Oishi Fusion

Rekenkamer vindt dat het beter kan als het gaat om sturen op grote projecten

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan op het sturen op grote projecten van de gemeente Sliedrecht. De raad ging over de onderzoeksresultaten in het rapport dinsdagavond 24 november 2020 in discussie. Het college krijgt in het rapport een reeks adviezen. 

De gemeenteraad ging over het rapport met elkaar over in discussie. Wat kan er beter? Moet de raad beter kaders stellen? (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat de voortgang van veel projecten stagneert, dat het ontbreekt aan een goede kaderstelling, dat er geen integrale visie is op de lange termijn, dat er een betere match nodig is tussen de opgaven en de organisatie en dat de rolverdeling tussen raad en college scherper moet zijn. De conclusies en aanbevelingen worden door het college ‘omarmd’ en ‘een bevestiging dat we een aantal zaken anders moeten doen’. Wethouder Ed Goverde (PvdA): “Het rapport gaat vooral over kader stellen. Wees daar beter in als raad en doe dat ook als college samen met de raad.” 

Raad
Een aantal politieke partijen herkent zich in de uitkomsten en de aanbevelingen aan het college. De raad trekt zichzelf deze aanbevelingen ook aan en besprak hoe ze dat kunnen verbeteren. Burgerraadslid Gert Jongeneel (Slydregt.NU). “Het gaat om de samenwerking tussen raad en college. Dat vraagt om een werkwijze. Het is geen handvest.” “Heel veel dingen laten we lopen als raad. Soms zaten we te slapen als raad”, stelde burgerraadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht). Raadslid Kees Ippel (SGP-ChristenUnie): “Wat vindt het college een groot project? Ziet het college ook de aanpak voor kleinere projecten? Het lijkt ons goed als het college daar eens duidelijkheid over kan geven.” “We moeten allemaal hand in eigen boezem steken”, stelde fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) samenvattend vast. Slydregt.NU zag de raad niet als medeveroorzaker en denkt dat voor lopende projecten naar het plan van aanpak moet worden gekeken. Aanleiding voor het onderzoek in opdracht van de raad door de Rekenkamer was het stagneren van een aantal grote projecten. 

Duidelijke opdracht
Wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) zat te wippen op z’n stoel. “Het is niet gebruikelijk dat de burgemeester zich met een discussie in bemoeit. Ik vind niet dat u het college een duidelijke opdracht meegeeft. Kom met een vergezicht van projecten. Wat is de stand van zaken en wat is de rol van de raad? Het wordt nu een theoretische discussie. Dat wil niet zeggen dat mijn beeld wordt opgepakt, maar ik wilde het wel in het midden leggen”, sprak Van der Borg. In de raad van dinsdag 8 december 2020 wordt het een debatstuk.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld