Japans restaurant Oishi Fusion

Test- en demolocatie voor waterstofaandrijving komt in Sliedrecht

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Er komt een innovatief open test- en demolocatie in voor waterstofaandrijving in de binnenvaart in Sliedrecht. Dat bericht wethouder Ton Spek (CDA) van Milieu en Duurzaamheid woensdagavond 6 november 2019 op sociale media.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen v.l.n.r. Marc Meijer (Da Vinci College), Sander Roosjen (Koedood) en Prof. Sascha Kersten (Universiteit Twente). (Foto via Ton Spek)

Spek zegt woensdagavond tegen Sliedrecht: “Keigaaf dat dit innovatieve samenwerkingsproject van de Drechtsteden in Sliedrecht komt. Met de Sliedrechtse schippers ben ik al in gesprek over verduurzaming van de binnenvaart. Dit initiatief sluit daar naadloos op aan. Ik hoop en verwacht daarom dat dit een impuls geeft aan dat goede gesprek!”

Geld
De bedrijven De Ruyter Dieseltechniek B.V. en Koedood Marine Group B.V. hebben de handen ineengeslagen om het eerste maritieme ‘zero emission’ fieldlab te verwezenlijken: het HEAT.Lab (Hydrogen & Energy Applied Technologies). Voor de opzet van dit fieldlab ontvangen de bedrijven een bijdrage van €40.000,- uit het MKBkatalysatorfonds Drechtsteden. Het fieldlab zal zich primair richten op waterstoftechnologie, met de ambitie om de eerste maritiem gekeurde waterstofcel te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de (door)ontwikkeling en het testen van andere duurzame technieken. Met het opzetten van dit eerste waterstof fieldlab in de regio Drechtsteden voor de binnenlandse maritieme sector willen de bedrijven de sector op weg helpen naar volledig zero emissie transport over het water.

Varen op waterstof
Waterstof is in opkomst. Deze brandstof van de toekomst vervult een sleutelrol in de energietransitie, waarbij rigoureuze veranderingen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, terwijl de energievraag in de economie toeneemt. Om over 10 jaar zo’n 30% minder broeikasgassen uit te stoten, moeten emissieloze technieken zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de markt. De Ruyter en Koedood, beide als fabrikant van scheepsmotoren diepgeworteld in de Drechtsteden, dragen vanuit hun industrie al het nodige bij aan de verduurzaming van de maritieme sector. Cor de Ruiter (directeur De Ruyter Dieseltechniek): “We zien duidelijk dat er een groeiende vraag is naar elektrisch varen en varen op waterstof. Met het oog op de steeds strengere uitstoot-eisen willen we onze klanten kunnen bedienen met zero-emissie voorstuwingstechnologie. Het HEAT.Lab gaat daarbij zorgen voor de nodige versnelling.”

Testen in praktijk
In de ontwikkeling van duurzame technologieën zijn nog de nodige onzekerheden. Om toch het benodigde tempo te kunnen behouden, vinden de innovatieve partners het van groot belang om de ontwikkelingen direct te kunnen toetsen aan de werkelijkheid. Daarvoor is het fieldlab bedoeld. Sander Roosjen (R&D manager Koedood Marine Group): “De innovatieve waterstofoplossingen die straks voortkomen uit het HEAT.Lab, zijn direct inzetbaar op bestaande (hybride) schepen. Er bestaan nu al waterstof-applicaties aan boord van schepen, vooral kleine schepen zoals rondvaartboten etc. Dit zijn dan aangepaste waterstofsystemen voor trucks en bussen. Wij willen waterstofsystemen leveren die echt ontwikkeld zijn voor de binnenvaart. Dit betekent dat de bestaande concepten voor bussen etc. moeten worden herbeschouwd, gemariniseerd en minimaal met een vermogensfactor 10 worden opgeschaald. Daarmee willen we de “zero emission” technologie voor de maritieme sector een sterk fundament geven in de regio Drechtsteden.”

Verbinding met regio
Het field lab zal een belangrijke bijdrage leveren aan een snelle en krachtige marktintroductie van de waterstof generatorset van de toekomst en daarmee aan een substantiële emissiereductie. De Koedood Marine Group i.s.m. De Ruyter vormt daarbij een ijzersterk duo, omdat een groot gedeelte van Nederlandse binnenvaartmarkt al door één of beide bedrijven bediend wordt en de doelgroep dus binnen handbereik is. Het onderzoek en de ontwikkeling  vanuit het fieldlab zorgen bovendien voor economische stimulatie, onder meer in de vorm van extra werkgelegenheid, en dragen bij aan de kennis en educatie van de regio. Martin van Dijk (waterstof ambassadeur Koedood Marine Group): “We combineren onze eigen kennis en ervaring in nieuwe schone technologieën en werken nauw samen met kennisinstellingen en het onderwijs. Universiteit Twente, het ROC Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek zijn strategische partners in het HEAT.Lab. Op deze manier dragen we bij aan de toekomst en het innovatieve karakter van de maritieme sector.” Spek, wethouder duurzaamheid gemeente Sliedrecht: “Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zijn maatregelen nodig om ondernemers vroeg te stimuleren om in te stappen bij de energie-ommekeer. Het is geweldig dat twee toonaangevende bedrijven uit onze regio hier op deze manier het voortouw in nemen en vanuit hun stevige positie in de markt ook echt het verschil kunnen gaan maken.”

1 gedachte over “Test- en demolocatie voor waterstofaandrijving komt in Sliedrecht”

  1. Beste Cor,

    Deze waterstofsystemen zijn zeer veilig. De energie-inhoud van de waterstof tijdens bedrijf van een dergelijk systeem is vergelijkbaar met een glas gasolie. En waterstof is een zeer vluchtige stof, hierdoor bereikt men de explosiegrens eigenlijk nooit (bij voldoende ventilatie/detectie). Verder worden de systemen volgens de strengste maritieme klasse eisen gebouwd en getest. Het grootste risico zit in de opslag van waterstof, dit wordt dan ook in explosievrije containers gedaan.

    Natuurlijk nemen we in het HEAT.Lab veiligheid buitengewoon serieus en zullen alle nodige maatregelen worden genomen om een veilige ontwikkelplek te garanderen. Dit zal t.z.t. bij de officiële opening ook worden gedemonstreerd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld