Weinig ondernemers bezoeken presentatie Omgevingsvisie in De Lockhorst

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Eigenaren van een bedrijf kregen maandagmiddag 20 september 2021 de gelegenheid om nog eens samen met de wethouder(s) naar de Omgevingvisie te kijken. Er waren ambtenaren, die met verschillende plankaarten, uitleg of een toelichting gaven. Veel bezoekers kwamen er niet op af.

Er was nauwelijks belangstelling in partycentrum De Lockhorst. In december 2021 komt de Omgevingsvisie voor besluitvorming in de raad. Daarvoor zit nog een hardnekkig traject. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Donderdag 23 september 2021 gaat wethouder Ton Spek (CDA) als portefeuillehouder Omgevingsvisie de plannen die Sliedrecht heeft, pitchen bij de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag. Spek weet dat het een pittig moment kan worden, omdat vooralsnog de provincie niet wil bouwen in het Groene Hart. “Ik zie de locatie niet als Groene Hart, maar in een deel van de Alblasserwaard. Ook andere gemeenten in de Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden hebben plannen en we trekken gezamenlijk op”, vertelt Spek, die zegt goede argumenten zegt te hebben voor de plannen en deze gaat toelichten. De gemeente Sliedrecht heeft verder al plannen over de aanpak binnen de gemeente van de Omgevingsvisie.

Bijeenkomst
Dat nu al de plannen en public worden gepresenteerd, vindt Spek normaal. Hij wil koploper zijn door plannen te hebben. Spek: “Als ik mij zonder plannen bij de provincie meld, vragen ze wat ik kom doen!” Na het gesprek met de provincie wacht de gemeenteraad. Maandag 4 oktober 2021 beeldvormende, in november 2021 oordeelsvormend en dan dus in december 2021 besluitvormend. Er is woensdag 22 september 2021 voor alle belanghebbenden nog een bijeenkomst, waar de gemeente nogmaals de gemaakte keuzes voor het ontwerp Omgevingsvisie toelichten. Deze informatiebijeenkomst is voor maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen, sportverenigingen, ondernemersverenigingen en raadsleden.

Opgeven
Aanmelden voor de bijeenkomst van woensdag kan door een e-mail te sturen naar: [email protected] Vermeld daarbij jouw naam.

4 gedachten over “Weinig ondernemers bezoeken presentatie Omgevingsvisie in De Lockhorst”

 1. Dus als ik het goed begrijp is het zo samen te vatten:
  1. De provincie en het veenlandschap Alblasserwaard zegt duidelijk dat er niet gebouwd gaat worden in het groene hart.
  2. Er is geen enkele financiële onderbouwing beschikbaar voor de toegangswegen (tunnel etc) en er is nog geen duidelijkheid over de vervuiling en onlangs werd bekend dat er tegenvallers te verwachten zijn bij verbouwing Elektra en het grondonderzoek.
  3. Er komen vooral woningen voor midden en hoger segment terwijl we juist zitten te springen om sociale woningbouw en goedkopere segment voor starters.
  4. De gemeenteraad heeft zich er nog niet over uitgesproken.
  5. ………en toch gaat de wethouder er ‘pitchen’?????

  Lijkt me geen probleem voor de Raad om dit af te keuren als zichzelf respecterende raad.

 2. Wat een verrassend en raar bericht.
  Het is duidelijk, dat ik absoluut niet voor woningbouw “in de polder” ben en al helemaal niet als daar middel- en erg dure huizen gebouwd worden.
  Één van de vaste tegenargumenten van het college was dan, dat we beter zelf initiatief konden nemen “want anders werd ons die woningbouw door de Provincie opgelegd en dan verlies je de controle”.
  En nu lees ik precies het tegenovergestelde, dat wethouder Spek moet/gaat “pitchen” bij de gedeputeerde.
  Jazeker, ik heb het al meerdere keren gezegd, dat in de nieuwste Omgevingsvisie (2020-2030) van de Provincie Zuid Holland klip-en-klaar staat, dat er niet gebouwd gaat worden in “Het Groene Hart”.
  Letterlijke tekst daarvan:
  “In het veenlandschap van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zet de provincie in op behoud en versterking van het waterrijke en open karakter. Daarnaast is behoud van de kenmerkende afwisseling van veenweidelandschap, rivieren, boezems, plassen en droogmakerijen van groot belang. De veenlandschappen combineren een agrarische economie met cultuurhistorische en ecologische waarden. Deze combinatie maakt de landschappen ook aantrekkelijk als recreatief en toeristisch gebied. De provincie wil nieuwe bebouwing in het landelijk gebied beperken om zo de openheid te handhaven”.

  “Pitchen” is simpelweg een verkooppraatje en ik mag hopen, dat dat verkooppraatje de correcte situatie weergeeft van behoorlijk wat “burgerlijke tegenstand” om over-het-spoor te bouwen.
  Niet andersom uitleggen, dat we op basis van onze Omgevingsvisie in Het Groene Hart moeten gaan bouwen, want dan “jok-je-een-brokje”.

  En dan heb ik het nog niet over de bodemdaling, over een onbetaalbare tunnel én – last but not least – in hoeverre de grond in de polder qua PFAS vervuiling geschikt (lees: gezond) is voor woningbouw. Laten we daarvoor eerst de nieuwste grondonderzoeksrapporten maar even afwachten.

 3. wethouder Spek gaat zijn plannen pitchen bij de Provincie. Wat is dat nou weer ? In normaal Nederlands : hij gaat de Provincie proberen warm te maken voor het bouwen van 1250 woningen in het midden en dure segment ten noorden van de spoorlijn. Namens wie gaat hij dat doen ? Ik neem aan alleen namens burgemeester en wethouders . Want de gemeenteraad moet zich nog uitspreken. Ik lees er in elk geval niks over in de kleuterkrant die het college huis aan huis heeft laten bezorgen. Als ik de oplossing van de rebus in de kleuterkrant woensdag bij hem ga melden ( hopelijk ontvang ik dan een pak heerlijke stroopwafels ! ) zal ik hem er eens naar vragen. Misschien dat wakkere raadsleden dat ook gaan doen ?

 4. Meneer Spek ziet het niet als Groene Hart gaat ie bij de provincie vertellen. Nou als hij dat zo ziet, dan is toch alles opgelost ??. Overigens liggen heel wat meer en andere argumenten ten grondslag om absoluut niet aan die rond getoeterde 2500 ( meest dure) woningen te beginnen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld