Verbreding snelweg oorzaak wateroverlast; problemen Tiendweg nog niet voorbij

SLIEDRECHT – Eind oktober / begin november 2023 heeft Waterschap Rivierenland de Tiendweg eindelijk aangepakt vanwege wateroverlast, maar de problemen lijken nog niet voorbij. “De overlast wordt veroorzaak door de verbreding van de snelweg A15, daarvan is Rijkswaterstaat de eigenaar. Het waterschap is hierover met Rijkswaterstaat in gesprek”, schrijft het College van B & W van de gemeente Sliedrecht donderdag 30 november 2023 als antwoord op vragen van raadslid Vincent Prins (CDA). 

De Tiendweg nabij het aangepakte deel en het deel waar nog niets is gedaan. (Foto Vincent Prins)

De gemeente Sliedrecht zegt veel energie en tijd te hebben gestoken om het probleem van de Tiendweg door eigenaar en beheerder Waterschap Rivierenland te laten oplossen. Er zijn goten aangelegd, net als kolken en er vond een herprofilering van het fietspad plaats om het water af te voeren.

Monitoren
Echter lijkt het probleem nog niet voorbij. Prins wil weten welke maatregelen de komende tijd worden uitgevoerd om wateroverlast te voorkomen en/of te beperken op delen van de Tiendweg, die niet recent opnieuw zijn geasfalteerd zijn. “De wegdelen die (nog) niet zijn aangepakt, zullen deze winter worden gemonitord. Het doel van de monitoring is zicht te krijgen, welke maatregelen moeten worden getroffen. Op dit moment zijn alleen de echt gevaarlijke situaties aangepakt”, bericht het college.

Uitvoeringsdatum onbekend
Prins kreeg ook antwoord op de vraag welke aanvullende maatregelen de komende tijd worden uitgevoerd om wateroverlast te voorkomen en of te beperken op delen van de Tiendweg, die recent opnieuw zijn geasfalteerd. College: “Het Waterschap gaat extra kolken plaatsen, waar nodig. Verlengen van de huidige goten. Delen van de berm ontgraven, maar deze werkzaamheden kunnen pas plaatsvinden als de waterstand naar een lager niveau is gezakt. De datum van uitvoering is op dit ogenblik bij ons nog niet bekend.” Dat zou kunnen betekenen dat ook de komende tijd er nog altijd wateroverlastproblemen kunnen ontstaan bij veel neerslag op de Tiendweg.

10 gedachten over “Verbreding snelweg oorzaak wateroverlast; problemen Tiendweg nog niet voorbij”

 1. Het grootste probleem is, denk ik, dat de gemeente geen eigenaar is van deze weg. Het waterschap heeft kennelijk andere prioriteiten. Rij maar eens aan de noordzijde van de betuwelijn vanaf de fietstunnel richting hard.gies. Zoveel gevaarlijke gaten de berm…..

 2. Ook op de nieuw geasfalteerde stukken blijven plassen staan. De nieuwe goten voldoen ook niet, omdat ze te weinig afschot bieden aan het water. Er zijn nu wat geultjes gegraven, van- en naar de goten, maar dit lijkt prutswerk.
  Maak een goed plan en zorg dat dit voorgoed wordt opgelost!

 3. Heel simpel op te lossen, gewoon een nieuw asfalt laag er opleggen en 10 cm aflopend naar de slootkant en het probleem is weg !

 4. Niet alleen als fietser, ook als wandelaar ga je onderuit op deze ijsbaan tijdens vorst.
  Het is belachelijk dat er aan dit probleem al een aantal jaren voorbij gegaan wordt, terwijl er dagelijks zo ontzettend veel mensen gebruik maken van deze Tiendweg.

 5. Te gek voor woorden. Iedere leek kan zien dat de bermen te hoog liggen. Daar hoef je echt niet voor te monitoren. Probleem oplossing: Alleen de bermen verlagen, een greppel graven en op meerdere plaatsen een afvoer onder fietspad door naar de sloot( Zie advies mevrouw Hinten)

 6. Ach ja Ambtenaren 🥴.
  Valt me nog mee dat er weer heen duur extern adviesbureau wordt ingeschakeld.

 7. Dus hij wil eerst effe monitoren hoeveel mensen deze winter er waar onderuit gaan met alle gevolgen van dien, en dan van de zomer weer zeggen ‘ja maar nu is het zo droog dat is nu geen probleem meer’. Toch? En volgend jaar zeker geen actieve herinneringen hebben aan dit probleem en weer opnieuw beginnen met ‘monitoren’?
  Kent meneer het spreekwoord ‘als het kalf verdronken is dempt de put’?
  Maarja, da’s politiek heh. Langs de zijlijn staan en liefst geen actie ondernemen.

 8. Vind t bizar dat t weer een winter lang moet duren dat we daar eigenlijk niet kunnen fietsen..Alleen om te monitoren!!?? Ik ben een leek en vrouw haha, maar een greppel graven aan de kant vd a15 en dan een afvoerbuis onder de tiendweg door richting richting de sloot en ierereen heeft schone droge kledij en fiets….

Plaats een reactie

*=Verplicht veld