Toekomst onderwijs in Sliedrecht in beeldvormende raadsvergadering

SLIEDRECHT – Wat is de huidige stand van zaken van het lokaal onderwijs en wat is de toekomst? Hoe zit het met de schoolgebouwen? Hoe staat het met de leerlingprognoses? Het zou de komende jaren weleens kunnen veranderen en dat wordt dinsdagavond 19 februari 2019 besproken tijdens een openbare beeldvormende vergadering in het raadhuis. Dan komt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) aan de orde. Elke aanwezige kan meepraten tussen 19.30 – 20.30 uur in het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30. 

Dit is een schoollocatie in Baanhoek-West. In Sliedrecht wordt op elf scholen lesgegeven. Het gaat om zeven basisscholen, twee scholen met voortgezet onderwijs en twee scholen met voortgezet speciaal onderwijs. Vier schoolbesturen gaan over deze elf scholen met in totaal zo’n 2.850 leerlingen op negen onderwijslocaties. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De bibliotheek krijgt de laatste jaren in de samenleving een steeds centralere rol. Het gaat niet alleen meer om uitleen van boeken, maar het is ook de plaats voor samenkomsten. Er worden cursussen gegeven, taalles en er zijn ontmoetingen. Je kan terecht bij het repaircafé of de raad vergadert er op locatie. Het zou heel goed kunnen dat de schoollocaties een soortgelijke plaats gaan krijgen. De school meer als wijkvoorziening, gebouw en speelplaats. Nu al gebeurt dit in Sliedrecht. Het Griendencollege is zo’n voorbeeld. Op werkdagen zijn er lessen, in de avond soms een (inloop)bijeenkomst en op zondag wordt er in de aula een kerkdienst gehouden. De school+ zeg maar. 

Prognoses
Inzage in het IHP laat een leerlingenprognose zien van o.a. het basisonderwijs. De komende jaren wordt een groei van zo’n tien procent verwacht van het aantal leerlingen, van 2.250 nu naar 2.500 kinderen in 2029. Daarna wordt een lichte daling verwacht. Het scholierenaantal in het voortgezet onderwijs in Sliedrecht blijft de komende jaren redelijk stabiel, zo is de verwachting, rond 465 / 475 scholieren (circa 350 leerlingen Griendencollege & 120 leerlingen praktijkonderwijs). Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingenprognoses (voortgezet) speciaal onderwijs (260 / 270 scholieren), die zijn verspreid over SBO De Akker circa 100 à 120, SO ZML De Rank circa 30 à 35, SO Bleyburgh circa 50 en VSO Bleyburgh circa 70 à 80. Dinsdagavond wordt hier bij stilgestaan, uitleg gegeven en kunnen vragen worden gesteld. 

Overcapaciteit
Hoe staat het met de ruimtebehoefte? Over het algemeen is er voldoende ruimte. Het basisonderwijs heeft de beschikking over 14.699 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. De ruimtebehoefte gaat van circa 13.000 naar 14.400 vierkante meter bruto vloeroppervlakte rond 2029. Voor het voortgezet onderwijs geldt hetzelfde. Er is een capaciteit van 8.492 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. De ruimtebehoeft is ‘slechts’ zo’n 7.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte tot rond 2037. 

Schoolgebouwen
Onderzoek heeft volgens het IHP bewezen dat de Sliedrechtse schoolgebouwen in het algemeen van goede kwaliteit zijn. Er is veel geïnvesteerd door schoolbesturen en de gemeente Sliedrecht, denk aan de nieuwbouw Baanhoek-West / Deltalaan, nieuw– en verbouw Griendencollege en VSO Bleyburgh, verbouw Oranje Nassauschool en verbouw en uitbreiding van de Johannes Calvijnschool. Over de huisvesting is men over het algemeen tevreden. Uit het IHP blijkt wel dat openbare basisschool De Wilgen een grote overcapaciteit heeft (circa 700 vierkante meter bruto vloeroppervlakte), het is er technisch en functioneel zeer gedateerd en in afwachting van de planvorming is er sprake van uitstel groot onderhoud.

Actualiteit
De nieuwbouw in Baanhoek-West met veel jonge gezinnen heeft ook gevolgen voor de christelijke basisschool Anne de Vries. De brede school heeft een toenemende ruimtebehoefte (plan voor uitbreiding met twee groepsruimten). Aan de Deltalaan speelt een ander verhaal bij obs Roald Dahl en cbs Anne de Vries. Roald Dahl komt ruimte tekort en Anne de Vries heeft een overcapaciteit. De onderzoekers merken hier op ‘communicerende vaten’. Voor cbs Oranje Nassau is er sprake van IKC-ontwikkeling / kinderdagopvang. Een IKC ontstaat vanuit de behoefte een integraal aanbod te creëren voor kinderen om zo hun ontwikkeling optimaal te stimuleren. Verder heeft de school aan de Merwestraat weinig buitenruimte staat in het IHC. Ook obs Henri Dunant heeft dit euvel, namelijk IKC-ontwikkeling en weinig buitenruimte. Cbs Prins Willem-Alexander heeft op de locatie Waalslaan een ruimtetekort en er zijn noodlokalen geplaatst. Het Griendencollege heeft een overcapaciteit en De Sprong is gedateerd met toenemende onderhoudskosten. 

Korte termijn
Op de huisvestingsagenda zoals deze dinsdagavond wordt gepresenteerd staat dat op korte termijn vernieuwing van obs De Wilgen en cbs Prins Willem-Alexander aan de orde is. Gedacht wordt aan gezamenlijke huisvesting aan de Valkweg en dat vraagt om een ‘locatiestudie’ en een samenwerkings- en huisvestingsconcept. Verder zou op korte termijn gekeken moeten worden naar de uitbreiding locatie Baanhoek-West voor cbs Anne de Vries.

Komende jaren
Voor (middel)lange termijn is ook het lijstje ingevuld. Daarop staat huisvesting Henri Dunant (3/4 lokaal) en het ruimtekort van cbs Oranje Nassau (t.b.v. IKC-ontwikkeling). Verder de buitengebruikstelling van onderwijsruimte (zo’n 90 vierkante meter) onderwijscapaciteit voor huisvesten kinderopvang wanneer het normatief mogelijk is (Henri Dunant: 2020 – 2021, Oranje Nassau: 2020 – 2021 en buitengebruikstelling bij renovatie en nieuwbouw. Op langere termijn staat vernieuwing van praktijkonderwijs De Sprong op de IHP-lijst. Voor dinsdagavond zijn ook de schoolbesturen uitgenodigd in het raadhuis.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld