Raad stemt in met geld voor Voedselbank Sliedrecht

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht stemt in met steun aan Voedselbank Sliedrecht. Het gaat om een éénmalig bedrag van € 64.000,–. In totaal is € 164.000 nodig voor onder meer uitbreiding van het gebouw. Daarvan komt € 50.000,– uit eigen middelen van de voedselbank en € 50.000,– van sponsoren. PRO Sliedrecht kwam met een amendement. Unaniem stemde de raad in met steun aan de voedselbank. 

“Indien de Voedselbank Sliedrecht niet in staat is gebleken om voldoende sponsoren te vinden, dan kan voornoemd subsidiebedrag op verzoek van de Voedselbank Sliedrecht verhoogd worden tot een bedrag van maximaal €114.000,–“, sprak raadslid Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht). Het amendement werd ondersteund door CDA, Slydregt.NU en PvdA. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Verder wilde PRO Sliedrecht nog wat kwijt. “Wij helpen mensen niet uit de armoede door ze naar de voedselbank te sturen. Daarom heeft onze fractie moeite met geld naar de voedselbank”, sprak raadslid Hanny Visser-Schlieker. 

Ontraden amendement
Wethouder Cees Paas (SGP-ChristenUnie) van Financiën vond het bijzonder dat het amendement op tafel ligt. De voedselbank heeft volgens Paas zelf aangegeven ook middelen uit de samenleving halen. Paas vond het vreemd dat de voedselbank niet werd geciteerd. Die willen gebruik maken van de kracht van de samenleving en dat werving nu pas zou beginnen. “Dit amendement ontkracht de kracht van de samenleving”, vond Paas, “We moeten dit amendement als college ontraden.” Visser vond het jammer. De VVD denkt dat met het amendement sponsoren mogelijk afhaken nu ze dit weten. De fractie SGP-ChristenUnie heeft steeds steun uitgesproken voor de aanvraag van de subsidie van € 64.000,– door de voedselbank. “De fractie heeft aangegeven tegen het amendement te stemmen omdat dit overeen komt met de vraag die de voedselbank heeft gesteld. Wij hebben tegen het amendement gestemd en voor het voorstel”, sprak raadslid Ria de Mul-Donker. Het amendement werd weliswaar aangenomen, maar VVD en SGP-ChristenUnie stemden tegen.

5 gedachten over “Raad stemt in met geld voor Voedselbank Sliedrecht”

 1. Dank voor je inbreng. Het laat meteen zien hoe je hier in staat. Het doel van deze actie is samen diegene steunen die best een stukje extra kunnen gebruiken. Dit heeft niets met een politieke voorkeur of zo je wilt met de kerk en of kerk gang te maken. Mensen helpen. Daar gaat het om.
  Je laat hier jouw principe duidelijk zien.

 2. De fractie SGP-ChristenUnie heeft er geen twijfel over laten bestaan de door de Voedselbank gevraagde steun van € 64.000 te willen verstrekken.

  Als fractie hebben wij het ingediende amendement niet gesteund. Wij geloofden in de inschatting van de Voedselbank, dat zij het benodigde geld via fondsen konden verwerven. Een organisatie die sinds 2007 zonder steun van de gemeente werkt, die ons als raad zeer gedetailleerd verzoekt om een bijdrage, die hoeven wij op voorhand niet te verzekeren van een hogere bijdrage, mocht de fondsenwerving niet lukken.

  Het bericht van vanmorgen dat de Kringloopwinkel Sliedrecht voorziet in de aanvraag van de Voedselbank heeft dit inderdaad laten zien.

  Als fractie SGP-ChristenUnie staan we achter de Voedselbank en hebben wij respect voor de manier waarop zij hun werk doen.

 3. Wat Hannie Visser en Cees Paas niet wisten is dat de Kringloopwinkel de voedselbank steunt met € 50.000,= waarmee de fienanciering van het gebouw voor de kledingbankt vrijwel rond is. De kracht van de samenleving kwam dus uit de kringloopwinkel. Nier eerder kon daar ruchtbaarheid aan gegeven worden om dat de vrijwilligers van de kringloopwinkel bij dergelijke bedragen ook gehoord worden. Die waren unaniem voor

 4. Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten, dat laten de SGP-Christenunie en VVVD maar weer eens zien.
  Het wantrouwen spat eraf.
  En laat zien hoe zij zelf zullen reageren als de voedselbank bij ze komt voor sponsering. Het is voor alle mensen die het nodig hebben en niet alleen voor mensen die naar de kerk gaan.
  De VVD is zeker bang om stemmen te verliezen bij de volgende verkiezingen.

  Jammer dat deze partijen hun ware aard laten zien ten kosten van de voedselbank.

  Ga toch eens handelen vanuit het principe ik/wij gaan mensen , bedrijven en goede doelen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld