Oishi Fusion

PRO Sliedrecht stelt vragen over transformatie kantoorgebouw op Stationspark

SLIEDRECHT – De fractie van PRO Sliedrecht zegt – naar aanleiding van het eindadvies van ‘onze werkgroep Wonen’, waarin o.a. het ombouwen van kantoren (Stationspark I en II) als mogelijkheid wordt genoemd om (snel) woningen in ons dorp te realiseren – te zijn benaderd door een bedrijf dat zich bezig houdt met leegstandsbeheer, verhuur en projectontwikkeling.

“Het bedrijf zet in op transformatie van kantoor- en zorgpanden naar microwoningen. Microwoningen -zoals bij Tiny houses- met een variatie aan kleinere metrages met gemeenschappelijke voorzieningen”, zegt donderdag 9 januari 2020 fractievoorzitter Gerrit Venis (PRO Sliedrecht). Hij heeft vragen gestuurd aan het College van B & W. (Foto gemeente Sliedrecht)

Men zet bij voorkeur volgens Venis in op betaalbare en huurtoeslag waardige woningen. Venis: “Met als achtergrond een geconstateerde toename van 1- en 2-persoonshuishoudens in de leeftijd tot 35 jaar, maar zeker ook bij verschillende flexwoon-doelgroepen zoals expats, pas gescheidenen, urgente groepen zoals statushouders etc. Het bijzondere is dat ook steeds meer ouderen (met lichte wijkzorg) moeite hebben om hun (vaak te grote) woning te kunnen blijven betalen en kiezen voor een woonvorm met microwoningen.” Het bedoelde bedrijf zou volgens PRO Sliedrecht – op korte termijn – al “iets” kunnen/willen met transformatie op Stationspark 1.

Vragen
PRO Sliedrecht verwijst het college op het Lokaal uitvoeringsprogramma. “Daarin staat – uitgangspunt 9, pagina 9 – dat u waar mogelijk initiatieven rondom aanpassing van herbestemming van onder meer winkels en kantoren zult steunen. Bent u bereid op basis van dit uitgangspunt op korte termijn een gesprek aan te gaan over de mogelijke transitie van een pand op Stationspark I?”, stelt Venis, “Uitgaande van de gedachte dat u meent wat u eerder schreef en de vorige vraag dus met “ja” zult beantwoorden. Zou dit gesprek (oriënterend) dan voor 1 februari 2020 kunnen plaatsvinden?” Door het stellen van bovenstaande vragen peilt collegepartij PRO Sliedrecht de bereidheid bij het college om op korte termijn met het bedoelde bedrijf een gesprek aan te gaan en de bereidheid van het college een transformatieproces (van kantoor naar woningen) positief te ondersteunen. 

2 gedachten over “PRO Sliedrecht stelt vragen over transformatie kantoorgebouw op Stationspark”

  1. Het zou best wel eens kunnen dat de tijd van groter en luxer wonen ten einde komt. Als de jeugd die wereld wijd voor het klimaat en milieu demonstreert bij hun standpunten blijft zullen ze eerder kiezen voor wonen op de schaal van “tiny houses” . Minder beslag leggen op grondstoffen en energie is toch duurzaam? In de binnenwaard zijn er ook plannen voor kleine woningen. Bouwen voor huursubsidie kan dat nog lang door gaan? Ik hoop dat er serieus naar gekeken wordt

  2. Goed idee, dan komen we aan het gevraagde woning aanbod voor 2025.
    En er komt ook weer wat doorstroming.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld