Raad bij elkaar voor oordeelsvormende vergadering

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht vergadert dinsdag 23 januari 2018 in het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30. De bijeenkomst is van 19.30-23.00 uur. Het gaat om een openbare oordeelsvormende vergadering. 

Iedereen is welkom in het raadhuis om de vergadering bij te wonen. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Op de agenda staat behoorlijk wat droge kost o.a.  de geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en Geactualiseerde Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), de zienswijze kostenverdeelsystematiek en toestemming wijziging Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), het eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie, addendum Samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt,  het ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2018, de deelneming GR Drechtsteden aan Detadrecht B.V., wijziging verordening en nadere regels beschermd wonen en opvang, de transformatieagenda beschermd wonen en opvang 2017-2020 regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en instellen Ondernemersfonds o.b.v. reclamebelasting Kerkbuurt, Burg. Winklerplein en Woonboulevard Sliedrecht.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld