VVD wil graag bouwen en toont zich als ondernemerspartij

SLIEDRECHT – Bouwen is voor de VVD Sliedrecht een belangrijk punt, Maar ook het eventueel verplaatsen van bedrijven naar Sliedrecht-Noord, mogelijk met een voorkeurspositie. “We hebben het er al veel over gehad en we zullen er de komende jaren nog veelvuldig over komen te spreken, maar we hebben nogal een bouwopgave hier in Sliedrecht”, aldus fractievoorzitter Sjors van Wijngaarden (VVD).

Raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD). (Foto gemeente Sliedrecht)

De mogelijkheden om  hier snel en concreet invulling aan te kunnen geven zijn volgens Van Wijngaarden enigszins beperkt. “We zetten vol in op de ontwikkeling van Sliedrecht Noord, maar daar zal deze periode nog geen paal de grond in gaan, dus moeten we ook denken aan oplossingen voor de kortere termijn. En als VVD zien we dan een aantal opties, en de eerste daarvan komt zeer binnenkort al naar deze raad, namelijk de Groen van Prinsterer. Als VVD zouden we graag zien dat we deze locatie gaan gebruiken om te bouwen. Datzelfde geldt voor de locatie Maaslaan, ook hier zal bouwen ons belangrijkste motto worden”, sprak Van Wijngaarden, “Daarnaast zijn er ook nog lopende projecten, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen in ons dorp, zoals het Burgemeester Winklerplein. Een langslepend dossier waar we toch echt snel ontwikkelingen willen zien plaatsvinden.  We willen vervolgens niet alleen bouwen met stenen, maar we willen ook bouwen aan veerkrachtige wijken. En één van de wijken die hier wat ons betreft extra aandacht verdient is Sliedrecht-Oost. Goed om te zien dat het college samen met inwoners, maatschappelijke partners en andere relevante partijen gaat werken aan het opstellen van wijk of buurtagenda’s.”

Ruimte bedrijven
Er
is volgens Van Wijngaarden geen betere sociale voorziening dan een betaalde baan. Van Wijngaarden: “En in dat opzicht gaat het goed in Nederland, en ook in Sliedrecht. Dat wil echter niet zeggen dat hier geen verbeteringen in kunnen plaatsvinden. Een grote groep is inmiddels aan het werk, maar er is nog altijd een kleine groep die dat niet is. Heeft het college erover nagedacht welke stappen zij kan zetten om deze laatste groep aan het werk te helpen. Van de werkgelegenheid naar de bedrijvigheid. Het staat voor ons als een paal boven water dat we in ons dorp moeten werken aan het creëren van ruimte voor nieuwe bedrijven. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen, door eindelijk de voetbalvelden over te klappen naar Sliedrecht Buiten. Hierdoor zal op Stationspark 3 voldoende ruimte vrijkomen om nieuwe bedrijven naar Sliedrecht te halen. Het biedt daarnaast ook de mogelijkheid om eventueel Sliedrechtse bedrijven te verplaatsen. Het is is de voorbije periode een aantal keren ter sprake gekomen dat de Smart Delta Drechtsteden heeft geconstateerd dat er in de regio geen ruimte meer is voor bedrijvigheid aan het water. Is het college voornemens om in gesprek te gaan met een aantal niet-maritieme bedrijven, die aan watergebonden locaties gevestigd zijn, om hier de bereidheid te polsen voor eventuele verplaatsing naar bijvoorbeeld het Stationpark? Zouden we na het overklappen van de sportvelden misschien moeten denken aan het bieden van voorkeursposities voor Sliedrechtse bedrijven die zich willen verplaatsen?”

Uitstraling en eenheid
De VVD wil de komende jaren blijvende aandacht moeten houden voor het versterken van de uitstraling en de structuur van onze winkelgebieden, zoals bijvoorbeeld de Woonboulevard. Van Wijngaarden: “Hier kunnen wat de VVD betreft nog een hoop stappen gezet worden op het gebied van uitstraling en eenheid. We hopen dat bijvoorbeeld het onlangs instellen van een ondernemersfonds een bijdrage kan leveren aan de samenwerking en uitstraling. Maar we zijn ook benieuwd of het college hier de komende periode concrete stappen in wil gaan zetten?”

Pijnlijk punt
De VVD Sliedrecht vindt het fijn dat van de ‘Eneco-gelden’ nog zo’n elf miljoen euro in kas is. Van Wijngaarden: “Dat dit door sober en doelmatig, en dus verstandig beleid, uitgroeit tot circa 20 miljoen in de kas voor Koers 2030. 20 Miljoen die we kunnen investeren in ons dorp, onze voorzieningen en onze inwoners.” Hij noemde de plannen voor de OZB-verhoging ‘een pijnlijk punt’. “
Het mag geen geheim zijn dat we als VVD ons er altijd hard voor hebben gemaakt deze belasting zo laag mogelijk te houden. Dit heeft erin geresulteerd dat Sliedrecht de afgelopen jaren tot de goedkoopste gemeente van Nederland behoorde qua woonlasten.1 Dat er nu een verhoging wordt voorgesteld vinden we, kijkende ook naar wat andere gemeenten doen, logisch, maar teleurstellend. Het voelt alsof we door het Rijk worden gestraft omdat we de kosten voor onze inwoners zo laag hebben gehouden”, aldus Van Wijngaarden.

2 gedachten over “VVD wil graag bouwen en toont zich als ondernemerspartij”

 1. Wat betreft de locatie Groen van Prinsterer school het volgende:
  Is Sjors het Coalitieakkoord Sliedrecht en College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vergeten?
  De coalitie en college heeft toen het volgende beslist: “De locatie van de Groen van Prinsterer-school wordt omgevormd tot een groene parkachtige omgeving”
  Daar hoort toch ook de VVD bij?
  Sjors, laten wij dit dan zo houden.
  Groet, Dick.

 2. Beste Sjors van Wijngaarden
  Bouwen Bouwen
  U stelt we zetten vol in op de ontwikkeling Sliedrecht Noord maar daar zal
  In deze periode nog geen paal de grond in gaan
  Vraag wat moeten wij Inwoners en Belanghebbende Voorstellen deze periode van 10 of 15 of 20 jaar en of nog langer?
  Ter Info het Eten en Drinkenplein is al bijna 25 jaar in ontwikkeling
  Resultaat tot nu toe 3 Winkels 4 woonhuizen het is toch niet te hopen
  dat Sliedrecht Noord dezelfde kant op gaat.
  Vraag Wat bedoeld U met het Overklappen van Voetbalvelden naar Sliedrecht Buiten is dat ook Noord?
  En geld dat b.v.b niet voor de Tennis en Padelbanen van S.L.T.C…?
  Ben benieuwd op reactie en uitleg

  Gijs van Harskamp

Plaats een reactie

*=Verplicht veld