PvdA wijst op verantwoordelijkheid

SLIEDRECHT – De PvdA vindt dat de gemeente Sliedrecht samen met andere gemeenten hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van asielzoekers. De socialisten stelden vragen aan het college van B & W.

Het vluchtelingen vraagstuk kwam dinsdag 8 september 2015 aan de orde tijdens de eerste raadsbijeenkomst na het zomerreces. 

Opvanglocaties
De PvdA wil van het college van B & W weten in hoeverre het in Sliedrecht mogelijk is, dat binnen afzienbare tijd geschikte opvanglocaties voor de asielzoekers kan worden gevonden. Volgens de partij zou inzet van andere gemeenten hebben aangetoond dat dit kan.

Contact
De opvanglocatie zou naar mening van de PvdA ook beschikbaar vastgoed kunnen zijn, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt kan worden gemaakt. De partij vraagt het college of deze mogelijkheid is onderzocht en of er al contact is geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld