Oishi Fusion
VeiligGoed

PvdA: ‘Doorontwikkelen en groeien!’

SLIEDRECHT – Fractievoorzitter Anton Huijzer stond stil bij de coronatijd. Hij ging verder over groei en ontwikkelingen. Huijzer zag nieuwe kansen. Hij was blij dat het college inzet op woningbouw. ‘Doorontwikkelen en groei”, aldus Huijzer.

“Niet over het spoor in deze collegeperiode, want dat is een keiharde coalitie-afspraak!” klonk dinsdagmiddag 29 september 2020 uit de mond van Huijzer. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Huijzer toonde zich trots over het ambtelijk apparaat en over het functioneren van buurtgezinnen. Hij hekelde de langlopende projecten ‘die eindelijk een besluit verlangen’. Huijzer ziet ook meer in een samenwerking met de Alblasserwaard-gemeenten. De PvdA wil ook een aanpak van de kruising bij de Thorbeckelaan – Nachtegaallaan. Huijzer vindt dat daar geen jaren mee gewacht moet worden. Ook kwam hij op voor jongerencentrum Elektra en hun activiteiten. 

De geschiedenis heeft volgens Huijzer geleerd dat er rek en veerkracht in de mens schuil gaat en we er niet zelden sterker uitkwamen dan dat we erin zijn gegaan. Huijzer: “Een integrale visie die verder reikt dan 2021 en verder durft te kijken dan 2022. Groei en ontwikkeling dus nadat we eerst met elkaar de pandemie moeten weerstaan en verwerken. Als de pandemie ons iets leert is het dat we zuinig moeten zijn op de sociale en maatschappelijke functies die er zijn in ons dorp. Die zijn essentieel voor het welzijn van jong en oud. We hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat we in Sliedrecht een krachtig en goed functionerende infrastructuur hebben naast de regionale sociale dienst”, aldus Huijzer.

Eenzaamheid en buurtgezinnen
De PvdA ziet dan ook dat recente verrijking binnen dit netwerk zoals buurtgezinnen goed functioneert. Huijzer: “Toch moeten we hier doorontwikkelen en groeien en optimaal gebruikmaken van onze eigen krachten en mogelijkheden in ons dorp en als er externe krachten zijn die dit kunnen versterken zeker niet schuwen. Zeker nu we zien dat in tijden van een pandemie de vereenzaming onder alle leeftijdsgroepen zijn tol eist. Over een week is de week van de eenzaamheid. Dit is wat de PvdA betreft het hele jaar een aandachtspunt. Maar er komt de komende jaren meer op ons af. De nieuwe wet inburgering en de wijziging op de wet gemeentelijke schuldhulpverlening vergeet u deze niet of vallen die ook binnen de invullingsgedachten van het zgn Dorpsfonds? En hoe gaat u straks efficiënt schakelen binnen de module Arbeidsmarkt en Participatie? Zeker als ten gevolge van de huidige corona crisis de verwachting is dat het aantal bijstandsuitkeringen verder zal gaan groeien? Hebben we daar een lokaal antwoord op.”

Voorzieningen
Groeien en ons ontwikkelen moeten we volgens de PvdA ook individueel als individu, als gezin, met ons werk, cultureel en sportief. “Tezamen de randvoorwaarden voor tevredenheid van wonen, werken en leven. Meestal samen gevat door het woord geluk. We zien, door de gevolgen van de pandemie misschien nog wel beter, waar deze  essentiële factoren in Sliedrecht onder druk staan. Horeca, middenstand, mkb, cultuur, sport en verenigingsleven hebben het zwaar. Daarom ben ik blij dat dit college, het lef heeft en verder vooruit kijkt met deze kadernota dan 2021 en de verkiezingen van het jaar daarop. Want willen wij met zijn allen, en dat willen wij met zijn allen zonder uitzondering, dat Sliedrecht een fijn en prettig dorp blijft om te wonen, werken en recreëren dan zullen we moeten zorgen dat onze voorzieningen op peil blijven. En die houden we niet op peil als we bedrijven laten vertrekken of sluiten en onze kinderen, de toekomst van Sliedrecht, geen werkgelegenheid en woonruimte kunnen aanbieden in  een dorp waar het ook nog eens aangenaam recreëren is. En daarbij moeten we ook zeker de positie van het baggermuseum meenemen. Wellicht een permanente expositie in het oude raadhuis in combinatie met horeca. Het Baggermuseum maakt ons Sliedrechts DNA per slot van rekening zichtbaar. En beste collega raadsleden, wist u dat bij de bouw van het huidige gemeentekantoor rekening was gehouden met een eventuele uitbreiding met een raadszaal? Niet op de begane grond in de hal maar op de huidige bovenste verdieping. Misschien nog eens met het Zwitserse consulaat gaan praten”, aldus Huijzer.

Toeristisch havenfront
De ruimtelijke kwaliteit is voor de PvdA Sliedrecht een speerpunt. Huijzer: “Ook dat is een veel benoemde wens en bron van ergernis voor veel van onze inwoners. Groen, heel, schoon en doeltreffend. En dat raakt aan onder andere het afval. We hebben het als raad nog niet over afval en huisvuil kunnen hebben maar ik en met mij velen ergeren zich groen en geel aan zwerfafval en aan de mentaliteit van sommige mensen. Het aanzien van onze buitenruimte is net zo belangrijk als de invulling en kwaliteit ervan. Ook dat moet groeien en door ontwikkelen. Het ontwikkelen van een toeristisch havenfront is een uiterst ambitieuze maar ook in onze ogen een goede mogelijkheid om een passende nieuwe bestemming voor ons raadhuis te vinden maar toerisme vraagt meer college, het vraagt ook ruimte voor activiteiten en evenementen waarbij ook de verruiming van openingstijden op de zondag zeker een plaats in het vergezicht dat de kadernota schetst moet krijgen”, sprak Huijzer.

Aanpak kruispunt
Sliedrecht worstelt al een hele lange periode met de verkeersdoorstroming in ons dorp. Huijzer: “In de verre toekomst na een mogelijk besluit tot bouwen over het spoor ontstaan daar zeker mogelijke maar dure oplossingen voor. Ik lees zelfs dat voorrang voor het langzame verkeer in ons dorp dan het uitgangspunt is. Waarom dan niet nu vast beginnen ook in Sliedrecht de fietsers voorrang te verlenen op de rotondes en de huidige oversteekplaatsen beter te verlichten en nadrukkelijker herkenbaar te maken voor het overige verkeer. Een week geleden ging het weer gruwelijk mis op de kruising Nachtegaallaan en de Thorbeckelaan. Deze kruising naar en van supermarkt en scholen behoeft van de PvdA echt niet tot na 2030 te wachten om in ieder geval overzichtelijker gemaakt te maken. En ook als we besluiten het groene achterland groen te laten zullen we hier een oplossing voor moeten hebben.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld