Voetbalvereniging voelt niets meer voor verhuizing naar andere locatie

SLIEDRECHT – Voetbalclub v.v. Sliedrecht heeft in een brief aan het College van B& W kenbaar gemaakt niets meer te voelen voor een verhuizing naar Sliedrecht-Noord. Daar wordt nu al jaren over gesproken. In 2015 stemde de vereniging nog in met nieuwbouw in het toenmalige Recreatief Knooppunt Sliedrecht, het latere Sliedrecht Buiten. Er is te lang een worst voorgehouden blijkt uit de brief van de sportclub.

Een foto van het sportcomplex aan de Sportlaan. Het moest een win-win situatie worden. Nu wordt gehoor gegeven aan een oproep van de leden van de vereniging om op de bestaande locatie aan de Sportlaan te blijven. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

“Uiterlijk in 2019 kon de club gaan bouwen op de locatie ‘Sliedrecht Buiten’. Voordeel voor de gemeente destijds was, dat de voorziene verhuiskosten van het modulaire pand(€ 750.000,– € 1.000.000,–) niet gemaakt behoefden te worden: er zou een win-win situatie ontstaan waarbij de club de helft van deze voorziene kosten ter beschikking zou krijgen voor de nieuwbouw.

Onacceptabel
De v.v. Sliedrecht stemde in met het verzoek van de gemeente, onder voorwaarde dat men gecompenseerd zou worden voor gederfde inkomsten zoals de rente voor een reeds aangegane lening voor de (gedeeltelijke) financiering van de nieuwbouw. Ook heeft de club destijds, volgens voorzitter Kees Verhoef in het schrijven van het bestuur aan de gemeente Sliedrecht, een onderhoudscontract afgesloten voor jaarlijks groot onderhoud van de velden voor een periode van maximaal vijf jaar. Opdracht binnen dit onderhoud was om de velden nog maximaal 5 jaar bespeelbaar te houden. “We zouden immers in 2019 al gaan verhuizen. Inmiddels weten wij dat de gemaakte afspraken met de gemeente, bij lange na niet kunnen worden waargemaakt. Zoals het er in onze ogen nu naar uit ziet, gaat het vanaf nu nog zeker langer dan vijf jaar duren en dat is voor ons onacceptabel. Als vereniging kunnen wij hier niets aan doen”, schrijft Verhoef.

Weer niks
De sportclub zegt veel tijd en kosten te hebben gestopt in het onder meer maken van afspraken, ontwerpen voor het nieuwe gebouw en noodzakelijk onderhoud van de op instorten staande accommodatie. Verhoef: “Lang, heel lang is ons geduld op de proef gesteld: wij hebben dit middels meerdere brieven aan u en middels talloze gesprekken met de verantwoordelijke wethouder(s) en projectleider(s) duidelijk aangegeven. Iedere keer weer werd ons een termijn voorgeschoteld waarop wij duidelijkheid zouden krijgen en iedere keer weer werd die termijn opgeschoven. Uiteindelijk hebben wij afgesproken dat 31 maart 2021 de uiterste datum zou zijn waarop wij dan duidelijkheid, dan wel een stip op de horizon zouden krijgen, en, u begrijpt het al: weer niks!”

Koek is op
Donderdag 4 februari 2021 is de Algemene Ledenvergadering van v.v. Sliedrecht gehouden. “Uiteraard zijn er weer veel vragen gesteld over de nieuwbouw. Voor de zoveelste keer op rij hebben wij als bestuur geen fatsoenlijke antwoorden kunnen geven en wij zijn daar eerlijk gezegd wel klaar mee. De lol is er echt af. Vele malen is ons al een datum beloofd, waarop wij duidelijkheid zouden krijgen. Iedere keer werd dat uitgesteld, om wat voor reden dan ook. De algehele stemming binnen de club was altijd al: gewoon blijven waar we nu zitten, want ‘de gemeente is toch niet te vertrouwen’. Als bestuur hebben wij altijd de dialoog met de gemeente gezocht maar voor ons is de koek nu ook echt op”, bericht Verhoef in de brief, “Aangezien wij dus wederom niets hebben gehoord, hebben wij als bestuur besloten om gehoor te geven aan de luide roep van onze leden. Wij blijven op de huidige locatie!”

Kosten
De voetbalvereniging vraagt het college ook om zelf de conclusie te trekken om te stoppen met het trekken aan een dood paard. Verhoef: “Laat de boeren boeren en laat ons met plezier voetballen! Los van het bovenstaande kunt u van ons een apart schrijven verwachten van de gemaakte en nog te maken kosten die door ons gemaakt zijn en moeten worden gemaakt, waarvan wij van mening zijn dat deze kosten ten laste van de gemeente Sliedrecht moeten komen.”

Constructief gesprek
Wethouder Ed Goverde (PvdA) van Sport en Recreatie schrijft in een College Informatiebrief (CIb) dat het college heeft kennisgenomen van de brief van het bestuur van de voetbalvereniging. “Wij hebben alle begrip voor het gevoel van de vereniging. Het traject van de verplaatsing loopt al heel erg lang. Wij zien nog steeds kansen voor nieuwbouw voor de voetbalvereniging op een andere locatie”, aldus Goverde, die zegt dat de gemeente Sliedrecht op dit moment constructief in gesprek is met de grondeigenaren, zodat nieuwbouw op een andere locatie mogelijk wordt. Goverde schrijft in de CIb aan de gemeenteraad: “Zoals we de afgelopen tijd gedaan hebben, informeren wij u op het moment dat we concrete resultaten kunnen delen. Wij hebben het bestuur laten weten dat we graag in gesprek blijven over de kosten die veroorzaakt worden door het uitstel van de nieuwbouw om daar samen oplossingen voor te vinden.”

3 gedachten over “Voetbalvereniging voelt niets meer voor verhuizing naar andere locatie”

  1. Als men de naam van voetbalvereniging Sliedrecht even verandert in Sliedrechtse Lawn Tennis Club (SLTC) heb je precies hetzelfde verhaal.

  2. Doorpakken bestuur en leden van V.V. Sliedrecht. Jullie zijn al veel te lang aan het lijntje gehouden. Bestuur heel veel succes met het (vele) werk dat op je af gaat komen. Maak er wat moois van, waar heel Sliedrecht trots op kan zijn.

  3. De v.v. Sliedrecht zit op een prachtige, goed bereikbare locatie. Het zou mooi zijn als het sportpark weer het aangezicht krijgt wat de club verdient en bezoekers kan ontvangen zonder zich te schamen. Laat ons met plezier voetballen op een plek waar veel historie ligt en waar we trots op kunnen zijn !

Plaats een reactie

*=Verplicht veld