PvdA wil naadje van kous weten over straatverlichting

SLIEDRECHT – De PvdA wil dat tot de bodem wordt uitgezocht hoe het kan dat tot twee maal toe deze week in Sliedrecht een groot aantal straten uren zonder openbare verlichting zat. Dat was woensdag 4 en vrijdag 6 november 2015 het geval. De socialisten hebben zeker tien vragen vrijdagavond naar het gemeentekantoor gemaild. 

“Vanuit de bevolking en via de sociale media, maar ook door eigen waarneming, bereiken ons steeds meer vragen met betrekking tot niet functionerende straat verlichting”, schrijft fractievoorzitter Anton van Rees namens de PvdA Sliedrecht in de e-mail.

Vragenlijst
De partij wil van het college van B & W weten of zij het eens zijn dat er de laatste periode vaker en ook langduriger sprake is van storingen? Kunt u dit aan de hand van de geregistreerde meldingen en doorlooptijden aan ons zichtbaar maken? (2013-2014-heden). Zijn er de afgelopen jaren nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot onderhoudsfrequentie en/of herstel responstijden? Wordt er volgens u voldoende snel geacteerd bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden? Bestaan er wachttijden voor het uitvoeren van het herstel? En zo ja hoe lang zijn die? Wat is de gehanteerde levensduur van de Straatverlichting en hoe ligt deze verhouding ten opzichte van de storingen? Vinden meldingen nog steeds op grond van het zgn. Klik systeem plaats of zijn er ook periodieke controles? Is het louter toevalligheid dat er nu relatief veel langdurige kabelstoringen zijn. Terwijl deze zich meestal manifesteren na een vorstperiode? Zo ja, welke oorzaken liggen er dan aan ten grondslag? Bent u tevreden over de gemaakte afspraken bij ingrijpende herstel (kabel)werkzaamheden en heeft u voldoende sturing op de prioriteit daarvan? Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij schade of letsel welke aantoonbaar mede is veroorzaakt door gebrekkige of niet functionerende Straatverlichting? 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld