VVD: ‘Kadernota met financiële haken en ogen’

SLIEDRECHT – De VVD Sliedrecht gebruikt ongetwijfeld zijn eigen kanalen in Den Haag om de A15 op de agenda te krijgen van wat de Sliedrechtse fractievoorzitter Alexander Kieft (VVD) noemt ‘de asfaltminister’. Want er moet volgens hem snel wat gebeuren aan een betere doorstroming van het verkeer door verbreding. De raad behandelt dinsdag 30 juni 2015 o.a. de Kadernota 2016.

Fractievoorzitter Alexander Kieft (VVD) 

Daarover staat in de kadernota “inwoners moeten hun dorp zonder al te veel vertraging kunnen bereiken”. De bijbehorende oplossing hiervoor wordt gevonden in de realisatie van een nieuwe aansluiting met de A15. Kieft: “Nou heb ik in deze raad al meer dan genoeg gezegd over de bedroevende verkeerssituatie bij de Ouverture in Baanhoek-West, maar dit gaat mij wel erg ver. Een nieuwe aansluiting zorgt ervoor dat de fileproblemen op de A15 worden opgelost? De VVD is daar niet van overtuigd. Hoe staat het eigenlijk met de lobby voor verbreding van de A15? In Drechtsteden verband in samenwerking met onze buren Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem moeten we toch in staat zijn om dit op de agenda van onze asfaltminister te kunnen plaatsen? Gewoon doen zou ik zeggen.”

Kermis
Blij is de VVD met het nieuwe evenementenbeleid dat dit jaar is vastgesteld. Voor de VVD was het vooral belangrijk dat grootschalige evenementen zouden terugkeren in de dorpskern. Kieft: “Aangezien het Baggerfestival na jaren afwezigheid komend weekend weer op het programma staat, is dat in onze ogen goed gelukt. Wel moet er nog duidelijkheid gegeven worden over de kermis, maar daarbuiten zijn er in Sliedrecht veel diverse evenementen waar voor mensen met verschillende voorkeuren genoeg te doen is.”

Glasvezel
De VVD is blij dat het college het eens is met de VVD. “In dit geval over de digitale snelweg van Sliedrecht. Zij heeft in de beantwoording van onze vragen een toezegging gedaan om glasvezel mee te nemen in het onderzoek naar de digitale infrastructuur van Sliedrecht. We zijn van mening dat dit een belangrijk punt is voor ondernemers én inwoners van Sliedrecht. Goede bereikbaarheid van Sliedrecht, daar gaan we voor. Ook op de digitale snelweg!”, zegt Kieft.

Tegen kinderlintje
Het enthousiasmeren van kinderen én jongeren voor lokale democratie onderschrijft de VVD Sliedrecht. Ze zien daarin vooral een rol voor de scholen weggelegd. “Wellicht kunnen wij als raad hier ook een bijdrage aan leveren door te participeren in lessen of schooldebatten. Het gaat de VVD echter veel te ver om kinderen en jongeren te verheffen boven andere kinderen door ze te onderscheiden met een ‘lintje’. Laat staan ze te benoemen als jeugdburgemeester. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Een soort voorbeeld jongere die verheven is boven alle andere jongeren? Dat lijkt ons geen goed plan. Waardering kun je ook anders uiten.. bijvoorbeeld een bezoek van de burgemeester en een foto op de voorpagina van de lokale kranten. Als het college het zogeheten ‘kinderlintje’ dan toch wil doorzetten, geef het dan op z’n minst een andere naam, want zo doet u de Koninklijk Onderscheiden inwoners van Sliedrecht echt veel te kort”, aldus de VVD.

Geld
Om grote projecten uit te kunnen voeren doet het college een aantal dekkingsvoorstellen, waaronder het overhevelen van de surplus van de Algemene Reserve naar een reserve ‘grote projecten’. De VVD fractie is hier faliekant op tegen. Kieft: “We begrijpen dat er soms geld nodig kan zijn om projecten “vlot te trekken”. We hebben echter grote moeite met het alvast reserveren van een aanzienlijke pot hiervoor. De voorstellen worden dan vervolgens aan de raad voorgelegd onder het motto: “U kunt de uitgaven goedkeuren beste raad, het geld is hier immers al voor gereserveerd.” Het is wat de VVD betreft niet wenselijk om in een later stadium sinterklaas richting projectontwikkelaars te spelen met het geld van de Sliedrechtse bevolking. Ook verandert de wereld om ons heen dagelijks. Beleid van o.a. de
Rijksoverheid kan er voor zorgen dat gemeenten voor hogere uitgaven komen te staan – denk maar aan de 3D’s. Mede daarom wil de VVD het geld in de Algemene reserve houden, zodat wij dit geld ook nog voor ander zaken kunnen gebruiken. We zijn overigens verbaasd om in de beantwoording van de vragen te lezen dat de AR een risicoreserve is en dat de risico’s voldoende zijn afgedicht, zodat een extra storting in de AR niet nodig is. Om zo een financieel overschot in een andere reserve te stoppen is echt de omgekeerde wereld.”

Geen plan gezien
En dan de 900.000 euro voor de aanleg van een rotonde bij de Staatsliedenbuurt. “900.00 euro zonder dat we ook maar een plan hebben gezien. Is het plaatsen van deze rotonde eigenlijk wel noodzakelijk? Betreft dit een echt knelpunt waar een rotonde uitkomst moet bieden? Gezien de veranderende routering met drempel en nieuwe weg is het plan voor de aanleg van een rotonde wellicht gebaseerd op oude metingen? Verder wil ik deze raad nog maar even in herinnering geven dat we eerder hebben ingestemd met de aanleg van een rotonde, wat vervolgens verkeerlichten werden en nog steeds niet zijn aangelegd.. Komt u eerst maar eens met plannen portefeuillehouder!”

Hoge kant
De VVD vindt de verhuizing van de raad naar het gemeentekantoor een goed idee. In het presidium van april zijn kaders meegegeven en wij zien deze terug in het voorstel. Wel vinden wij de kosten voor de verhuizing aan de hoge kant, maar het rendabel exploiteren van het Raadhuis is voor ons altijd het uitgangspunt geweest.
Kan de portefeuillehouders nog inzicht geven in het achterstallig onderhoud van het Raadhuis en de bijbehorende kosten? Als verhuurder heb je nou eenmaal ook een verplichting als het om onderhoud gaat”, zegt Kieft.

De VVD noemde de Kadernota 2016 op hoofdlijnen ‘een duidelijke kadernota, waar wat de VVD betreft nog wat financiële haken en ogen aan zitten.’

Plaats een reactie

*=Verplicht veld