Raad beslist over 3 ton voor (mantel)zorgvraag

SLIEDRECHT – Het college van B & W stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 300.000,–. te storten op de rekeningcourant van stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het openen en aanhouden van een gemeentelijk ‘Fonds Blijverslening’.

De Blijverslening is met name bedoeld om (oudere) eigenaren-bewoners te stimuleren hun bestaande woningen (anticiperend op de toekomst) aan te passen.

Het beleid van de overheid dat ouderen langer zelfstandig moeten (kunnen) blijven wonen en de toenemende vergrijzing vragen om het levensloopbestendig maken van bestaande woningen.

Gunstige lening
Met de blijverslening kunnen ook eigenaren-bewoners met een concrete (mantel)zorgvraag tegen een gunstige rente en voorwaarden hun bestaande woning aanpassen. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld