Vragen PRO Sliedrecht over ‘de overkant’

SLIEDRECHT – Dé enige lokale partij PRO Sliedrecht heeft het college van B & W van de gemeente Sliedrecht vragen gesteld over ‘de overkant’. De uitbreiding aan de voormalige afvalstort Derde Merwedehaven was de eerste en nu een voornemen van de Provincie Zuid-Hollland om vergunning te verlenen voor een aanvraag voor uitbreiding van HVC ten behoeve van een proef.

“Het voornemen werd 8 juni ter inzage gelegd en er was geen publicatie in Sliedrechtse kranten. Dat is volgens ons al tegen de afspraak in. Het college sprak tijdens de bestemmingsplan wijziging Derde Merwedehaven over intensief contact met de provincie, wij zijn benieuwd of naast de wettelijke afspraken actief is gecommuniceerd met ons college”, schrijft fractievoorzitter Timo Pauw van PRO Sliedrecht donderdag 9 juli 2015. 

Vragen
Aan het college van B & W vraagt de politieke partij: Kunt aangeven om welke proefnemingen het betreft, gaat er iets gestort cq opgeslagen worden? Kunt u aangeven of de vergunning wordt verleend voor de voormalige stortplaats Crayesteijn West? Kunt u aangeven waarom er ten aanzien van deze vergunningen niet meer wordt gepubliceerd in Sliedrecht? Is het college van B&W van Sliedrecht wel op de hoogte gesteld anders dan in de wet is vastgelegd? Kunt u binnen 1 week aangeven of en zo ja op welke wijze de gemeente Sliedrecht bezwaar moet maken. PRO Sliedrecht verwacht binnen 4 dagen een reactie. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld