Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Toneelgroep ‘Onder Ons’ voelt zich gepasseerd bij Cultuurnotitie

SLIEDRECHT – Opnieuw meldt zich een organisatie, waarmee niet is gesproken over de beleidsnotitie ‘Samen Sliedrecht Cultuurnotitie’. “Wij vinden dit rijkelijk laat omdat de besluitvormende vergadering erover al dinsdag 8 oktober 2019 plaatsvindt en wij als belanghebbende partij niet eerder werden geïnformeerd. Wij tekenen hierbij bezwaar aan tegen deze manier van omgaan met onze belangen. Ook tekenen wij bezwaar aan tegen het voorstel”, laat secretaris Jan van Veen van toneelgroep Onder Ons in een e-mail maandag 7 oktober 2019 weten aan de gemeente Sliedrecht. De structurele subsidie wordt zonder overleg met de vereniging door de gemeente ingetrokken.

Toneelgroep Onder Ons zegt dat met het intrekken van de subsidie de mogelijkheid om de traditionele jaarlijkse toneeluitvoering in partycentrum De Lockhorst aan te kondigen, stelt de vereniging. (Archieffoto toneelgroep Onder Ons)

Eerder klaagde volksdansvereniging Talima over hetzelfde onderwerp en besloot maandagavond 7 oktober 2019 de fractie van SGP-ChristenUnie dinsdagavond 8 oktober 2019 met het voorstel te komen om de cultuurnotitie uit te stellen, omdat ‘een zorgvuldig proces met alle betrokkenen’ gemist. Het college antwoordde dinsdag 24 september 2019 op de vraag ‘Is er al met partijen gesproken en zo ja, met wie?’ van een raadslid Joanne Ligthart (SGP-ChristenUnie) nog: “Ja, voor het opstellen van de cultuurnotitie hebben we met verschillende partijen binnen het culturele domein gesproken. De mogelijke wijziging van het subsidiebeleid voor cultuursubsidies was een onderdeel van de gevoerde gesprekken. Wij hebben voor het opstellen van de cultuurnotitie gesproken met het Sliedrechts Museum, genealogische vereniging de Stamboom, de historische vereniging, Nationaal Baggermuseum, muziekvereniging Wilhelmus, Stichting Sliedrecht Bruist, Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht, muziekvereniging Crescendo, Stichting Sliedrecht en Cultuur en het onderwijs.” Het antwoord ‘ja’ wijst erop dat met iedereen is gesproken. Het is de beantwoording van het eerste deel van de vraag. Alles wijst erop dat hier door het college niet de waarheid is gesproken. 

Ongenoegen
Toneelgroep Onder Ons reageert ‘verbijsterd’ op een besluit dat zonder overleg is genomen. Voorzitter Rutger van Breemen spreekt namens Onder Ons geen woord Spaans in de twee A4-tjes tellende brief. Tot ‘groot ongenoegen’ vernam de vereniging dat een structurele subsidie komt te vervallen. “Wij tekenen hiertegen ernstig bezwaar aan. Wij vinden het geen juiste gang van zaken, dat wij hiervan niet van te voren op de hoogte zijn gesteld. Laat staan dat wij in een participatieproces hebben kunnen meepraten over dit voorstel. Hiermee is door het college voorbijgegaan aan de enige toneelgroep in Sliedrecht. Door de korte termijn waarop wij in kennis zijn gesteld van dit voorstel hebben wij ons niet eerder tot de raad kunnen richten in de beeldvormende of oordeelsvormende vergaderingen”, schrijft Van Breemen. 

Verplichting en hogere kosten
Bezwaar wordt ook gemaakt tegen een eerder opgelegde verplichting. Met het na slechts één jaar en onaangekondigd intrekken van deze subsidie – zo zegt toneelgroep Onder Ons – ontneemt de gemeente Sliedrecht de enige Sliedrechtse toneelgroep de mogelijkheid om hun traditionele, jaarlijkse toneelvoorstelling in partycentrum De Lockhorst aan te kondigen. Van Breemen: “Tot twee jaar geleden konden we dat doen voor een bedrag van rond € 65,– aan gemeentelijke legeskosten en door ons zelfgemaakte 2-vlaksborden. Omdat het college ons verplichte de reclamecampagne voor onze toneelvoorstelling uit te voeren via 3-hoeksborden te plaatsen via een particulier bedrijf moesten we plotseling € 560,– gaan betalen. Maar dat werd door de gemeente afgedekt via subsidie voor pr-activiteiten, zo werd ons troostend voorgehouden. Die subsidie komt dus nu na één jaar weer te vervallen, zo blijkt uit het raadsvoorstel.”

Meest gedupeerd
Verenigingen met kleine ledenaantallen, maar met een grote en rijke geschiedenis (verzameld onder het thema ‘geen’ in de fictieve toepassing concept toepassing subsidie beleidsregels cultuur) worden volgens toneelgroep Onder Ons door deze maatregelen het meest getroffen. “Juist de kleine lokale initiatieven worden het hardst geraakt. Zij, die de plaatselijke bevolking aan zich binden en hun publiek daar ook uit kunnen betrekken, zijn door dit voorstel het meest gedupeerd. Zij komen allen bij het nieuwe beleid op € 0,00 uit. Terwijl het gaat om een totaalbedrag van € 1.101, 07. De kunstbeoefening op amateurbasis lijkt een ondergeschoven kindje in de cultuurvisie, die door het college is opgesteld en daarvan zijn wij, maar ook andere verenigingen, nu het slachtoffer”, aldus Van Breemen, “Voor kleine verenigingen is een kleine subsidie vaak net dat steuntje in de rug om contributies voor iedereen betaalbaar te houden en om te kunnen blijven doorgaan.”

Niet onrealistisch
Bovendien wordt volgens toneelgroep Onder Ons een gemeentelijke subsidie ook gezien als een waardering van een gemeentebestuur voor de activiteiten in het culturele veld, die worden uitgevoerd. Van Breemen: “Op de nu voorgestelde wijze wordt het culturele verenigingsleven in Sliedrecht, dat het toch al moeilijk heeft, steeds meer de dupe van bezuinigingen. Waar sportverenigingen leden kunnen werven c.q. handhaven door verkregen gelden via het sociaal domein en uitkeringen, krijgen de culturele verenigingen in Sliedrecht te maken met bezuinigingen. Bovendien zien wij het als niet onrealistisch, dat wij bovenop de directe korting ook nog te maken krijgen met subsidies die niet meer mogelijk zijn uit het potje van de Stichting Sliedrecht & Cultuur. Want ook zij worden getroffen door bezuinigingen en zullen dus ergens grenzen moeten trekken.”

Teleurgesteld
Toneelgroep Onder Ons hoopt dat het college dinsdagavond het voorstel wil intrekken, wilt heroverwegen. “Dan wel tegen dit voorstel zult stemmen en onze toneelgroep en ook andere verenigingen een gezond financieel bestaan gunt. Bovendien hadden we van het gemeentebestuur verwacht dat zij vooraf participatie of op zijn minst communicatie belangrijk had gevonden. Dit stelt ons erg teleur”, schrijft Van Breemen. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld