Vermeulen maakte afspraken over stoffenlijst

DEN HAAG / SLIEDRECHT – Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD van de provincie Zuid-Holland heeft afspraken gemaakt met het college van B & W van de gemeente Sliedrecht over vergunningverlening en het krijgen van een lijst met stoffen van het bedrijf Chemours Nederland (voorheen DuPont). Dat vertelde Vermeulen woensdagmiddag 20 april 2016 tijdens een interpellatiedebat, een verzoek dat was gedaan door de PvdA Zuid-Holland. 

Gedeputeerde Floor Vermeulen aan het woord woensdagmiddag in Provinciale Staten van Zuid-Holland. (Foto via videocamera Provincie Zuid-Holland)

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de lucht, waaronder dus de vervuiling door DuPont de Chemours. De provicie zegt ten kijken of de kosten kunnen worden verhaald op de vervuiler. Tussen het zoeken van informatie door de provincie lopen ook WOB-verzoeken door van o.a. media. 

Vergunningverlening
Vermeulen zegt uitgebreid met de gemeente Sliedrecht te hebben gesproken over vergunningverlening. “We willen daar de gemeenten meer bij betrekken, meer inzichtelijk maken. Naast Alblasserdam heb ik het daar met het college van de gemeente Sliedrecht over gesproken. Wij maken afweging en blijven die maken. De gemeente kan altijd bezwaar maken, in beroep kunnen gaan. De reactie van de gemeente was dat een vergunning daar alleen maar beter van kan worden.”

Stoffen
Volgens Vermeulen kan nog altijd geen overzicht van de stoffen worden gestuurd naar de gemeente Sliedrecht. “We hebben afgesproken met het college van de gemeente Sliedrecht dat zodra we iets weten, dat laten horen. We zullen dan een overzicht beschikbaar stellen. Ik kan niet zeggen op welke termijn dat is. Het college van de gemeente Sliedrecht heeft daar vertrouwen in.”

Achterhouden informatie
Vermeulen werd ook gevraagd ‘wat nu als het bedrijf informatie achterhoudt?’ Vermeulen: “Het is onwenselijk als bedrijven in het verleden informatie achter hebben gehouden. Ik hoop dat de situatie van nu een andere is dan in het verleden.” DuPont heeft eerdere onderzoeken niet gedeeld. Daarop kreeg hij vragen over de controle. “Er is een Europese verordening en de Nederlands wetgeving verplicht een jaarlijkse actualisatietoets. Er is verder een 5-jaarlijkse evaluatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), sinds 1 januari 2016 verplicht. Consequenties bij informatie achterhouden kon Floor Vremulen niet geven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld