Japans restaurant Oishi Fusion

Talima maakt bezwaar tegen beleidsnotitie ‘Samen Sliedrecht Cultuurnotitie’

SLIEDRECHT – Volksdansvereniging Talima kan zich niet vinden in de cultuurnota van de gemeente Sliedrecht en heeft bezwaar aangetekend. Vrijdag 4 oktober 2019 is er een brief gestuurd aan de leden van de gemeenteraad van Sliedrecht. Talima heeft met verbazing, onbegrip en teleurstelling kennisgenomen van de inhoud van deze Cultuurnotitie.

In tegenstelling tot wat het College van B & W heeft gezegd in hun beantwoording aan een raadslid is er nooit met Talima overlegd. Er was geen contact en ze zijn niet benaderd. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24) 

De gemeente Sliedrecht komt dinsdagavond 8 oktober bij elkaar voor een besluitvormende vergadering en dan staat ook de beleidsnotitie ‘Samen Sliedrecht Cultuurnotitie’ op de agenda. Het gaat Talima te snel, te meer dat ze vragen hebben en de persoon aan wie de vragen gesteld kunnen worden tot en met maandag 7 oktober 2019 onbereikbaar is. 

Niet benaderd
Drie jaar geleden waren zij als subsidie ontvangende vereniging blij dat de toen voorgestelde 80%-regeling (vanwege de regio-functie, betreffende het minimum aantal in Sliedrecht wonende leden) geen doorgang vond. “Bij de vergaderstukken op de website zit een bijlage, waarin Joanne Lighthart van de Christen Unie de vraag stelt of alle verenigingen benaderd zijn. Het opvallende aan de beantwoording is, dat deze vraag met “ja” wordt beantwoord. Maar dat vervolgens alleen verenigingen worden genoemd die volgens deze nieuwe beleidsnotitie subsidie gaan ontvangen. Wij willen u laten weten dat wij als vereniging hierover niet zijn benaderd. En dat geldt ook voor de andere verenigingen die na goedkeuring van deze Cultuurnotitie geen subsidie meer ontvangen, is ons gebleken na telefonisch contact met hen.  Door deze snelle werkwijze en behandeling van dit raadsstuk hebben wij op geen enkele manier de mogelijkheid gehad om onze bijdrage in te brengen voor deze Cultuurnotitie”, stelt secretaris Janine den Braanker namens Talima in de brief.

Contributie
In de nota wordt gesproken over diversiteit. Den Braanker: “Omdat onze vereniging niet erg groot is, kan het zijn dat door het vervallen van de subsidie er leden zijn die de contributie te hoog gaan vinden. Onze grootste kostenpost is onze gediplomeerde docent en voor haar krijgen wij dan ook de subsidie. Wij vinden dat deze beleidsnotitie de ‘diversiteit’ juist niet ten goede komt, want een te hoge contributie kan er voor zorgen dat er verenigingen verdwijnen.

Scholen
In de Cultuurnotitie wordt bij activiteiten gesproken over muziek en theater lessen. “Als volksdansgroep missen wij daar het aspect dans. Ook dit is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van kinderen. Op dit moment beraden wij ons erop om scholen aan te schrijven met een aanbod voor optredens en workshops dans. Los van onze vereniging vinden wij het belangrijk dat het thema ‘dans’ een onderdeel is van deze notitie”, vindt Talima.

Onderkomen
Zowel het aanstellen van iemand die coördinerend bezig is binnen de gemeente als het opknappen van het gebouw Elektra zal veel kosten met zich meebrengen. Den Braanker: “Als vereniging zijn we in het verleden overgestapt naar een ander gebouw dan De Reling, omdat de huur van dit gebouw voor ons te hoog was. Als dit met Elektra hetzelfde zal blijken te zijn dan kunnen wij daar geen gebruik van maken. We zien daarom liever dat onze vereniging en andere verenigingen uit deze budgetten geld ontvangen.” Niet duidelijk is of de brief de besluitvorming over de Cultuurnota uitstelt.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld