Sliedrecht voelt veel voor geothermie, maar moet nog raadsbesluit nemen

SLIEDRECHT – Een raadsbesluit moet er nog over worden genomen, maar geothermie (aardwarmte) lijkt de voorkeur van de gemeente Sliedrecht te hebben als bijdrage aan de C02 neutrale invulling van de warmtebehoefte. “Geothermie is in potentie beschikbaar, een boorlocatie is door HVC onderzocht en door uitbreiding van het warmtenet in Sliedrecht en Papendrecht is kostendekkende exploitatie mogelijk”, schrijft wethouder Ton Spek (CDA) van Duurzaamheid in een College Informatiebrief aan de leden van de raad, die volgens hem aan zet is.

Om geothermie verder te ontwikkelen in Sliedrecht is een adviesnota over de Driehoek in ontwikkeling. Op basis van deze nota zal onder meer het bestemmingsplan van de Driehoek gewijzigd
moeten worden.  Spek aan de gemeenteraad: “Als u instemt met de wijziging van het bestemmingsplan betekent dat overigens niet direct dat er vergunning aan HVC wordt verleend. Geothermie valt onder het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarbij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de aanvragen tot vergunningsverlening besluit. Hierdoor is een zorgvuldige risico-afweging geborgd.” (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl) 

Als de gemeente Sliedrecht er voor kiest om geothermie niet toe te staan? “Dan sluiten we een (in potentie grote) duurzame energiebron uit voor het invullen van de energiebehoefte in Sliedrecht. Dat betekent dan dat we ervoor kiezen om andere beperkt beschikbare energie aan te wenden om in warmte te voorzien. Uiteindelijk resulteert dit in een grotere behoefte aan elektriciteit, groen gas en/of waterstof”, schrijft Spek. 

Hier werd in 2019 inspiratie opgedaan door onder meer de wethouder…

2 gedachten over “Sliedrecht voelt veel voor geothermie, maar moet nog raadsbesluit nemen”

  1. Het enthousiasme wint het steeds van het kijken naar de kritische kant bij de gemeente. Dat is niet goed voor het nemen van besluiten. De nadelen worden steeds overal mee voor lief genomen. Daar zitten straks de burgers mee opgezadeld. Het rommelt al in de politiek over wijzigingen ‘gaswet’.
    Ook met het warmtenet doet de gemeente alsof ze een hoofdprijs hebben gewonnen. Maar de hoofdprijs betaalt de inwoner met een oneerlijke wet erbij.

  2. Geothermie lijkt milieuvriendelijk, maar er komt met het warme (zoute) water ook methaan mee naar boven. Dit wordt dan weer gebruikt om gasmotoren, die elektriciteit opwekken, aan te drijven. Daar komt dan weer CO2 bij vrij… Toch nog eens goed over nadenken, die Geothermie….

Plaats een reactie

*=Verplicht veld