Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Stimuleringssubsidie voor woningcorporaties brengt warmtenet regio dichterbij

DORDRECHT / SLIEDRECHT – De corporaties Woonkracht10, Tablis Wonen, Rhiant en Trivire ontvangen zo’n € 23 miljoen subsidie van het Rijk om 5.930 woningen binnen vijf jaar van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet. De corporaties onderzoeken met warmteleverancier HVC sinds begin 2019 de haalbaarheid van een regionaal warmtenet waarop tot 2050 circa 30.000 sociale huurwoningen kunnen worden aangesloten. Met deze subsidie voor 20% van dat corporatiebezit wordt een grote stap gemaakt. Dat berichten dinsdag 15 september 2020 de corporaties.

Delen van Sliedrecht-Oost worden als eerste aangesloten op warmtenet. Dit najaar staat volop in het teken van het uitwerken van de plannen voor die 5.930 woningen, waarvan de start van de uitvoering al volgend jaar zou kunnen liggen. Ook de doorkijk naar de overige woningen staat op de agenda. De overstap naar een warmtenet betekent voor huurders dat ze ook op de langere termijn hun woning kunnen verwarmen zonder last te hebben van een hogere gasprijs. Ook is warmte uit een duurzame bron veel beter voor het milieu. (© Foto’s RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Met deze Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) krijgen de corporaties subsidie voor de aansluiting van huurwoningen op het warmtenet van HVC. De 5.930 woningen liggen in vijf gemeenten binnen de Drechtsteden: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De subsidie wordt verstrekt voor zowel de kosten voor aanpassingen in de woningen inclusief de mogelijkheid van elektrisch koken als ook voor de kosten van aansluiting op het warmtenet zelf. Voorwaarde voor de subsidie is dat de huurwoningen na de uitvoering van de werkzaamheden in elk geval geen aardgasaansluiting meer hebben. Zolang het aansluiten van woningen op een warmtenet niet lukt zonder subsidie, pleiten de corporaties ervoor dat stimuleringsregelingen beschikbaar blijven. Woonbron en Woningbouwvereniging Heerjansdam zijn ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding maar maken nu geen gebruik van deze subsidieaanvraag.

Woonlasten 
Een ruime meerderheid van de huurders moet instemmen om de maatregelen in alle woningen door te kunnen voeren. De technische voorwaarde is dat gas uit woningen verdwijnt en huurders overstappen op elektrisch koken. In de voorbereiding zal ruimschoots aandacht van de corporaties uitgaan naar zorgvuldig overleg met zowel de huurdersvertegenwoordigingen als alle individuele  huurders. Hun belangen zijn duidelijk. Minimale overlast, zorgvuldige begeleiding bij veranderingen, zekerheid op een warme woning in de winter. Met als allerbelangrijkste  randvoorwaarde de zekerheid dat woonlasten niet stijgen. De overheid heeft aangekondigd dat met extra belastingen gasprijzen verder zullen stijgen om het gebruik daarvan te ontmoedigen. De  overstap naar een warmtenet moet huurders tegen die aangekondigde verhogingen beschermen.

Wijkgerichte aanpak
Nederland werkt aan een CO2-vrije energievoorziening. Dat betekent het afscheid van aardgas. De ambitie in de Drechtsteden is om vóór 2030 maar liefst 25.000 woningen aan te sluiten op een  warmtenet dat gevoed is met duurzame energie. In de Drechtsteden gaat het om onder meer  afvalverbranding, geothermie en thermische energie uit oppervlaktewater. Corporatie hebben de  rol van startmotor op zich genomen. De woningcorporaties zetten nu samen met HVC de eerste grote stap voor het aansluiten van huurwoningen, terwijl particuliere eigenaren in een later stadium instappen. De huidige stap van de corporaties biedt gemeenten de gelegenheid om op termijn ook een aanbod voor te bereiden voor particuliere woningeigenaren. De gemeenten werken daartoe aan de Transitievisie warmte, die volgend jaar in besluitvorming komt in iedere gemeenteraad binnen de Drechtsteden. In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties begin 2018 het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie en missie: de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren.

4 gedachten over “Stimuleringssubsidie voor woningcorporaties brengt warmtenet regio dichterbij”

 1. Ik was nog wat vergeten te melden, voorlopig zitten we op dit moment in de rotzooi (stuifzand) en de huizen (zowel inpandig als er buiten) en de auto’s zien er niet uit. Wij hebben de lasten van dit project maar niet de lusten. Ben er helemaal klaar mee.

 2. Drogredeneringen, leugens en misleiding alom in dit artikel, maar de brave naïef/laaggeletterde burger -huurder- pikt het uiteraard wel. In onderlinge samenwerking met de gemeente (bevooroordeelde en opportunistische wethouders, lees: lakeien van Den Haag) heeft Tablis op ‘basis’ van inconsistente -en dus nog immer controversiële- wetenschap de huurders van flats op Sliedrecht- oost dan ook zonder enig overleg opgescheept met ‘van het gas af’. Reeds vanaf half maart zitten honderden mensen daar in het lawaai en de rotzooi, met -inmiddels bewezen- nul komma nul effect m.b.t. de klimaatverandering. Voor de komende jaren betekent de ‘voortgang’ van dit ook al bewezen niet economische -tenzij het de ‘innovatieve’ inbreng betreft van belanghebbende partijen/bedrijven- warmtenet nog veel meer lawaai en ongemak voor de huurder en de verhoogde energierekening komt later, daar kunnen mensen in Purmerend en de Westlandse regionen reeds over getuigen.

 3. Ik citeer een stukje uit het bericht, ” De huidige stap van de corporaties biedt gemeenten de gelegenheid om op termijn ook een aanbod voor te bereiden voor particuliere woningeigenaren”. Einde citaat. Wij als particulier zijn de dupe van het project in Sliedrecht Oost. Je ziet in de wijk dat er steeds meer woningen te koop worden aangeboden die kunnen of willen niet investeren in huizen van de jaren 60.

 4. Maar voorlopig gooien ze wel de gasprijs vast omhoog.
  Ook voor de gezinnen die over 5 tot 10 jaar pas aan de beurt zijn.
  Oo. Wat zijn ze weer eerlijk bezig.

  Dus omdat wij pas over 8 jaar aan de beurt zijn; Krijgen we nu al extra belasting op de gasprijs, om het gebruik te ontmoedigen.

  En dat noem ik nu oplichting op niveau. ( zal ik wel weer verkeerd zien)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld