SGP-ChristenUnie wil verscherpte controle milieupark

SLIEDRECHT – Om illegale stort tegen te gaan, pleit de fractie van SGP-ChristenUnie voor ‘verscherpte controles’ bij het milieupark van de gemeente Sliedrecht. Het college is zich daar ook van bewust, want in een raadsvoorstel wordt opgemerkt dat het ontbreekt aan ‘een goede toegangscontrole’ bij de gemeentewerf. 

Als het aan de SGP-ChristenUnie ligt, wordt de controle bij de gemeentewerf strenger. De fractie wil dat bezoekers met afval duidelijk aantonen dat ze uit Sliedrecht komen. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

Hard nodig volgens de SGP-ChristenUnie. “Het moet illegale stort tegengaan”. zegt de christelijke raadsfractie. De partijen zeggen dat stort soms gebeurt door mensen van buiten Sliedrecht of door bedrijven. “Verplicht legitimeren, eventueel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie zou een oplossing kunnen bieden”, stelde SGP-ChristenUnie dinsdagavond 19 april 2016 in de raad voor.

GFT-emmer
Verder stelden de christelijke partijen voor om keukenemmertjes voor het gft ter beschikking te stellen aan de bewoners van de 10-hoog-flats. Burgerraadslid Kees Bor: “Daarover heb ik eerst een praktische opmerking. Zorg dat deze emmertjes makkelijk te legen zijn in de centrale afvalbakken. De gft-emmers worden beschikbaar gesteld, als praktisch ‘hulpmiddel’, maar ook voor de bewustwording. De fractie van de SGP-ChristenUnie vraagt de portefeuillehouder of het uitvoerbaar is om aan iedere inwoner van Sliedrecht een emmer te verstrekken.” 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld