‘Schoolgebouwen in Sliedrecht over het algemeen kwalitatief goed’

SLIEDRECHT – In een beeldvormende vergadering van de gemeente Sliedrecht is dinsdagavond 19 februari 2019 een uitleg gegeven over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP). Stilgestaan werd bij de huidige stand van zaken en de toekomst. Eerder vandaag heeft Sliedrecht24 al uitgebreid hierover bericht

Zowel kwalitatief als kwantitief werd naar het onderwijs in het dorp gekeken en onderzoek gedaan. Ook zijn er met betrokkenen sessies geweest, waarbij werd gewerkt aan een nieuwe onderwijsvisie voor Sliedrecht. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Aanwezig was onder andere Krijno van Vugt van M3V, die vaststelde dat de schoolgebouwen over algemeen van goede kwaliteit zijn. “Grootste zorg is gebouw obs De Wilgen. Dat gebouw is eigenlijk slecht”, stelde Van Vugt.

Tienercollege
Hij vertelde dat van alle gebouwen veertig procent veertig jaar of ouder is. “Alle kinderen moeten thuisnabij en passend onderwijs krijgen. Met complementaire zorg en passende ruimtes. Dat hebben we belangrijk gevonden. Ook willen we segregatie voorkomen, relatie met domeinen wonen en welzijn. Een belangrijke ontwikkeling is ook de tienercolleges, 10 tot 14 jaar colleges. Er zijn ontwikkelingen dat je een moment van keuze nog wil uitstellen. Dat de keuze niet op 12-jarige leeftijd wordt gemaakt, maar nog wat wordt uitgesteld”, vertelde Van Vugt. Overheidsgebouwen moeten in de toekomst energieneutraal moet worden gerealiseerd. Van Vugt: “Vijftig procent van de energie moeten ze zelf opwekken of nul op de meter. Dus de ambities van duurzaamheid zijn ook belangrijk bij renovatie of nieuwbouw.” 

Groei
In Baanhoek-West wordt een toename van het aantal kinderen verwacht de komende jaren. Dat komt volgens Van Vugt door te bouwen ‘nieuwe woningen en toename van het aantal vruchtbare vrouwen’. Jonge gezinnen vestigen zich in de wijk bevestigde ook Wim Dunsbergen van het College van Bestuur bij Vereniging Christelijk Onderwijs Papendrecht Sliedrecht (VCOPS). Hij ging ook in op de Tienercolleges. Dunsbergen noemde het ‘kostbaar’ om te realiseren. Hij had al wel contacten om zich – als dat nodig is – er verder in te verdiepen. 

IHP
Vervolg is dat eventuele opmerkingen de komende tijd nog worden verwerkt. Daarna komt er een voorstel in maart naar de raad met besluitvorming in april. Daarna start verdere planvorming en onderzoek naar o.a. locatiestudie van o.a. obs De Wilgen. Verwacht wordt dat de verdere uitwerking nog jaren in beslag gaat nemen. Van Vugt verwacht dat het misschien nog weleens drie tot vier jaar kan duren, afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld