Spoorboekje algemene beschouwingen gemeenteraad; bijna tien uur vergaderen

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeenteraad wacht een lange bijeenkomst maandag 8 juli 2024 als de algemene beschouwingen worden gehouden. Locatie is de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst aan Sportlaan 1 en de vergadering is openbaar. De gemeente maakt bekend dat om 13.30 uur wordt begonnen en om 23.00 uur wordt afgehamerd. Een zit van bijna tien uur.

De raad begint met de behandeling van de jaarrekening 2023 van de gemeente Sliedrecht. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het eerste termijn ziet er als volgt uit. Elke fractie krijgt een spreektijd van vijftien minuten en de gemeente zegt dat dit ‘strak’ wordt gehandteerd exclusief interrupties, want die worden toegestaan. Ten aanzien van het indienen van amendementen en moties kan worden volstaan met het noemen van het onderwerp. Na afloop van het kwartier leest de voorzitter, burgemeester Jan de Vries (CDA), het dictum voor.

Het ‘spoorboekje’ met tijden (richtlijnen – red.) ziet er als volgt uit:

 • 13.30 – 14.50 uur Jaarrekening 2023
 • 14.50 – 15.00 uur Schorsing

  Start Algemene Beschouwingen / Kadernota 2025, Programma Ruimtelijke Vernieuwing en Ravijnjaar

 • 15.05 – 15.20 uur fractie CDA
 • 15.20 – 15.35 uur fractie PRO Sliedrecht
 • 15.35 – 15.50 uur fractie SGP-ChristenUnie
 • 15.50 – 16.05 uur fractie PvdA
 • 16.05 – 16.20 uur fractie Slydregt.NU
 • 16.20 – 16.35 uur fractie VVD
 • 16.35 – 17.00 uur schorsing
 • 17.00 – 18.30 uur eerste termijn college (15 minuten per portefeuillehouder). Het verzoek aan het college te reageren op de in eerste termijn ingediende amendementen en moties.
 • 18.30 – 20.00uur schorsing (buffet)
 • 20.00 – 22.15 uur tweede termijn (geen spreektijden). De raad krijgt het woord naar de volgorde van fracties uit de eerste termijn. Deze termijn kent een streefduur van 2,5 uur. Reguliere debatstijl.
 • 22.15 – 22.30 uur schorsing (opmaken stemmingsoverzicht)
 • 22.30 uur Stemverklaringen en stemmen
  * stemverklaringen amendementen Programma Ruimtelijke Vernieuwing
  * stemming over amendementen Programma Ruimtelijke Vernieuwing
  * stemverklaringen concept raadsbesluit Programma Ruimtelijke Vernieuwing
  * stemming concept raadsbesluit Programma Ruimtelijke Vernieuwing
  * stemverklaringen en stemming moties Programma Ruimtelijke Vernieuwing
  * stemverklaringen amendementen Ravijnjaar
  * stemming over amendementen Ravijnjaar
  * stemverklaringen concept raadsbesluit Ravijnjaar
  * stemming concept raadsbesluit Ravijnjaar
  * stemverklaringen en stemmingen over moties Ravijnjaar
  * stemverklaringen amendementen Kadernota 2025
  * stemming over amendementen Kadernota 2025
  * stemverklaringen concept raadsbesluit Kadernota 2025
  * stemming concept raadsbesluit Kadernota 2025
  * stemverklaringen en stemming over moties Kadernota 2025
 • 23.00 uur Sluiting

1 gedachte over “Spoorboekje algemene beschouwingen gemeenteraad; bijna tien uur vergaderen”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld