Tweede ‘Sliedrecht Debat’ begin november

SLIEDRECHT – In café Bij Boertie aan de Krommestoep 1b in Sliedrecht vindt op donderdag 5 november 2015, aanvang 21.00 uur, het tweede politieke café ‘Sliedrecht Debat’ plaats.

Het debat wordt geleid door de journalisten Erik de Bruin en Peter Donk.

Na try-out
Vanuit de politiek is vaak geprobeerd om burgers naar de publieke tribune te lokken. Zonder succes, want verder dan luisteren of even inspreken komt het daar niet. Donk en De Bruin vonden dat een rechtstreeks debat tussen lokale politici en de inwoners mogelijk moest zijn. Zij gaven die gelegenheid in hun eerste politiek café eind juni.

Politieke partijen
Net als toen voeren Peter Donk en Erik de Bruin de regie, waarbij Donk de gespreksleiding op zich neemt. Debatten zijn mogelijk tussen politici onderling én tussen politici en bezoekers. Erik de Bruin en Peter Donk doen het geheel vrijwillig, de locatie is gratis ter beschikking door Leon Boer en de gemeente Sliedrecht betaalt het geluid. Alle politieke partijen doen mee.

Idee
Het oorspronkelijke idee kwam van Peter Donk: “In het nieuwe collegeprogramma staat duidelijk dat er een betere communicatie moet komen met de burger. Ik heb daar zo mijn ideeën over, die ik in een persoonlijk gesprek met burgemeester Bram van Hemmen heb geuit. Eén van die ideeën was debatten organiseren tussen politici en burgers. Op een ongedwongen manier, drempelloos. Dat veroorzaakt ook weer eens wat reuring in ons dorp.”

Maatschappelijke discussie
Erik de Bruin was vanaf het eerste moment enthousiast over Peters idee: “Daarom hebben we het ook samen opgepakt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was ik bij een debat waar welgeteld 5 burgers kwamen opdagen. Vanuit de politiek werd teleurgesteld gereageerd; politiek leeft niet was de conclusie. Daar ben ik het niet mee eens.”

Dichtbij politici
De ervaring leert dat er bepaalde onderwerpen zijn die veel mensen aanspreken. Erik de Bruin: “Ik wil laten zien dat het wel kan om daar op een goede manier over te debatteren. Zonder dat het heel technisch wordt, zoals in de officiële vergaderingen waardoor elke discussie weer doodslaat.”
Peter Donk: “Ik hoop dan ook dat mensen bereid zijn om bij ons hun standpunt te verdedigen. Zij kunnen bij ons niet alleen hun ei kwijt, maar ook rechtsreeks in debat over het onderwerp dat hen dwarszit of waarvoor zij zich voor willen inzetten.”

Motivatie
Bijzonder blijft dat beide heren er geen cent wijzer van worden: “Nee, maar we vinden het de moeite waard om er onze tijd in te steken. We willen onderzoeken of de behoefte om te debatteren, waarvan wij denken dat die er is, ook werkelijk bestaat. Dat kan alleen maar als we de gelegenheid bieden, anders blijft het beperkt tot een idee. Dat is onze motivatie. We hopen dat het een succes wordt, maar de praktijk moet het uitwijzen.” Het ‘Sliedrecht Debat’ vindt plaats in het voor- en najaar. Ook het tweede politieke café Sliedrecht Debat duurt tot 22.30 uur, waarna officieus kan worden nagepraat. De koffie en drankjes bij café Bij Boertie moet u zelf betalen. De entree is uiteraard gratis.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld