Oishi Fusion

VSO-voorzitter Stuij vreest door werkzaamheden voor veel en lange files

SLIEDRECHT – In restaurant Heeren van Slydregt kwamen vrijdagavond 10 januari 2020 de leden (en oud-bestuursleden) van de Vereniging Sliedrechtse Onderneming bij elkaar voor de nieuwjaarsreceptie. Gasten waren burgemeester Bram van Hemmen (CDA) met zijn echtgenote en de wethouders Ton Spek (CDA) en Piet Vat (SGP-ChristenUnie). Zij werden door VSO-voorzitter Adrie Stuij speciaal welkom geheten.

Tientallen ondernemers en bestuurders bezochten de avond en luisterden onder meer naar de nieuwjaarstoespraak van VSO-voorzitter Adrie Stuij. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Aandacht vroeg Stuij voor de aanstaande renovatiewerkzaamheden in de buurgemeente op onder meer de N3 en de Wantijbrug. Daardoor komt volgens Stuij het verkeer in onze omgeving ‘nog meer en langduriger stil te staan’. Vanaf 19 januari 2020 beginnen de werkzaamheden die tot in april duren. Daarna wordt de Randweg N3 aangepakt tot aan september 2021. “Wordt er in diezelfde periode gewerkt aan de A15 en of het niet genoeg is wordt ook één van de Van Brienenoordbruggen voor onderhoud afgesloten en wordt er gewerkt aan de Kiltunnel. En ergens in 2021 wordt aangevangen met de verbreding van de A27. We gaan dus gedurende een lange periode in onze directe omgeving niet ontkomen aan vele en lange files. Misschien drukt het ons ook wel met de neus op de feiten, dat we met elkaar gas moeten gaan geven op andere vormen van mobiliteit. Kunnen onze werknemers niet op een alternatieve manier bij ons op het werk komen?”, stelde Stuij. Maandag 10 februari 2020 houdt de VSO samen met de gemeente Sliedrecht en in aanwezigheid van Rijkswaterstaat een bijeenkomst met Mobiliteit als onderwerp in partycentrum De Lockhorst. 

Klimaat
Stuij keek in zijn nieuwjaarstoespraak uiteraard terug op het jaar 2019. Klimaattafels, klimaatdoelstellingen of de PFOS-problematiek werd door Stuij benoemd net als de milieuactivisten en de pratende politici. “Oplossingen gericht op het behalen van de klimaatdoelstellingen, een veel grotere financiële ondersteuning aan op verduurzaming gerichte innovaties en maatregelen ter bevordering van de voortgang van de energietransitie vereisen meer dan alleen maar praten. Politiek Den Haag moet een veel prominentere rol nemen in deze vraagstukken”, benadrukte Stuij. 

Vraagtekens
Ook de chemische kant van 2019 kwam aan bod. Stuij: “Te veel aan PFOA, PFOS en PFAS, te veel fijnstof, te veel stikstof en niet te vergeten teveel CO2 uitstoot. Discussies over de vaststelling en de voorlopige verhoging van de zogenaamde achtergrondwaarden van PFAS en de discussies over stikstof zijn van invloed geweest op de economische ontwikkeling in verschillende bouwgerelateerde sectoren, en zetten onder meer de aanzienlijke landelijke woningbouwopgave onder grote druk. We mogen veel vraagtekens zetten bij de vaststelling van die waarden. De vastgestelde waarden voor PFAS zijn bijvoorbeeld lager dan de waarde in het water van de Rijn wat bij ons binnenstroomt en ook veel lager dan de waarde in jullie of mijn bloed. Het zal jullie niet verbazen dat ik er niets van begrijp.”

Vacatures
Van Den Haag ging het naar Sliedrecht. “Natuurlijk konden we hier ook profiteren van de economische groei in 2019, zij het in wat mindere mate in vergelijk met andere regio’s. En met de kanttekening dat technische bedrijven in onze regio nog steeds moeten vechten om hun vacatures ingevuld te krijgen. Een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Gelukkig zien we de laatste paar jaren een toename van instroom in de technische opleidingen. Helaas kunnen we hiervan niet meteen profiteren en zullen we moeten wachten op de uitstroom.

Relatie met gemeente
Het contact en overleg met de gemeente Sliedrecht is beter. Deze stond eerder onder druk. “We overleggen in een zeer constructieve sfeer over verschillende onderwerpen, zoals de status van het bedrijventerrein De Nijverwaard en de Meubelboulevard. Daarbij is het bijzonder te noemen dat, sinds de Ondernemersvereniging Woonboulevard Sliedrecht lid is van de VSO, we gezamenlijk bij de gemeente aan tafel zitten. We overleggen ook over de economische paragraaf van de te ontwikkelen Omgevingsvisie en zijn we deelgenoot van de werkgroep die zich inzet om het bedrijventerrein Het Kerkerak in haar huidige vorm te behouden. In de gepresenteerde Woonvisie, van de gemeente werd namelijk woningbouw op het Kerkerak voorgesteld. Dit veroorzaakte vanzelfsprekend de nodige reuring. Zoveel reuring dat één van de daar gevestigde bedrijven tijdens een vergadering van de gemeenteraad de vraag stelde of het wel verstandig zou zijn om in deze omstandigheden nog nieuwe gordijnen aan te schaffen. Er was zelfs iemand die het plan van de gemeente vergeleek met gooien van een bom. Het lijkt er inmiddels op dat die bom onschadelijk is gemaakt. Ik heb niets meer gehoord over die nieuwe gordijnen”, aldus Stuij. 

A15-probleem
Ook in de regio kunnen wij als lid van de Federatie van Ondernemersverenigingen Drechtsteden onze stem laten horen. De VSO is vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Adviesgroep A15, onder voorzitterschap van onze wethouder Piet Vat. Stuij: “Binnen de verschillende bestuurslagen rond de advisering over de A15 wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Ministerie gekeken naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het, laten we het maar noemen, A15 probleem.” Het ledenaantal van de VSO is in 2019 opnieuw gegroeid. De georganiseerde evenementen werden in 2019 ‘buitengewoon goed’ bezocht. Qua deelnemersaantallen mocht de VSO volgens Stuij spreken van een recordjaar. Ook in 2020 wil de VSO weer een groei in het aantal leden realiseren.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld