Japans restaurant Oishi Fusion

Ruim vierhonderd Sliedrechters hebben loonwaarde indicatie Participatiewet

SLIEDRECHT – Voor de weging van de impact van de bezuinigingsvoorstellen zoals behandeld in de Drechtraad van
begin oktober 2019 en de mogelijke opzet van een lokaal leerwerkbedrijf vroeg de gemeente Sliedrecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) op hoe het doelgroepenbestand van Sliedrecht is samengesteld en welke regelingen hiervoor beschikbaar zijn. Daaruit blijkt dat er bij de SDD 418 ‘klanten’ uit Sliedrecht zijn geregistreerd vanuit de Participatiewet.

Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht). (Foto gemeente Sliedrecht)

Uit deze gegevens blijkt, bericht woensdag 6 november 2019 wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Sociaal, Zorg en Welzijn in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad, dat 87 inwoners een loonwaarde indicatie van 80 – 100% hebben; 101 inwoners een loonwaarde indicatie van 50 – 80% hebben; 117 inwoners een loonwaarde indicatie van 30 – 50% hebben; 113 inwoners een loonwaarde lager dan 30% hebben. 

Ondergebracht
Op basis van informatie vanuit Stichting MEE weet de gemeente Sliedrecht dat er momenteel 43 inwoners op een participatieplaats zijn ondergebracht. “Zij vallen binnen de loonwaarde doelgroep van 30 tot 50%. De inwoners ingeschaald met een loonwaarde tot 30% kunnen aanspraak maken op een voorziening WMO dagbesteding. Het aantal afgegeven WMO indicaties komt niet volledig overeen met de loonwaarde doelgroep 0 – 30%. De loonwaarde doelgroep heeft namelijk alleen betrekking op de inwoners die bekend zijn bij de SDD vanuit de Participatiewet”, schrijft Visser.

Banenafspraak
In Sliedrecht hebben volgens de SDD 104 inwoners een indicatie voor WMO dagbesteding. Bij het UWV zijn er 83 Sliedrechters opgenomen in het doelgroepregister. Visser legt uit: “Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak.” Het doelgroepregister bestaat onder andere uit inwoners die onder de Participatiewet vallen, een WSW indicatie hebben of schoolverlaters van het vso en pro en aangemeld zijn bij het UWV.

Voorkomen
Begin oktober 2019 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de sociaal ondernemers die plaats bieden aan de participanten in Sliedrecht. Visser: “In de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij de gepresenteerde bezuinigingsplannen van de SDD. De leden hebben nadrukkelijk hun waardering uitgesproken voor de inzet van de gemeente om de bezuinigingen op de participatieplaatsen te voorkomen. Zij hebben daarbij ook aangegeven de druk op de politiek hoog te willen houden om te voorkomen dat het daadwerkelijk tot een bezuiniging op de participatieplaatsen zal komen vanwege de absolute meerwaarde van de participatieplaatsen.”

4 gedachten over “Ruim vierhonderd Sliedrechters hebben loonwaarde indicatie Participatiewet”

  1. Ik verwoord zoals in 2016 mij vertelt is. Door participeren betaal terug wat gemeente in je geinvesteerd heeft. In leken nederlands je krijgt/kreeg financiele steun door bepaald werk te doen betaal je terug . Ik werk 1 dag in week anders zou ver eenzamen.

  2. Ik ben niet bepaald ongeletterd, maar ik zou bovenstaand artikel toch graag in leesbaar Nederlands gepresenteerd zien.

  3. Als raadslid mag ik me betrokken voelen tot dit onderwerp, veel van de bovenstaande afkortingen komen mij bekend voor. Maar eerlijk gezegd snap ik niks van bovenstaand bebrabbel. Dit is voor insiders, maar voor de andere 25.000 bewoners van Sliedrecht complete priet-praat. Zeg het in gewoon Nederlands, een opsomming prima, waar wat betekent het voor de betrokkenen. Een wethouder van een lokale partij moet zich hiervoor schamen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld