Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht failliet

SLIEDRECHT – De rechtbank in Rotterdam heeft het faillissement uitgesproken over Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht aan de Prisma. Het bankroet heeft financiële consequenties voor de gemeente Sliedrecht, omdat die garant staat voor de lening aan de stichting. De raadsleden zijn donderdag 9 juli 2015 op de hoogte gesteld.

De locatie Sliedrecht. Inmiddels is een curator mr. P.J.E.M. Nuiten benoemd. Om zelf de regie te kunnen houden, kwam de aanvraag voor faillissement in een stroomversnelling terecht. 

Wethouder Hans Tanis (Economische Zaken) schrijft in een brief aan de gemeenteraad: “Ik breng zo snel mogelijk deze consequenties in beeld en zal deze, kort na het zomerreces, met u delen.” In het gebouw van de stichting is een aantal huurders gevestigd.

Uit stichtingsbestuur
Tanis was lid van het stichtingsbestuur en droeg in april het lidmaatschap over aan de programmamanager economie, arbeidsmarkt en onderwijs van de gemeente Sliedrecht. Dit vanwege het hoge operationele gehalte van de bestuursvergaderingen en het naar verhouding grote tijdsbeslag dat daarvan het gevolg was. 

Verslechterd
Eind maart informeerde Tanis al vertrouwelijk de raad. Het stichtingsbestuur heeft in het voorjaar alle mogelijke toekomstige scenario’s tegen het licht gehouden.
De situatie verslechterde medio juni. Tanis werd op de hoogte gesteld door de Sliedrechtse vertegenwoordiger in het bestuur. Het bestuur had besloten om tot een exit scenario te komen.

Failliet
Daarna gaf het bestuur een jurist opdracht een faillissementsaanvraag voor te bereiden. Dinsdag stelde de rechtbank de stichting in staat van faillissement. Gisteren is dat door de rechtbank gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Tegelijkertijd is ook Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden aan de Einsteinstraat 67 in Dordrecht failliet verklaard. Dordrecht en Sliedrecht vielen onder dezelfde stichting.

 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld