PvdA: ‘Optisch fraai, maar zeer teleurstellend stuk’

SLIEDRECHT – De PvdA is not amused over de Kadernota 2016 van het college van B & W van de gemeente Sliedrecht. Dat bleek dinsdagmiddag 30 juni 2015 tijdens een lange raadsvergadering (die overigens dinsdagavond verder gaat). Neem nu de subsidies. 

Anton van Rees, fractievoorzitter van de PvdA (Foto via gemeente Sliedrecht)

De voorbeweging naar het elimineren van ons verenigingsleven krijgt vorm stelt de PvdA vast. Ook al zit dit volgens hen in de categorie ernstige vertraging. Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA): “Dit zou moeten gaan over de jaren vanaf 2015, maar inmiddels zitten we al op 2017, want ja, het was toch wel een beetje lastig. Wat ik echt niet begrijp is dat u in kaart gaat brengen welke instellingen geen subsidie relatie met de gemeente hebben. Waar is dat goed voor? Gaat u straks een instelling confronteren met dit gegeven en zeggen: u krijg niets meer, want die en die kunnen het ook zonder? In tijden van bezuinigingen aankondigen dat er 300.000 kan worden weggehaald bij verenigingen en voor 90.000 iemand (CUP marinier-red.) inhuren om je eigen werk te doen. Wel ja, lekker doen!”

Vrijval stelpost brandweer
“Hou dit maar in de knip college, met een label veiligheid voor onze burgers. Want van de brandweer ontvangen wij serieuze rooksignalen dat deze niet langer meer kan instaan voor de dienstverlening als de bezuinigingen van de veiligheidsregio doorgang vinden. Misschien moeten we voor dat geld wel rookmelders voor onze burgers gaan aanschaffen want ook hier lijkt men teruggeworpen te worden op de zelfredzaamheid.”

Kerken
Dat kerken geen rioolbelasting betalen, blijft de PvdA dwars zitten. “En de vrijstelling rioolbelasting nu voor alle burgers om het gelijkheidsbeginsel vorm te geven gaat dat nog door? Of blijft de onwettige situatie van nu gehandhaafd? En wilt u alvast de kerken informeren? Anders worden die ook weer overvallen met een lastenverzwaring van 250 euro en hebben we weer de poppen aan het dansen. U heeft nog 6 maanden! Een briefje moet toch lukken in die tijd?”, sprak Van Rees. 

Ziekteverzuim
Net als andere fracties stelde de PvdA het hoge ziekteverzuim onder de Sliedrechtse ambtenaren aan de orde. Van Rees: “Het ziekte verzuim is schrikbarend hoog bij onze organisatie. Wat is hier aan de hand? En hoe kunt u op deze wijze door ontwikkelen? Met een training of schriftelijke cursus die ook vanuit bed gemaakt kan worden? Maak eerst de organisatie eens gezond alvorens er mee op exercitie te gaan.”

Dure kracht
De praktijk lijkt ons gelijk te bewijzen: door afwezigheid of gebrek aan gelijktijdige aanwezigheid loopt de machine vast. Dat heeft u blijkbaar zelf ook geconstateerd en heeft alvast bestuursassistenten aangesteld en wilt nu ook nog een CUP marinier aanstellen. Allemaal omdat het u niet lukt. En u de aanwezige tijd achter het bureau kunt doorbrengen of in overleg bent. Dan kunnen de vazallen de werkvloer op.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld