Sliedrecht voorbereid op vluchtelingen

SLIEDRECHT – De kans dat Sliedrecht als één van de Nederlandse gemeenten ook meer vluchtelingen moet opvangen, is reëel. Toch rinkelde vrijdag 28 augustus 2015 nog niet de telefoon op het gemeentekantoor. “Ik ben niet gebeld door de minister of staatssecretaris. Elke gemeente moet een aantal statushouders opnemen en daar voldoen we netjes aan. Of er een plus op komt, weet ik niet”, zegt burgemeester Bram van Hemmen (CDA) tegen de redactie van Sliedrecht24.

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie verwacht dat alleen al in de eerste helft van volgend jaar voor 20.000 asielzoekers in Nederland een huis moet worden gevonden.

Zoveel woningen zijn volgens de staatssecretaris niet voorhanden, met als consequentie dat ook autochtone Nederlanders langer moeten wachten op een woning. Volgens Tablis Wonen is er in Sliedrecht geen sprake van woningnood en levert het plaatsen van eventueel meer asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning ofwel statushouders waarschijnlijk geen problemen op.

Urgentielijst
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft tot nu toe dit jaar 43 statushouders toegewezen aan de gemeente Sliedrecht. De gemeente is verantwoordelijk voor deze mensen en moet binnen een termijn van 12 weken een woning voor ze hebben gevonden. Merlien Welzijn, manager Wonen bij Tablis Wonen: “In samenwerking met de gemeente Sliedrecht, COA en VluchtelingenWerk proberen wij ervoor te zorgen, dat een statushouder binnen de gestelde periode een huis krijgt toegewezen. De statushouder komt op de urgentielijst te staan. Wij behandelen de statushouder hetzelfde als andere woningzoekenden, die voorrang hebben op een woning.” Welzijn zegt persoonlijk nooit klachten te horen van andere woningzoekenden, dat statushouders op de urgentielijst worden gezet en dus betrekkelijk snel een woning krijgen toegewezen.

Woningen vrij
Welzijn vertelt dat de plaatsing van de asielzoekers met verblijfsvergunning weloverwogen gebeurt. “We proberen een verantwoorde spreiding te maken van bevolkingsgroepen. Per jaar komen 8 tot 10 % van onze woningen vrij in Sliedrecht. Dan praten we over zo’n 400 tot 450 woningen per jaar. Van de 43 statushouders die dit jaar in Sliedrecht worden verwacht, hebben we inmiddels 23 personen gehuisvest. Het gaat daarbij om 15 woningen. Het merendeel van de statushouders, die wij de eerste helft van dit jaar een woning hebben toegewezen, zijn alleenstaande mannen. Als bekend is dat gezinshereniging binnen een bepaalde tijd gaat plaatsvinden, houden we daar bij de toewijzing van de woning rekening mee.” Martine Verlek van VluchtelingenWerk vertelt aan Sliedrecht24 dat enkele van de gehuisveste heren zijn herenigd met hun gezin.

Terugbetalen
Volgens Verlek ontvangen de statushouders voor de aanschaf van de inboedel een inrichtingskrediet van de sociale dienst, die zij in drie jaar moeten terugbetalen. Hoeveel dat is, bepaalt de sociale dienst per geval. De hoogte van het bedrag heeft o.a. te maken met de grootte van het gezin. De statushouders krijgen een bijstandsuitkering om van te leven. Verlek: “Op de toewijzing van een woning reageren de statushouders wisselend. De meeste mensen zijn heel blij dat er een huis voor ze is gevonden. Een jongen uit Eritrea liep zingend door z’n nieuwe huis. Niet alles is bekend terrein voor de vluchteling met verblijfsvergunning. Zo hebben we weleens moeten uitleggen hoe een blikopener werkt.”

Asielprocedure
Wanneer asielzoekers Nederland bereiken, moeten ze zich melden bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel in Groningen. Vluchtelingen die daar binnenkomen, worden geïdentificeerd en geregistreerd. Daarna worden de vluchtelingen verdeeld over de diverse asielzoekerscentra in Nederland. De asielprocedure duurt acht dagen en kan eventueel worden verlengd tot zes maanden. Binnen die termijn wordt de asielaanvraag behandeld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) checkt tijdens de procedure het verhaal van de vluchteling. De asielzoeker vertelt aan de IND o.a. waarom hij of zij is gevlucht. De IND analyseert dit verhaal en toetst het op betrouwbaarheid. De IND besluit daarna of mensen moeten terugkeren naar het land van herkomst of voor vijf jaar een vergunning krijgen als statushouder. Na deze periode kunnen mensen een definitieve verblijfsvergunning aanvragen en/of een verzoek doen om te naturaliseren tot Nederlander. De asielzoeker mag dan geen strafblad hebben.

Onderdak
Als is besloten dat de vluchteling, al dan niet met zijn gezin, een vergunning krijgt als statushouder, heeft het COA veertien dagen de tijd om deze statushouder aan een gemeente in Nederland te koppelen en een informatieprofiel te maken. In dit profiel staat o.a. werkervaring, opleiding en grootte gezin. Het COA bepaalt hoeveel asielzoekers aan een gemeente worden toegewezen en welke asielzoekers naar welke gemeenten gaan. Als een vergunninghouder aan een gemeente is gekoppeld, heeft deze gemeente gemiddeld 12 weken de tijd onderdak te zoeken voor deze persoon en om voor hem of haar (met of zonder gezin) de verhuizing te regelen. De statushouder, die aan een gemeente is gekoppeld, krijgt bij de huisvestiging voorrang op andere woningzoekenden. Dat geldt niet als de statushouder zelf op zoek gaat naar een woonruimte in een andere gemeente.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld