Sliedrecht wil op drie locaties dorp vergroenen en graag ontstenen

SLIEDRECHT – Op drie locaties wil wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte en Duurzaamheid Sliedrecht gaan vergroenen. Hij schrijft dat woensdag 18 november 2020 in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. Daarin legt hij uit wat er de komende tijd aan werkzaamheden gaan gebeuren. Ook is een CIb gestuurd door Spek over de stand van zaken rond actieplan Operatie Steenbreek en aankomende acties om te ontstenen.

Op deze foto een deel van Sliedrecht-West. Met de aanleg van de Tiny Forest, het aanbrengen van meer groen in Baanhoek-West en het vergroten van de biodiversiteit in het groengebied Prickwaert / Reinenweer, hoopt de gemeente dat bewoners ook enthousiast worden om hun eigen tuin te vergroenen en te ontstenen. (© Luchtfoto Nicky Cleuren / Sliedrecht24)

Er komt volgens spek een Tiny Forest aan de Elzenhof. “Het kleine bos komt langs de Deltalaan, pal naast het ‘boomgaardje’ waar afgelopen voorjaar nieuwe fruitbomen zijn geplant. Dichtbegroeid, snelgroeiend inheems klein bos. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Het bos brengt de natuur in het dorp dichtbij en geeft jong en oud de kans om de wildernis in eigen wijk te ontdekken. Kinderen en buurtbewoners leren over de natuur en ontmoeten elkaar”, legt Spek uit in de CIb.Deze maand wordt begonnen met het rooien van de bestaande heesters aan de zijde Deltalaan en het uitvoeren van grondwerk. Daarna wordt er een pad vanaf het trottoir en een cirkel gemaakt van houtsnippers. En tot slot worden er heesters geplant en een zitelement van hout geplaatst. De Tiny Forest zal naar verwachting voor het einde van dit jaar gereed zijn.

Sliedrecht-West
Ook in Baanhoek-West wil de wethouder meer vergroening, waar dat mogelijk is. Van nu tot april 2021 worden op het grote grasveld van het Mozartplantsoen meer bomen geplant in het kader van tien procent meer bomen (zoals beschreven in het College Uitvoeringsprogramma, CUp). Spek: “Maar liefst 31 nieuwe bomen worden er geplant.” Ook de entree van De Componist krijgt een groene metamorfose. “Het bestaande grasveld wordt een sierplantsoen met bloemen en een haag. De twee bestaande bomen blijven gehandhaafd”, aldus Spek.

Extra waterberging
De Prickwaert / Reinenweer krijgt meer biodiversiteit op groengebied. Tot april 2021 gaat dat gebeuren. Spek in de CIb: “Vanaf de Tiendweg gezien, ligt links van de Tolsteeg het groengebied Prickwaert met de vijvers en rechts het groengebied Reinenweer, beide gebieden zijn onderdeel van de Parkenzone, hoofdgroenstructuur Groenbeleidsplan. Het plan is om in het groengebied van Prickwaert en Reinenweer, streekeigen heesters te planten, plas-dras oevers aan te leggen, vooroevers aan te leggen, bloemrijk gras te ontwikkelen door het beheer aan te passen en het maken van extra waterberging. Met deze extra waterberging wordt water gecompenseerd door de reconstructie van Craijensteijn.” Met het vergroten van de biodiversiteit wordt volgens Spek het groengebied Prickwaert / Reinenweer aantrekkelijk gemaakt voor de egel of huismus. Niet algemeen voorkomende dieren komen terug, maar ook de kleinste bacteriën, schimmels en planten.

Ambities
In het Ambitiestatement Groenste Fietsnetwerk van Nederland, het versterken van de biodiversiteit in de stedelijke zone van Alblasserdam tot en met Gorinchem, staan ideeën om de 22 kilometer lange fietsroute langs de A15, waar de Tiendweg onderdeel vanuit maakt, te ontwikkelen tot het groenste fietspad van Nederland. “Dat sluit ook aan voor initiatieven om kansen te benutten voor biodiversiteit langs de route, zoals beschreven in het Beheerconvenant Samen Sterk Voor Biodiversiteit”, vertelt Spek. De gemeente Sliedrecht heeft mede het Ambitiestatement en het Beheerconvenant ondertekend.

Subsidie
Het Prachlint, voorheen Blauwzaam Lint genaamd, is een bijzonder fenomeen. Spek in de CIb: “Het is een lint dat de komende jaren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ontstaat doordat lokale initiatiefnemers natuurlijke parels creëren. Deze parels worden aan elkaar verbonden door bermen en kaden die ecologisch worden beheerd. Uiteindelijk zorgen we er zo samen voor dat er een vlinder- en bijenlint ontstaat dat loopt van Alblasserdam tot Leerdam en zoveel mogelijk andere plaatsen.” Het Prachtlint ondersteunt volgens Spek dit plan voor het groengebied Prickwaert / Reinenweer en heeft een subsidie bedrag toegekend voor deze potentiele parels.

Groene dakactie
In een andere CIb informeert Spek de gemeenteraad over hoe het staat met het actieplan Operatie Steenbreek, onderdeel van de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 en is gericht op klimaatadaptatie. Vanuit het CUp wordt hier prioriteit aan gegeven. Spek zegt te maken te hebben met de coronaproblematiek en bijbehorende coronamaatregelen. Hij refereert aan duurzaamheidsacties, zoals de (regen)tonnenactie deze maand, de groene dakenactie, die bijdragen aan de biodiversiteit en hebben een isolerende werking. “In de zomer is het onder een groen dak enkele graden koeler in vergelijking met een bitumen dak. Een groen dak zorgt voor een vertraagde afvoer van hemelwater. Dit heeft voordelen voor het rioolsysteem, omdat minder water tegelijkertijd wordt afgevoerd tijdens (hoos)buien, waardoor het rioolsysteem minder wordt belast. Tot slot zorgt een groen dak ervoor dat de onderliggende dakbedekking langer meegaat”, schrijft Spek in de CIb, “Als gemeente betalen we daarom de eerste stap voor inwoners om een groen dak aan te leggen: de inventarisatie van het dak. Daarnaast verloten we een aantal groene daken onder inwoners. Inwoners die zijn ingeloot worden volledig ontzorgd van inventarisatie tot de aanleg van een groen dak.”

Actie met hoveniers
Spek kondigt voor 2021 verschillen de straatacties aan. “De eerste organiseren we in het voorjaar. In een aantal straten wordt voor beschikbare tuinen een tuinschets gemaakt door hoveniers. Als gemeente huren we de hoveniers daarvoor in. Mensen weten zo wat voor mogelijkheden ze met hun tuin hebben om hun tuin te vergroenen. Als gemeente ontzorgen we de mensen daarnaast met het inruilen van stenen. Er staat een puincontainer in de straat waarin mensen hun stenen kwijt kunnen.”

Tegelruilactie
In het voorjaar van 2021 organiseert de gemeente Sliedrecht een tegelruilactie. Spek: “Deze actie houdt in dat mensen een tegel kunnen inruilen voor een gratis plant. Op het milieupark ruilen mensen een tegel in en krijgen er een plant voor terug.” Stichting Steenbreek inventariseerde het aantal versteende tuinen in de gemeente Sliedrecht.

2 gedachten over “Sliedrecht wil op drie locaties dorp vergroenen en graag ontstenen”

  1. hele mooie plannen waar ik helemaal achter sta, maar worden de ouders van de vele kinderen (Prickwaert) ook geinformeerd hier over? de vele kinderen vernielen bij ons in de wijk de complete groenvoorziening, zoals bomen en struiken, als ik de kinderen erop aanspreek wordt het nog veel erger, de ouders staan er bij te kijken als de kinderen in bomen klimmen en takken afbreken, en als ik er wat van zegt, krijg ik als antwoord: de kinderen moeten toch ook spelen.
    misschien een idee om de ouders bewust te maken van de noodzaak om het groen te beschermen in plaats van te vernielen, dit kost de gemeente ,dus indirect ons veel geld en ergenis, misschien een taak voor de boas en wijk agent? en als alles heel blijft, dan maar eens met alle andere plannen aan de slag gaan

  2. Hartstikke mooie plannen meneer Spek!!!! Hier worden vele mensen blij van!
    En misschien is het dan ook de moeite waard om eens na te denken over het bouwen van (grote) kantoor panden die dan vervolgens jaren lang leeg staan.
    Wellicht kunnen hier ook mooie Tiny Forest locaties ontstaan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld