Wethouder Goverde over renovatie Elektra: ‘Bouwkosten zijn flink gestegen’

SLIEDRECHT – De kans is groot dat de renovatie van het gebouw Elekra aan Stationsweg 4 veel duurder gaat uitpakken. Dat blijkt uit een ‘memo tussenbericht stand van zaken’, dat door wethouder Ed Goverde (PvdA) is verspreid onder de leden van de gemeenteraad.

De raad heeft voor de renovatie en herinrichting van het pand een bedrag van € 1.6 miljoen uitgetrokken. Maar dat kan meer worden, laat Goverde nu al weten. Tijdens de renovatie is gebouw Elektra gesloten. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De afgelopen maanden is in de projectgroep renovatie het schetsontwerp opgesteld. Het schetsontwerp is binnen de projectgroep inhoudelijk vastgesteld en er is een kostenraming gemaakt. Goverde: “De bouwkosten zijn flink gestegen. Vooralsnog kan het taakstellende budget aangehouden worden. In december zal uw raad worden geïnformeerd over het definitief ontwerp en de definitieve kostenraming en planning.”

Verschillende partijen
De planning is besproken in de projectgroep renovatie en wordt nader afgestemd op de activiteiten van SOJS. Tijdens de renovatie is Elektra gesloten. Met SOJS wordt een plan uitgewerkt om de activiteiten tijdens de renovatie mogelijk op een andere locatie te laten plaatsvinden. Het pand Elektra wordt naast SOJS al gebruikt door verschillende gebruikers/onderhuurders. Te noemen zijn: Philafeest van Philadelphia (dagbesteding) en de verschillende taalcursussen die er worden gegeven. Ook het Sociaal Team maakt gebruik van ruimtes om bijvoorbeeld omgangsregelingen tussen ouders en kinderen te bespreken. SOJS is met genoemde partijen in overleg in hoeverre zij in het nieuwe gebouw deze activiteiten wensen voort te zetten en of ze mogelijk (structureel) willen uitbreiden.

Beheersvorm en toezicht
De gemeente en SOJS gaan tevens onderzoeken in hoeverre de (structurele) bezetting en de multifunctionaliteit van het gebouw, met name overdag, verder geoptimaliseerd kan worden. Dit op basis van de (extra) kansen die de nieuwe gebouwindeling partners gaat bieden. “In december zal uw raad worden geïnformeerd over de beheervorm en de wijze waarop het toezicht zal worden uitgeoefend”, aldus Goverde.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld