Oishi Fusion
VeiligGoed

VVD wil bouwen, openingstijden op één lijn en verdwijnen bestaande barrières

door Peter Donk
SLIEDRECHT – “We herkennen veel zaken die in het verkiezingsprogramma van de VVD staan. Nog niet alle punten staan erin, maar dit is wel een hele goede stap in de juiste richting”, concludeerde fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD) dinsdagmiddag 29 september 2020. De VVD wil naar 2000 woningen in Sliedrecht-Noord.

Fractievoorzitter Roelant Bijderwieden achter de desk om zijn speech uit te spreken. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Als de VVD het over de visie heeft, dan worden ze enthousiast. “Zijn we het dan met alles eens? Laten we het eenvoudig uiteenzetten. De groei van het aantal woning voor Sliedrecht is gesteld op 2500 woningen. We denken dat deze woningen gepland moeten worden ten noorden van Sliedrecht omdat er geen ruimte of minimale ruimte is binnen de huidige kern van het dorp. We vragen ons dus af hoe realistisch de gedachte is om de 1250 woningen ten zuiden van de A15 te kunnen realiseren en dat voor 2030!”, sprak Bijdewieden.

Ondernemers faciliteren
In de visie staat duidelijk geschreven dat de rivier ten volle benut moet worden voor watergebonden bedrijvigheid. Bijderwieden: “Ruimte voor ondernemers, bedrijven is een absolute must. Ook de ontwikkeling van het winkelgebied op zowel Burg. Winklerplein, Kerkbuurt en Woonboulevard vragen een volledige ondersteuning aan ondernemers. De gemeente moet de randvoorwaarde scheppen om het voor ondernemers aantrekkelijk en interessant te maken om in Sliedrecht te ondernemen. Juist niet alleen voor bestaande, maar juist ook voor de nieuwe te vestigen ondernemers. Wat ondernemers nodig hebben is ruimte om te ontwikkelen, te innoveren en te ondernemen. En dat op het moment en de manier waarop zij dat willen. Een van de belangrijkste redenen waarom we blij zijn met deze visie, is omdat dit college begrijpt wat nodig is voor de ondernemers in Sliedrecht.”

Bijderwieden: “Voorzitter dit is voor ons niet iets van rancune, om een hak te zetten, confessionelen tegenover  niet-confessionelen te zetten. Dit, voorzitter, gaat over “met de tijd meegaan”! Dit gaat over de woorden zoals dit college zegt: dat Sliedrecht vooruit moet en mee moet gaat in de huidige tijdgeest. Het college ziet het goed!”

Sliedrecht-Noord
De barrières van de A15 en de spoorlijn moeten van VVD Sliedrecht verdwijnen. “Zo staat er te lezen in de kadernota. Door deze barrières te laten  verdwijnen, verdwijnt ook het verschil in lokale regels op het gebied van openingstijden. Daarnaast is het signaal van de kadernota dat we vooruit moeten anders missen we de boot. Op het gebied van openingstijden hebben we dat mogelijk al gedaan en moeten we de zeilen bijstellen. Als VVD hebben  we hier de afgelopen jaren veelvuldig aandacht voor gevraagd, de huidige verordening winkeltijden is niet meer van deze tijd.  Daarom dienen we een amendement in om de openingstijden voor de gehele week mogelijk te maken voor de woonboulevard en de supermarkten. Door dit voor het gebied ten noorden van de A15 en ten zuiden van de A15 gelijk te trekken, geven we als Sliedrecht een duidelijke richting aan bestaande en nieuwe ondernemers. We zetten de eerste stap naar het verdwijnen van de barrière die ons dorp in tweeën splitst”, verwoordde Bijderwieden. Het amendement is vrijblijvend volgens de VVD en geeft de mogelijkheid en geen verplichting voor ondernemers om open te gaan. Bijderwieden: “Dit geldt voor winkeliers op de Nijverwaard en Noord-Oostkwadrant en de  supermarkten in ons dorp.” 

2000 woningen
Er is volgens Bijderwieden geen tijd te verliezen. Bijderwieden: “En daarom willen we nu handelen en niet nog  twee jaar wachten tot er nieuwe afspraken gemaakt gaan worden met een nieuw raadsprogramma.  En er is meer voorzitter! De woningbouw mag wat ons betreft ontwikkeld worden. We denken dat er ruimte ingetekend moet worden voor minimaal 2000 woningen ten noorden van de spoorlijn. Dit  omdat er wat ons betreft eenvoudigweg geen ruimte is ten zuiden van de spoorlijn. Daarnaast willen we ten zuiden van het spoor ook een kwalitatieve vooruitgang willen zien en dat niet elke vierkante meter volgebouwd moet worden om de leefbaarheid te vergroten.”

Groei en ontwikkeling
VVD Sliedrecht is blij en enthousiast over de ambitie en ideeën. Bijderwieden: “We zijn kritisch op het invullen van
de fondsen. Natuurlijk zien we dat de raad over het merendeel nog moet beslissen. Deze verdeling is  voor ons dan  ook niet in beton gegoten! De verdeling van de Eneco gelden onder kolom zijn wat ons betreft niet definitief. Daar willen we graag reactie op van andere fracties en het college. Koers naar 2030: groei en ontwikkeling. En daar zijn we als VVD voor! Wij staan voor groei en ontwikkeling. Wat ons betreft geven we met deze kadernota 2021 al richting, maar we hebben het idee dat de koers nog nauwkeuriger bepaald moet worden!”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld