allemaal niet. Daarom is door hét Nationaal Baggermuseum besloten om het roer om te gooien. “Onze ambitie is een Wonder of Water (WOW) Experience neer te zetten wat zijn weerga niet kent. Wat zeker niet alleen museaal is, maar ook een plek voor beleving en innovatieve initiatieven. Een beleving waar we kunnen zien welke uitdagingen er op ons afkomen. Denk aan een stijgende waterspiegel, bouwen met de natuur, nieuwe vormen van energie waar de waterbouwsector een cruciale rol in speelt en ook een voorbeeld geeft door hun schepen schoner te laten draaien. Maar ook een kenniscentrum en een watercampus waar het onderwijs gebruik van wil maken. Waar kwaliteit van water een plek krijgt en iedereen zich kan verbazen over alle innovaties die ons land te bieden heeft. Tegelijk zullen onze kleine en grote spelers in het veld met trots hun (ook internationale) bezoekers kunnen rondleiden. Het plan wordt omschreven als innovatief, veelzijdig en hoogstaand.

Entree en activiteiten
Er wordt niet geparkeerd rondom de experience, maar op een andere plaats (transferium). Daar begint de show. Je gaat dan per boot naar het gebouw toe als onderdeel van de experience. Bezoekers maken een overweldigende watersymphony mee vanuit de boot van watervallen en onstuimige muziek. De dirigent verschijnt plots in beeld en legt in drie zinnen uit wat de bezoekers te wachten staat (mindset). Als het schip het gebouw invaart, ervaren de bezoekers een tunnel van watermassa om zich heen, maar waar je uitstapt is het droog. Het gebouw gaat bestaan uit verschillende verdiepingen, waar shows zijn onder meer over de kracht van water, landwinning en landverlies en ‘we control water’. Er zouden vier vaste shows moeten komen, er komt een show door studenten en één door een kunstenaar. Op het dak komt een uitkijkplatform en een tribune. Je hebt daar uitzicht op de Merwede en de Biesbosch. Met daar ook ruimte voor lokale muziek en theatervoorstellingen. Op gezette tijden is er voor het gebouw een fonteinenshow (met muziek) aangevuld met ‘rainbowende’ baggermaterieel. De vertrekkende boten varen onder de ‘rainbow’ door. Voor kinderen komt er onder de tribune een ‘overdekte’ waterspeeltuin met een zand en water oefenhoek.

Kosten
Het gebouw moet wordt op een duurzame manier gebouw, waarbij ‘Het plaatje’ gezien wordt als een potentiële locatie. Er is ook ruimte voor business-to-consumer activiteiten, voor startups en een skylounge biedt plaats voor business-to-business activiteiten (vergaderingen en conferenties). In het gebouw zou ook een restaurant moeten komen. Verder een businesscenter met kantoorruimten en vergaderzalen voor de sector gerelateerde partijen. Tegelijk zal er een centrale ontmoetingsplaats ontstaan, waar het bedrijfsleven en educatie elkaar kruisen. Het terrein wordt door erfpacht verkregen en zou de organisatie. In het bidbook wordt verder ingegaan op beoogde bezoekersaantallen, mogelijke locaties, logistieke aandachtspunten en een exploitatie- en investeringsbegroting.  De kosten worden geschat op 56 miljoen euro. “Wij verwachten de investering te financieren met een mix van eigen middelen, bouwpartnerships (renewabies), landelijke instellingen en fondsen (innovatie, educatie en cultuur), experience sponsorships, sectorgerelateerde partijen, (lokale) overheden en banken”, meldt het bidbook. Geschat wordt dat er elk jaar 200.000 bezoekers komen en dat een ticket rond € 20,– gaat kosten. Tot nu toe is met een breed scala aan partijen gesproken, waaronder grote partijen als Van Oord, Boskalis, Rijkswaterstaat en Royal IHC. Maar ook met overheden, de Vereniging van Waterbouwers en de TU Delft. Later moet blijken wie kan participeren. Gekeken wordt of het huidige Nationaal Baggermuseum met gebouwen tot een hotel kan worden omgevormd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld