Sliedrechtse politiek kiest voor geothermie als duurzame energiebron

SLIEDRECHT – Geothermie wordt door de meeste politieke partijen beschouwd als een voor de hand liggende duurzame bron voor een succesvolle energietransitie en dus gaat de gemeente Sliedrecht er mee aan de slag voor de toekomst. Alleen Slydregt.NU stemde als fractie tegen. Dat bleek dinsdagavond 5 juli 2022 in de tijdelijke raadzaak in partycentrum De Lockhorst, toen de gemeenteraad een besluit daarover nam. 

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de keuze voor geothermie.  (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

“Met geothermie verduurzamen we het warmtenet met een lokale bron. Een belangrijk deel van de kwetsbare huishoudens woont in woningen die door Tablis Wonen worden verhuurd en nu of te zijner tijd worden aangesloten op het warmtenet. Een duurzaam gevoed warmtenet voorziet bewoners van comfort met redelijke en voorspelbare energielasten”, schreef het college in het raadsvoorstel.

Aardgasvrije toekomst
Het CDA sprak over een ‘kansrijke warmtebron’ en kunnen er duizenden huizen op worden aangesloten. Veiligheid, milieubescherming en leveringszekerheid vinden de christendemocraten belangrijk. “Bij een geothermieput moeten daarom verantwoorde keuzes worden gemaakt voor de gehele periode vanaf het ontwerp tot en met de ontmanteling. Het CDA vertrouwt erop dat dat gaat gebeuren. Het besluit dat we vanavond nemen past bij de ontwikkeling naar een aardgasvrije toekomst. Het CDA kijkt uit naar het moment waarop het Sliedrechtse warmtenet wordt aangesloten op een installatie voor geothermie”, sprak raadslid Vincent Prins (CDA).

Eventuele schade
Lokale partij Slydregt.NU stelde de rol van de toezichthouder aan  de orde, die dit experiment in goede banen moet gaan leiden, het Staatstoezicht op de Mijnen. “Wij verwachten niet dat het partijkartel nog van standpunt gaat veranderen. Feiten worden tegenwoordig weggezet als desinformatie als het niet uitkomt. Dit vindt Slydregt.NU ontzettend jammer, omdat het debat zo niet zuiver wordt gevoerd”, aldus Jongeneel, die refereerde aan de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen bij de parlementaire enquête over Groningen. Jongeneel verwees naar de aardbevingen. Jongeneel: “De feiten die op tafel kwamen over het nalatig handelen van de toezichthouder spreekt boekdelen. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de gevolgen van de gaswinning ernstig onderschat. Mensen voelen zich daardoor niet meer veilig in hun huis. En niemand luistert bij eventuele schadegevallen. Rapporten van geologen die waarschuwden voor mogelijke aardbevingen verdwenen in de la bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen wilde niet luisteren naar de waarschuwingen. Na de eerste grote aardbevingen bleef men gaswinnen, omdat men de ernst van de schadegevallen niet aan de gaswinning wilde koppelen. Wie zegt dat dat hier ook niet gaat gebeuren als men warm water haalt uit de grond? Wie gaat dan de mogelijke schadegevallen in de toekomst in Sliedrecht vergoeden? Kunnen wij dan aankloppen bij HVC? Wij hebben immers geen NAM. Al hebben de Groningers daar ook bar weinig aan gehad.” Slydregt.NU heeft volgens Jongeneel niet het idee dat de overheid in haar rol als toezichthouder op de mijnbouw iets geleerd heeft van de fouten in het verleden. 

Veel vragen
Jongeneel werd vervolgens aangesproken door verschillende raadsleden, omdat zijn opmerkingen vragen opriepen. Raadslid Martin van Rossum (VVD) vond dat er een angstbeeld wordt gecreëerd door Slydregt.NU. “Dat is alleen als er sprake is van breuklijnen”, aldus Van Rossum. Volgens raadslid Vincent Prins (CDA) gelooft Jongeneel in sprookjes. “Hij vertelt alleen maar sprookjes en sprookjes. Wanneer komt er eens een einde aan?”, aldus Prins. Fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) vond dat er sprake was van een herhaling van een oordeelsvormende vergadering. “Dit is een herhaling van zetten”, aldus Verheul richting Jongeneel. Verheul vond ook dat de burgemeester moest ingrijpen. Verheul en burgemeester Jan de Vries (CDA) werden het niet eens tijdens de raadsvergadering.

Duurzame energiebron
De PvdA reageerde kort. “Het lijkt ons een logische en voor de hand liggende oplossing om gebruik te maken van een duurzame energiebron, die lokaal, dus in de eigen gemeente aanwezig is. Het benutten van geothermie draagt nadrukkelijk bij aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Namens de linkerkant van het partijkartel kan ik zeggen dat de PvdA zal instemmen met het voorstel”, aldus fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA), die namens zijn partij instemde met geothermie. De fractie van SGP-ChristenUnie had geen inbreng. PRO Sliedrecht kwam met een stemverklaring. De lokale partij gaat mee met het voorstel. 

Onafhankelijk
Wethouder Ton Spek (CDA) ging nog even kort in over de uitleg die de raadsleden kregen in Naaldwijk. “De partij die toen verstek liet gaan, hebben we vanavond gehoord”, aldus Spek, die doelde op Slydregt.NU. Jongeneel onderbrak Spek en werd terecht gewezen door de voorzitter van de gemeenteraad op zijn handgebaar. Spek: “We willen steeds meer onafhankelijk zijn van Russisch aardgas. In de keuze voor geothermie speelt ook deze zaak mee. Geothermie is één van de oplossingen om de energievoorziening te regelen. De ‘stadsverwarming’ wordt straks voorzien via een duurzame bron. Het is geen experiment. Overal in de wereld en ook in Nederland is er geothermie. Met deze duurzame warmtebron kan je energieneutraal de stad of dorp verwarmen.” Volgens Jongeneel is het niet overal een succes. 

4 gedachten over “Sliedrechtse politiek kiest voor geothermie als duurzame energiebron”

  1. Jongeneel heeft gelijk voor wat betreft de controlerende functie van de oppositie. Van geothermie weet ik te weinig, maar te lang en te vaak in de aardkorst boren, dat kan nooit goed zijn. Ik snap de vergelijking met de NAM in Groningen. Dat moet je hier niet willen.

  2. Het fantastische warmtenet dat nog vaak problemen heeft en draait op een grote cv-ketel, dat krijgen ze geeneens voor elkaar.

  3. Ik denk dat bij alle partijen de kennis ontbreekt om uitspraken te doen over de voor- en nadelen van Geothermie. Andere motieven en overwegingen hebben een rol gespeeld.
    Er is een keuze gemaakt zonder een “complete” afweging. Wat met “straks” wordt bedoeld is ook erg vaag en ruim omvattend wanneer nu voor het warmtenet minimaal de komende vijf jaar gebruik moet worden van aardgas.
    Mogelijk wordt het “besluit” later ingehaald door andere ontwikkelingen. Ik ben benieuwd of dan wordt bijgestuurd.

  4. Jongeneel heeft echt geen idee waar hij het over heeft, en dat weet hij zelf ook. Zijn redenatie is “links vindt duurzame energie goed, dus ik ben dan automatisch tegen.” Dat hij claimt dat er warm water uit de grond gehaald wordt toont aan dat hij zich er geen moment in heeft verdiept, want zo werkt geothermische energie helemaal niet.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld