Sociaal Team Sliedrecht werkt aan zorg

SLIEDRECHT – Donderdag 15 oktober 2015 is het de Dag van het Wijkteam. Sociaal team Sliedrecht (StS) werkt samen met de gemeente aan goede zorg in het dorp. Het ondersteunt alle inwoners met zorg- en ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en gezondheid.

Begeleiding is kosteloos en aanmelden kan via een medewerker van het Centrum van Jeugd en Gezin. (Foto via gemeente Sliedrecht)

Doel van StS is om zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners van Sliedrecht te organiseren en zodoende de participatie, eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Wmo-loket of zich aanmelden via de gemeentelijke website.

Jeugdteams
Er bestaat ook een jeugdteam met maatschappelijk werkers, jeugdprofessionals, thuisbegeleiders en een medewerker van MEE Drechtsteden. Zij bieden ondersteuning bij hulpvragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Een andere manier van ondersteuning die zij bieden is het geven van groepen en trainingen, met een variatie aan thema’s. De begeleiding is kosteloos en aanmelden kan via het Centrum van Jeugd en Gezin.

Vragen
Als blijkt dat professionele hulp nodig is, kan een professional van het StS ondersteunen bij het inzetten van de hulp. Binnen het StS werken professionals vanuit verschillende organisaties nauw samen. U kunt bij hen terecht met vragen over uw gezin, relatie of kinderen, over opvoeden en opgroeien, wonen, werk en inkomen, zorg, gezondheid en vrijetijdsbesteding.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld