Raad praat over ‘toekomstbestendige seniorenvisie’ en lokale Cultuurvisie

SLIEDRECHT – In een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad wordt maandagavond 13 september 2021 ruim een uur gesproken over ouderen met als thema ‘Op weg naar een toekomstbestendige seniorenvisie’. Wat later op de avond over de lokale Cultuurvisie. De bijeenkomst van de raad is in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, vanaf 20.00 uur.

Dit is één van de kunstwerken in Sliedrecht. Het staat aan de Lijsterweg bij Hof van Sliedrecht. Het kunstwerk heet ‘Geborgenheid’. ‘Het Ding’ werd het bij de onthulling in mei 2002 zo genoemd, maar ook wel de Naald, de Piek en enkele afleidingen daarvan. Eerder is de foto gemaakt voor de zomerserie ‘Kunst in Sliedrecht’ op online krant Sliedrecht24. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

In het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 staat de wens beschreven voor een seniorenbeleidsnota voor Sliedrecht. Om hier op een goede manier uitvoering aan te geven, wil portefeuillehouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) en zijn ondersteuning graag met de raad en andere aanwezigen in gesprek. Na een korte aftrap door de wethouder volgt een presentatie van ongeveer 25 minuten. Tijdens deze presentatie door beleidsadviseur Nathalie Klomp-Siebeling volgt een toelichting met betrekking tot de doelgroep senioren in Sliedrecht, de resultaten van het onderzoek ‘Senioren in Sliedrecht’ en wat er allemaal al is voor senioren in Sliedrecht. Daarna volgt het gesprek in subgroepen (3 x 15 minuten) aan de hand van diverse thema’s (welzijn, gezondheid en levensloopbestendig wonen) over o.a. wat hierin de rol van de gemeente is of zou moeten zijn.

Cultuurvisie
Daarna wordt gesproken over cultuur in Sliedrecht. Dat zal zijn rond 21.15 uur. Cultuur heeft volgens het college een belangrijke waarde voor onze samenleving. “Het levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en geeft mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is dan ook van belang dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om te kunnen deelnemen aan het cultuuraanbod in Sliedrecht”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Om daar invulling aan te geven wordt er de komende tijd door het college gewerkt aan een lokale cultuurvisie. Dat gebeurt in samenspraak met de combinatiefunctionaris cultuur, culturele verenigingen en organisaties en andere belanghebbenden. Het college zal zich daarbij richten op de kunsten (o.a. kunst- en cultuureducatie, amateurkunst en cultuurverspreiding), de bibliotheek en het cultureel erfgoed (kunst in buitenruimte en musea). Als alles gereed is, gaat de (concept) cultuurvisie voor bespreking en vaststelling naar de gemeenteraad. Voor de invulling van deze visie wil de portefeuillehouder, wethouder Ed Goverde (PvdA) en zijn ondersteuning graag met de raad en andere aanwezigen in gesprek. Na een korte aftrap door de portefeuillehouder volgt een presentatie door beleidsadviseur Caroline Wilbrink en combinatiefunctionaris Mark den Eijl van SOJS (15 minuten) om het bovenstaande nader toe te lichten. Daarna is er ruimte om met elkaar te discussiëren over de rol die cultuur kan spelen in Sliedrecht. Het gesprek vindt plaats in subgroepen (2 x 20 minuten).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld