Oishi Fusion

Raad groot voorstander van verbeteren huidig kruispunt in Thorbeckelaan

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Er zijn hier en daar bij de politieke partijen nog wat op- en aanmerkingen als het gaat om veiligheid van langzaam verkeer, maar de kans dat de gemeenteraad dinsdag 8 december 2020 instemt met de aanleg van een LARGAS-kruispunt in de huidige kruising Thorbeckelaan-Vogelzang is groot. De politiek vindt de kruising al jaren niet veilig en is blij dat dit punt wordt aangepakt. Dat bleek dinsdagavond 24 november 2020 tijdens de oordeelsvormende vergadering van de raad.

Plan is nu de aanleg van een LARGAS-kruispunt. Kosten: € 315.000,–. (Het restant krediet van € 159.000 van de geluid saneringen woningen rotonde Thorbeckelaan en subsidie van de Provincie Zuid Holland ter hoogte van € 156.000,– – red.). (Schets gemeente Sliedrecht)

Burgerraadslid Esther Gruppen (PvdA) was blij dat het daar veiliger wordt. Maar ze had ook kritiek. “Wie heeft straks voorrang? De fietser? De voetganger”, aldus Gruppen, die het even kwijt was. Ze wilde ook weten of de kosten niet hoger worden. Ze was blij dat er bomen blijven staan en er zelfs nieuwe bij gaan komen. De PvdA is blij dat de kruising wordt aangepakt. 

Voetgangers en fietsers
In 2018 bleek er onvoldoende ruimte te zijn voor een rotonde op de kruising. In de nieuwe situatie wordt het volgens het CDA ‘overzichtelijker en veiliger’ en de middenberm groener. Het kruispunt gaat er volgens de christen democraten echt op vooruit. “Toch vraagt het CDA om extra aandacht voor overstekende voetgangers en fietsers. Het gaat om de route tussen de Leeuweriksingel en de glasbakken bij supermarkt Dirk. Daar steken nu heel vaak voetgangers en fietsers de weg over. We kunnen er zeker van zijn dat voetgangers en fietsers daar de weg blijven oversteken, ook na de herinrichting van de Thorbeckelaan”, sprak raadslid Vincent Prins (CDA). Volgens zijn partij is op de ontwerptekening daar volgens het CDA geen rekening mee gehouden. Prins: “Ik hoor graag van de wethouder of hij toch bereid is om de oversteeksituatie tussen het voetpad van de Leeuweriksingel en de supermarkt veiliger te maken.” Burgerraadslid Rob Penning (PRO Sliedrecht) kan inhoudelijk ook op de steun van zijn partij rekenen. Hij vroeg aandacht voor de veiligheid van fietsers bij het oversteken. “De veiligheid van de fietsers moet gewaarborgd blijven”, aldus Penning. Burgerraadslid Gert Jongeneel (Slydregt.NU) vroeg zich af of een LARGAS veiliger is dan een rotonde.

Doorstroming
Wethouder Ton Spek (CDA) van Verkeer legde de uitleg van de LARGAS kort uit. Hij verwees naar informatie uit Dordrecht, waar er ook één ligt. “Afbuigend verkeer hoeft niet op de weg te wachten en even ‘parkeert’ of  weer verder te gaan. Het verkeer stroomt ondertussen door. De structuur van de weg willen we in stand houden en met meer bomen. Er wordt extra aandacht gevraagd voor de Leeuweriksingel naar de glasbakken. Daar is nu geen extra voorziening voor overstekers. Wat verderop ligt een zebrapad veertig meter verderop en dat willen we graag zo houden. Wij kiezen er voor om de overzichtelijkheid te bewaren. De veiligheid is daarbij gebaat en ik zie nu geen aanleiding om een extra zebrapad te realiseren”, aldus Spek. Zijn partijgenoot Prins was het daar niet mee eens. Spek was het niet mee eens dat het onveiliger wordt tussen de Leeuweriksingel en de glasbakken.Spek: “Het wordt er niet veiliger dan nu. We willen het graag zo houden.” Fractievoorzitter René de Munck (D66) gaf als suggestie mee om de verlichting bij zebrapaden te verbeter, Spek reageerde daar niet op.

Deskundige
De opmerking van Penning hoorde Spek ook. “We proberen het zo veilig mogelijk te maken. Wel moeten de fietsers opletten bij het tankstation”, aldus Spek. Raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie) was het met Prins eens dat het een gevaarlijk punt is en hij vroeg of de wethouder daar toch nog eens een deskundige naar wilde laten kijken. “Ik baseer mijn opmerking op gevoel en eigen ervaring”, sprak Visser. Prins was het met Visser eens en wilde een toezegging van de wethouder. Hij wilde voor volgende week een antwoord daarop. PRO Sliedrecht was daar een voorstander van. Spek vertelde dat het ontwerp niet door een leek was gemaakt. Spek: “Door een deskundige! We hebben ook de richtlijn op 50km en niet overal zeebrapaden kan aanleggen. Ik ben bereid daar nog eens naar te laten kijken. De deskundige heeft geadviseerd dat nu niet te doen en ik zal met u de argumenten delen. Ik zeg dat u toe. De fietsersbond is geraadpleegd en Veilig Verkeer Nederland heeft positief geadviseerd. Maar ik kom er op terug voor de volgende vergadering.”

Lijstje deskundigen
De Munck dacht hardop na. “Moeten we de glasbak niet op een andere plaats zetten? Maar dan hebben we weer een andere deskundige misschien nodig”, aldus De Munck. Prins bedankte de wethouder voor zijn toezegging. Spek: “Ik denk dat het niet met de glasbaklocatie te maken heeft, maar meer met de supermarkt.” Penning wenste nog een lijstje van de deskundigen die ernaar hebben gekeken. “Wie raadpleegt u allemaal als u aan de weg gaat sleutelen. Misschien kan dat op een avond als het over infrastructurele projecten gaat. Ik zal een lijstje met deskundigen opschrijven”, beloofde Spek. De behoefte van Penning had raadslid Visser totaal niet. Het voorstel komt als debatstuk in de raadsvergadering van dinsdag 8 december 2020.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld