PRO Sliedrecht: ‘Gaat het niet te snel?’

SLIEDRECHT – Ontevredenheid bij de lokale partij PRO Sliedrecht over verhuizing van de raad. Nu nog in het oude raadhuis en binnen 5 maanden – als het aan het college ligt – in het gemeentekantoor. Fractievoorzitter Timo Pauw (PRO Sliedrecht) uitte tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 daarover kritiek richting college van B & W. 

Timo Pauw, fractievoorzitter van PRO Sliedrecht (Foto gemeente Sliedrecht)

PRO Sliedrecht vraagt zich af hoe het college binnen zo’n korte tijd een verhuizing van de raad gaat realiseren. Hoe om te gaan met allerlei vragen en zaken die hierbij een rol spelen?

Verhuizing
Pauw: “We gaan in de hal aan de overkant zitten, dat kan bijvoorbeeld niet op woensdag en donderdag omdat er balie dan open moet zijn in verband met de nieuwe openingstijden. Hoe om te gaan met parallel sessies van de raad, wat te doen met de opmerking van het college dat het hebben van een gemeentehuis zoals aan de overkant ook geen vanzelfsprekendheid is. Allemaal vragen die ons de vraag oproept: College gaan we niet te snel? Waar bij dit soort exercities de raad volop betrokken wordt bij de inrichting van de eigen vergaderplek, gaat het nu vooral zonder ons.”

Kritiek
Nieuw dit jaar is het nemen van besluiten die volgens PRO Sliedrecht na de hamerslag van de voorzitter direct al budget generen voor het college. Pauw: “De achtergronden van deze besluiten zijn ons niet onbekend maar verbaasd zijn we wel over feit dat als een raadsmeerderheid ja zegt tegen dit besluit zegt, we onder andere de raadsvergadering van 12 januari 2016 niet meer op deze plaats houden. We voor een investeringskrediet van 125.000 euro een nieuwe, wellicht tijdelijke raadzaal inrichten aan de overkant van dit huis. Hier komen ook de fractiekamers bij maar onduidelijk is of we er hiermee zijn. Ook de begroting 2015 krijgt een wijziging we nemen 98.000 euro op voor versnelling van de grote projecten. Daarnaast gaan we een 900.000 euro uitgeven aan de rotonde in de Staatsliedenbuurt. Na vandaag definitief er komt geen besluit meer van de raad. Deze is een bijzonder voorzitter.”

Brandweer
De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid moet miljoenen bezuinigen en dat veroorzaakt veel onrust bij alle brandweerkorpsen in de regio. “Ook onze brandweervrijwilligers hebben zorgen en PRO Sliedrecht heeft die aangehoord en er voor gezorgd dat onze portefeuillehouder werd gevoed met de juiste informatie. Dat we  hier als gemeenteraad  feitelijk niet over gaan, weten we ook wel, maar PRO Sliedrecht vindt dat we in deze onze Volk vertegenwoordigende rol moeten oppakken. Kijkend naar onder andere de Veiligheidsregio blijft de vraag waarom er niet eerst gekeken wordt naar een bezuiniging voordat deze wordt ingeboekt. Is het verantwoord? Is het slim? En zijn er geen andere wegen te bewandelen? Hierbij geef ik mee dat het frustreert dat je als raadlid cq fractie mag tekenen bij het kruisje als er in een willekeurig samenwerkingsverband weer eens om geld gevraagd wordt terwijl je daar maar heel weinig aan kan doen.” 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld