Wethouder Spek: ‘Regio Deal positief voor Sliedrecht’

SLIEDRECHT – Inwoners van de Drechtsteden en Gorinchem kunnen binnenkort rekenen op onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt, op meer toepasbare innovatie en een beter gebruik en toegankelijkheid van de rivieroevers. “Ik ben blij met deze deal. Als het goed gaat in onze regio, profiteren wij daar in Sliedrecht ook van mee!”, zegt wethouder en Drechtstedenbestuurder Ton Spek (CDA) op de website van de gemeente Sliedrecht. Ook heeft hij vragen van PRO Sliedrecht beantwoord. Sliedrecht heeft geen enkel project in Regio Deal!

Voor de plannen is geld vrijgekomen aan de hand van de Regio Deal die de Drechtsteden, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland met het Rijk hebben ondertekend. Wethouder Spek denkt dat dit positief is voor Sliedrecht. (Foto gemeente Sliedrecht)

Bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen geven in de Regio Deal aan om gericht met elkaar samen te werken aan de uitvoering van regionale en lokale projecten. De projecten vallen allemaal onder een thema en versterken elkaar onderling. Met de aanpak is een bedrag van minimaal 45 miljoen gemoeid. De regio Drechtsteden, Gorinchem en de provincie investeren 22,5 miljoen euro. Het Rijk verdubbelt dat bedrag met 22,5 miljoen euro. Daar komen investeringen van projectpartners nog bij. Onlangs kwam er kritiek van lokale politieke partijen. “Waar profiteert Sliedrecht? Klopt het dat de gemeente Sliedrecht geen projecten heeft aangedragen?”, vroegen zij zich af.

Geen concrete plannen
Woensdag 22 juli 2020 kwam Spek met een antwoord. In de beginfase van het traject van de Regio Deal is vanuit Sliedrecht de ontwikkeling van het Watertorenterrein volgens Spek op de projectenlijst gezet. In een later stadium is volgens hem ook de herontwikkeling van de Driehoek aangedragen als mogelijke kans. Spek: “In de nadere afweging is gebleken dat beide projecten onvoldoende aansluiten op de criteria van de regiodeal. Die criteria hebben betrekking op de bijdrage van een project aan de inhoudelijke pijlers van de regiodeal (dynamische oevers, innovatie en human capital), maar ook op de randvoorwaarden die het Rijk stelt t.a.v. onder meer zekerheid over uitvoeringsplanning en co-financiering. Met name dit laatste punt is van belang. Een subsidie vanuit de regiodeal is geen vrijblijvende bijdrage aan projecten, maar kent duidelijke voorwaarden rond een eigen bijdrage van de overheden van minimaal 50%. Het college heeft daarom geconstateerd dat er in Sliedrecht geen concrete projecten voorhanden waren die passen binnen die criteria.” Ook bleek het volgens wethouder Spek niet haalbaar op korte termijn een nieuw initiatief op te zetten en de daarvoor benodigde lokale financiering en uitvoeringscapaciteit te kunnen garanderen. “Om die reden is er bewust voor gekozen geen lokaal Sliedrechts project op de definitieve projectenlijst te zetten.

Profiteren
Bovenstaande wil volgens Spek echter niet zeggen dat Sliedrecht niet meedoet en/of profiteert van de Regio Deal. Spek: “We zijn betrokken bij het hele proces en bij de daarbij horende projecten. Deze hebben immers een regionale impact. Ook onze bedrijven en inwoners kunnen daar concreet aan meedoen en hebben er profijt van. De regionale projecten zijn bedoeld voor alle mensen en bedrijven van de Drechtsteden en Gorinchem. Dus ook voor onze inwoners. Iedereen kan gebruik maken en profiteren van bijvoorbeeld de innovatie- en afstudeercampus in Gorinchem, de Dordrecht Academy, de MBOaanpak of het innovatief personenvervoer. Ook de impulsen t.a.v. de regionale economie zijn gunstig voor de Sliedrechtse ondernemers. De initiatieven vanuit de regiodeal dragen bij aan de verdere ontwikkeling van regio en hebben daarmee ook een positief effect voor Sliedrecht.”

Positieve bijdrage
Wethouder Spek is enthousiast over de Regio Deal: “Het is belangrijk dat we als regio blijvend aandacht besteden aan de pijlers bereikbaarheid, wonen en onderwijs. Vanuit Sliedrecht hebben we op dit moment geen concrete projecten die direct meedoen in het lijstje van de Regio Deal. Toch zijn we er blij mee, want voor deze Regio Deal geldt: wat goed is voor de regio, straalt positief af op ons dorp.”

Kansen voor mensen vergroten
Voor de hele aanpak is brede steun van onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. Deze partijen voeren het plan uit en hebben bepaald welke projecten een bijdrage vanuit de Regio Deal ontvangen. Bij indiening van het plan hebben partijen ook het belang van ‘investeren in mensen’ voor deze regio onderstreept. “Daarom is deze Regio Deal voor ons ook zo belangrijk”, stelt voorzitter Regio Drechtsteden, Wouter Kolff. “We willen namelijk dolgraag kansen vergroten voor iedereen die hier woont, werkt, recreëert, op school zit of een bedrijf of organisatie runt. En we gaan voor resultaat. We zijn dan ook heel blij met de steun van het Rijk als impuls voor onze regionale ontwikkeling. Iedereen mag namelijk weten: deze regio is relevant, we doen ertoe, en als maritieme topregio hebben we iets bijzonders te bieden.”

Omslag in vijf jaar
De aanpak moet er volgens de gemeente Sliedrecht voor zorgen dat de regio Drechtsteden en Gorinchem binnen vijf jaar een omslag maakt. “Die houdt in dat het betreffende gebied minder gevoelig is voor crises. Maar ook dat sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. De bedoeling is ook dat de regio haar identiteit (de rivieren) koestert, een kwalitatief goed leefklimaat heeft, klimaatbestendig is ingericht en dat culturele voorzieningen en openbaar vervoer meegroeien. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren”, staat op de website van de gemeente Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld