Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Beeldvormende vergadering raad over corona en vastgoed

SLIEDRECHT – Ook woensdagavond 1 juli 2020 zit de gemeenteraad weer bij elkaar. In een openbare beeldvormende vergadering in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, gaat het dan tussen 19.30 – 22.30 uur over corona en vastgoed. 

Woensdagavond wordt gesproken over corona en vastgoed in Sliedrecht. Belangstellenden zijn welkom. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Burgemeester Dirk van der Borg (CDA) van Openbare Orde en Veiligheid) en wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Economie gaan de raad informeren over de landelijke coronamaatregelen, de vertaling daarvan door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ), de gemeente Sliedrecht en de (te verwachten) effecten en de communicatie op de samenleving. Het gaat dan onder meer om toelichting op een tussentijds verslag van de voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ Wouter Kolff (VVD), de monitor impact corona pandemie ZHZ en de tijdelijke regeling die het college het getroffen. 

Vastgoeddossier
Om 21.00 uur staat het vastgoed van de gemeente Sliedrecht op de agenda. Wethouder Ed Goverde (PvdA) van Vastgoed en Rens van Hal, adviseur huisvesting en vastgoed, gaan de raad informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot het vastgoeddossier van de gemeente Sliedrecht. In 2017 is het Integraal Accommodatieplan (IAp) door de raad vastgesteld. In het IAp zijn door het college een aantal toezeggingen gedaan ten aanzien van een aantal panden en het onderhoud van de panden. Sinds het vaststellen van het IAp zijn er verschillende ontwikkelingen geweest met betrekking tot de vastgoedportefeuille en daar gaat de wethouder de raadsleden over informeren en het gesprek aan.

Inspreken
Er is ook dinsdagavond een spreekrecht voor inwoners over geagendeerde onderwerpen. Burgers die willen inspreken moeten zich voor dinsdag 30 juni 2020, 12.00 uur, melden bij de griffie van de gemeente Sliedrecht. Dat kan door een e-mail te sturen aan griffier Rumo van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of te bellen met tel. 06-30723544. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld