Oishi Fusion
VeiligGoed

Van der Borg staat stil bij Sliedrechtse slachtoffers corona en hun familie

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Burgemeester Dirk van der Borg (CDA) van Openbare Orde en Veiligheid) en wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Economie informeerden woensdagavond 1 juli 2020 de raad over de coronamaatregelen, de vertaling daarvan door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ), de gemeente Sliedrecht en de (te verwachten) effecten en de communicatie op de samenleving. De raad kwam bij elkaar in raadzaal De Lockhorst, in partycentrum De Lockhorst.

Wnd. burgemeester Dirk van der Borg stond aan het begin van de avond stil bij corona, de coronamaatregelen en gevolgen in Sliedrecht. (Archieffoto via gemeente Molenlanden)

Het ging dan onder meer om toelichting op een tussentijds verslag van de voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ Wouter Kolff (VVD), de monitor impact corona pandemie ZHZ en de tijdelijke regeling die het college het getroffen. Met een video werd teruggeblikt op de coronatijd tot nu toe.

Inwoners overleden
 “We hebben de afgelopen maanden een moeilijke periode gehad. We zijn er nog niet en het kan zich altijd weer herhalen. Het kan altijd weer opleven. Het heeft voor ondernemers en families enorme impact gehad. Ook in Sliedrecht zijn er mensen overleden aan corona. Er zijn vijf mensen van wie officieel bekend is, dat ze zijn overleden aan corona. Er zullen ook families zijn die te maken hebben gehad met mensen die in andere gemeenten overleden zijn”, sprak wnd. burgemeester Dirk van der Borg. Volgens hem wordt er landelijk over nagedacht voor een herdenkingsmoment. Van der Borg: “Misschien moeten we dat ook in Sliedrecht doen. Op welk moment kan ik nog niet zeggen, maar misschien dat er ideeën zijn.” In Sliedrecht is door de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ tot nu toe bij 67 mensen corona vastgesteld. Tien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis met corona tot heden (en een aantal kan inmiddels zijn ontslagen). Van der Borg bedankte inwoners, hoe zij met elkaar en de maatregelen rond corona zijn omgegaan. 

Democratische legitimatie
We kunnen volgens Van der Borg niet blijven bij de noodverordeningen. Van der Borg: “De legitimatie daarvan. Er is vervolgens een discussie gekomen om terug te gaan naar de normale situatie. Vandaar dat er een Covid-19 wet in voorbereiding is. Die ligt er mogelijk pas in oktober. Dat is jammer. Maar als de wet er niet komt, kun je zo snel mogelijk terug naar de normale situatie. Daar kan democratische controle op plaatsvinden. Sommige mensen hebben het gevoel dat hun vrijheden worden ingeperkt door de wet. Ik vind het belangrijk dat er democratische legitimatie is voor alles wat er speelt. De voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ, Wouter Kolff (VVD, burgemeester Dordrecht – red.), is verantwoordelijk voor de situatie en daarom is er ook een tussentijds verslag gemaakt. Het virus is nog altijd aanwezig tenslotte.”

Verantwoording
Raadsleden wilden niet afwachten tot ‘het incident’ afgelopen is. Burgerraadslid Gert Jongeneel wilde nog veel weten, zoals wat zijn de afwegingen geweest en waar liep Kolff tegen aan. Van der Borg wilde ook dat verantwoording wordt afgelegd en niet ‘wachten tot Sint Juttemis’. Nog altijd is een grip4 situatie. Van der Borg had verwacht dat de Covid-19 wet zou komen, want dan zou er worden afgeschaald. Van der Borg: “De vraag blijft wel of er toch niet omgezien moet worden naar afschalen. Het gaat er veel meer om wat is de aard van het virus, onder ons, welke maatregel dan en welk grip hoort daar bij. er kan een opleving komen in september met verdergaande maatregelen. Dat hopen we niet en dan moet er wel op geacteerd gaan worden.” Van der Borg gaf wel toe dat de gemeentelijke website niet altijd actueel was tijdens de afgelopen coronaperiode. “Ik heb niet de indruk dat we tekort zijn geschoten in de communicatie”, sprak Van der Borg.

Financiën
Het ging over betalingsuitstel en verzoeken voor financiële hulp en gevolgen voor de gemeente Sliedrecht. Het ging veelal om moment opnamen. Van der Borg: “Er zijn veel rijksmaatregelen getroffen om ondernemers te helpen. Ook lokaal is gekeken of er ondersteuning kon worden geboden. Er zijn geen marktgelden in rekening gebracht, leges terugbetaald en tegemoetkomingen bij huren. Ook werd geholpen bij onoverbrugbare tekorten van organisaties.” Van der Borg vertelde dat de gemeente zich ook op evenementen oriënteert. “Hoe gaan we bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas doen”, stelde Van der Borg, die uitsluit dat er dit najaar nog veel evenementen zijn ook vanwege de vergunningperiode.

Achter schermen
Van der Borg vertelde dat er veel is gecommuniceerd met inwoners, maar ook met ondernemers, organisaties en scholen. “Er worden op dit moment opnieuw gesprekken gevoerd ‘hoe gaat het met u?’ We hebben een ruimhartig beleid gevoerd met o.a. de horeca over bijvoorbeeld de terrassen. We treden alleen op tijdens excessen. Er zijn best wat kleine incidenten geweest, maar eigenlijk gaat het prima”, aldus Van der Borg, “We vonden op een gegeven moment dat er ruimte moest komen voor de markt. Daar zijn we toch in geslaagd. Zo kan je toch wat betekenen voor mensen. Ik heb ook veel vragen via sociale media gehad. Achter de schermen toonden we ook ons medeleven. Dat hoeft niet in de openbaarheid worden gezegd, maar het gebeurde wel. Die betekenis geldt voor het college en ook mijn rol als burgemeester – burgervader – er moest zijn voor mensen.” Er zijn ook gesprekken gevoerd met cultuurorganisaties. Van der Borg: “Morgen gaan we naar de bibliotheek en naar hét Nationaal Baggermuseum.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Leerlingen
De gemeente Sliedrecht zegt dat tijdens de coronacrisis alle leerlingen van scholen in het dorp in beeld zijn (gebleven). Dat vertelde wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) woensdagavond. Hij gaf een compliment aan de scholen en hun inzet in deze tijd. De gemeente heeft nauw contact met de scholen onderhouden. Toen ging het na vragen stellen kort nog over geld. De Kadernota dit najaar gaat dieper in op corona in onze samenleving. Van der Borg: “We zijn op een rij aan het zetten wat de effecten zijn geweest.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld