SGP-ChristenUnie

Deze pagina wordt ingevuld door de SGP-ChristenUnie in Sliedrecht. De redactie van Sliedrecht24 heeft deze pagina omniet beschikbaar gesteld aan de politieke partij in verband met de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid. Affiches, (reclame)banners, collages en flyers worden niet op deze pagina geplaatst, omdat die onder reclame vallen.

Redactie Sliedrecht24


Maandag 19 februari 2018
SGP-ChristenUnie Sliedrecht organiseert thema-avond over duurzaamheid

De SGP-ChristenUnie organiseert maandagavond 5 maart 2018 in het Griendencollege een interactieve thema-avond over duurzaamheid. De vraag die centraal staat is: hoe duurzaam ben jij? Hoofdsprekers zijn Cees Paas en Kees van der Staaij die vanuit een lokaal en landelijk perspectief invulling geven aan het thema.

Kees van der Staaij is één van de sprekers op de avond. (Foto SGP)

Voor de SGP-ChristenUnie is een duurzame samenleving van groot belang. We moeten goed omgaan met de schepping en verspilling tegengaan. Hoe kunnen we dat bereiken? Denken wij bewust na over een duurzamere wereld? 

Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom om over deze vragen na te denken in de aula van het Griendencollege. Het programma begint om 19.45 uur en is om ongeveer 21.15 uur afgelopen. Het adres van het Griendencollege is Professor Kamerlingh Onneslaan 109.  


Dinsdag 23 januari 2018
SGP-ChristenUnie verkiezingsprogramma 2018-2022: Geloven in Sliedrecht

Onder het thema Geloven in Sliedrecht presenteert de SGP-ChristenUnie haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022.

De overhandiging van het verkiezingsprogramma met v.l.n.r. voorzitter Peter Hoogendoorn SGP Sliedrecht, kandidaat-wethouder Hans Tanis, raadslid Marije Baars-Mulder (namens het bestuur van de plaatselijke afdeling van de ChristenUnie overhandigd) en lijsttrekker Nico de Jager. (Foto SGP-ChristenUnie)

De SGP-ChristenUnie is een christelijke fractie die de overheid ziet als dienares van God. God wil ons door haar regeren, zodat er onder de mensen goede orde en rust is en God door de burgers in vrijheid overeenkomstig Zijn Woord gediend kan worden. Daarbij geldt dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is veel-, zo niet allesomvattend. Vanuit onszelf is het onmogelijk maar in het vertrouwen dat God regeert door Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we het in Zijn handen laten. Alleen zo kunnen we elkaar dienen door de liefde.

Vanuit deze visie op het invullen van liefhebben heeft de SGP-ChristenUnie de thema’s “zorgen voor het leven”, “zorgen voor de aarde” en “zorgen voor elkaar” als hoofdthema’s vastgesteld. Die visie richt zich op het geloof als basis waaruit we politiek bedrijven en hoe we naar mensen en de schepping kijken. Die visie richt zich ook op de hoop die wij door ons geloof in Christus mogen hebben op de toekomst. En ten slotte richt die visie zich ook op de liefde die zich veelomvattend laat vatten in participatie.

Deze thema’s zijn in dit verkiezingsprogramma uitgewerkt in tien subthema’s. Daarin komen de zorg voor mens en dier, gezondheid, veiligheid, meedoen, participatie, werk, scholing, sociaal, ondernemen, besturen, samenwerken en milieu terug. De uitwerking van de tien subthema’s bestaat uit een visie op dat subthema, wat onze doelen zijn en hoe we die gaan bereiken.

Vooruitzien is ook terugblikken. De afgelopen jaren is veel achterstallig werk ingehaald. Projecten zijn vlotgetrokken, de organisatie is gereorganiseerd. Dat moest gewoon, onder het motto van het college: gewoon doen. Dat motto kan een nieuw college gewoon vasthouden. Maar nu nog meer gericht op zorg voor alles!

Maar terugblikken houdt meer in. We mogen dankbaar zijn dat God ons ook de afgelopen jaren heeft willen zegenen. Zegenen in een onvoorstelbaar welvarend land, ondanks de economische crisis die in 2007 en 2008 ontstond en nu weer omgeslagen is naar economische groei. Helaas zet die andere crisis, die van geestelijk en moreel verval, nog onverminderd door. En toch: we mogen nog in alle vrijheid ons geluid laten horen. Het geluid dat God met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld en de komst van Christus’ Koninkrijk. Die bemoedigende boodschap van hoop maakt dat wij onbekommerd onze rol in de samenleving op mogen pakken.

Het hele verkiezingsprogramma is te vinden op de verkiezingswebsite van de fractie. De komende weken zullen de thema’s op verschillende manieren gedeeld worden met de inwoners van Sliedrecht.


Donderdag 21 december 2017
Kieslijst SGP-ChristenUnie Sliedrecht 2018

Lijstrekker Nico de Jager en kandidaat-wethouder Hans Tanis. (Foto SGP-ChristenUnie)

De leden van de plaatselijke afdelingen van de SGP en de ChristenUnie hebben onlangs de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. De partijen komen zoals gebruikelijk met een gezamenlijke lijst, die dit keer wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Nico de Jager. Cees Paas staat op twee en Hans Tanis op drie. Hans is namens de fractie beoogd wethouderskandidaat. De nummers vier tot en met tien worden ingenomen door Ria de Mul-Donker, Jan Visser, Arnoud Spruyt, Hugo van Meeuwen, Jan-Bart Karens, Cees Ippel en Mark Kornet. Lijstduwer op 24 is Robert de Bruin. De volledige lijst is hieronder te vinden. De beide partijen zijn dankbaar voor deze lijst met ervaren mensen en enthousiaste nieuwelingen. 

Aan het verkiezingsprogramma wordt de laatste hand gelegd en binnenkort wordt dit gepresenteerd onder het thema “Geloven in Sliedrecht”. 

Kandidatenlijst Gemeenteraadverkiezingen 2018 

 1. Nico de Jager

 2. Cees Paas

 3. Hans Tanis

 4. Ria de Mul – Donker

 5. Jan Visser

 6. Arnoud Spruyt

 7. Hugo van Meeuwen

 8. Jan-Bart Karens

 9. Kees Ippel

 10. Mark Kornet

 11. Gerold Kroon

 12. Rianne Stouten – De Winter

 13. Joanne Ligthart – De Bruin

 14. Edwin Monster

 15. Fijke Mulder

 16. Annebeth de Jong

 17. Douwe de Haan

 18. Tobias Cinjee

 19. Johan Oostrom

 20. Ronald Kitsz

 21. Gerard van Urk

 22. Jos van As

 23. Ad van den Dool

 24. Robert de Bruin