Raad behandelt programmabegroting 2022 in besluitvormende vergadering

SLIEDRECHT – De programmabegroting 2022 (van 135 pagina’s – red.) wordt dinsdag 9 november 2021 behandeld tijdens een besluitvormende openbare vergadering van de gemeenteraad Sliedrecht. Om 19.00 uur wordt deze geopende in de tijdelijke raadzaal van de gemeente Sliedrecht in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1. 

Juist in de coronatijd zijn volgens burgemeester Jan de Vries (CDA) tal van nieuwe ideeën geboren en nieuwe perspectieven op ondernemen, maar ook op recreëren en sporten ontstaan. De Vries: “De uitwerking van de Recreatievisie is al gestart. We gaan in 2022 verder aan de slag met het toegankelijk maken van de oevers voor recreatie en het versterken en promoten van het centrum, het Nationaal Baggermuseum en een toeristisch havenfront. Ook meer mogelijkheden tot sporten buiten verenigingsverband pakken we op.” (Archieffoto Richard van Hoek / Sliedrecht24)

De toekomst vraagt volgens burgemeester Jan de Vries (CDA) om voortdurende vernieuwing: “Sliedrecht wordt daardoor steeds inclusiever, mooier en levendiger, groener en toegankelijker, van polder tot rivier. Het fundament is gelegd, de context is dynamisch, maar samen mét Sliedrecht houden we vast aan onze koers richting 2030!’”

Plannen
Met de uitgewerkte begroting wil het college verder werken aan inhoud en organisatie van de ambities. De toekomst van Sliedrecht vraagt om tijdig werk te maken van ruimtelijke vernieuwing, maar de ruimte in Sliedrecht is beperkt. “Om ruimte te creëren, werken we aan nieuwe woningbouw, zowel in bestaand stedelijk gebied beneden de A15 als in Sliedrecht-Noord (boven het spoor). Duurzaamheid staat voorop. Het doel is ‘Sliedrecht energieneutraal’ in 2050. We ronden de Omgevingsvisie af en we starten met de implementatie. We investeren in een stevige lokale economie, waar een derde van de inwoners in de eigen gemeente werkt. Economische diversiteit en innovatie staan voorop. Ook investeren we in de openbare ruimte om daarmee de uitstraling en vitaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren”, stelt burgemeester Jan de Vries (CDA) in de programmabegroting 2022.

Financiën
De context waarin aan de ambities in 2022, en de jaren erna, wordt gewerkt is volgens De Vries complex en voortdurend aan veranderingen onderhevig. “Niet alleen als gevolg van de coronacrisis, maar ook door de toenemende druk in het sociaal domein en door de nog onzekere herverdeling van het Gemeentefonds. Het college houdt, ondanks deze uitdagingen, vast aan de ingezette koers en laat financiële tekorten niet ten koste gaan van de ambities. Dat betekent dat in 2022 op een aantal onderdelen extra (financiële) impuls vanuit de reserves noodzakelijk is, zoals voor groenbeleid, riolering, de ponton en groot onderhoud voor de waterbus en de vroeg signalering van schulden. Meerjarig, tot 2024, blijft er sprake van een sluitende begroting, maar door de geschetste onzekerheden is dat voor de verdere toekomst niet langer vanzelfsprekend”, aldus De Vries, die aan de hand van uitgewerkte scenario’s daarover de oplossingsrichtingen met de raad wil bespreken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld