Werkzaamheden uitbreiding algemene begraafplaats beginnen deze maand

SLIEDRECHT – Binnenkort wordt begonnen met de werkzaamheden voor uitbreiding van de algemene begraafplaats aan de Thorbeckelaan. Deze worden uitgevoerd door aannemer Gebr. De Koning. Weggebruikers kunnen overlast ervaren door de werkzaamheden bericht de gemeente Sliedrecht.

Eind november 2021 worden de damwanden aangebracht. Het plaatsen van de damwanden loopt door tot
in december 2021. (Animatie foto via gemeente Sliedrecht)

Voordat de begraafplaats daadwerkelijk wordt uitgebreid worden er eerst voorbereidingen rondom de begraafplaats getroffen. Deze voorbereidingen bestaan uit het aanbrengen van een aantal beschermende damwanden. Deze damwanden zorgen ervoor dat de grond op de begraafplaats niet verzakt. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Op de begraafplaats zelf vinden geen werkzaamheden plaats.

Bomen
Deze maan start de aannemer met het verwijderen van meubilair, de afrasteringen, beplanting en bomen rondom de begraafplaats. Er is speciale aandacht voor het behoud van de beeldbepalende bomen langs het Achterom. Op advies van de Nationale Bomenbank worden de bomen langs het Achterom zeer kort gesnoeid. Ook worden de wortels behandeld aan de zijde van de te plaatsen damwand. Daarna wordt de ondergrondse groeiplaats van de bomen verbeterd.

Werk stil
Vooral aan de De Savornin Lohmanlaan en het Achterom kan men overlast ervaren. Op de begraafplaats vinden echter geen werkzaamheden plaats en tijdens een uitvaart worden de werkzaamheden stilgelegd. Voor de werkzaamheden wordt tijdelijk aan de oostzijde van de begraafplaats (De Savornin Lohmanlaan) een toegangsbrug geplaatst. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat weggebruikers zo min mogelijk hinder ervaren.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld