Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Raad samen voor besluitvormende openbare vergadering

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht komt dinsdag 30 juni 2020 bij elkaar voor een besluitvormende vergadering. Deze begint om 19.00 uur en is openbaar. Rond 23.00 uur wordt uiterlijk de vergadering gesloten. De bijeenkomst wordt geleid door wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) en wordt gehouden in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1. 

De raadzaal De Lockhorst. Dit is sinds vorige week de vergaderplaats van de gemeenteraad. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Op de agenda staan als hamerstuk de verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Sliedrecht 2020, de Kaderbrief 2021 en als hamerstuk met stemverklaring de rioolvervanging Thorbeckelaan / Vogelenzang. Verder de benoemen (plv) van leden voor Auditcommissie en Agendacommissie PRO Sliedrecht. Als debatstuk komen aan de orde de Eerste Tussenrapportage (Turap) 2020, de kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats en de actualisatie grondexploitatie (grex) Burgemeester Winklerplein. 

Inspreken
Er is ook dinsdagavond een spreekrecht voor inwoners over geagendeerde onderwerpen. Burgers die willen inspreken moeten zich voor dinsdag 30 juni 2020, 12.00 uur, melden bij de griffie van de gemeente Sliedrecht. Dat kan door een e-mail te sturen aan griffier Rumo van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of te bellen met tel. 06-30723544. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld