PRO Sliedrecht maakt sprongetje in de lucht voor drie gehaalde moties

SLIEDRECHT – Het was voor PRO Sliedrecht ‘een boeiende’ begrotingsavond schrijft fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) donderdag 9 november 2023 op hun website. Hij vertelt dat zijn lokale partij blij is dat drie moties er dinsdagavond 7 november 2023 doorheen zijn gekomen. De derde werd zelfs bedacht toen de gemeenteraadsvergadering al gaande was. De  partij kwam samen met Slydregt.Nu ook nog met een amendement. Verheul: “Na een lange vergadering hebben we de hondenbelasting niet kunnen afschaffen, maar wel drie van onze wensen via een motie kunnen realiseren. En dat is waarom wij in de gemeenteraad zitten.”

Een amendement, de afschaffing van de hondenbelasting, haalde het niet. Mark Verheul zegt de reden te weten: “Het college heeft haar uiterste best gedaan om zo veel mogelijk kosten op te schrijven die te maken hebben met honden, zodat onze motie makkelijk afgeschoten kon worden. Het legen van vuilnisbakken kost al 60.000 euro en ook moet de gemeente al voor de komende twee jaar de inning van de hondenbelasting betalen.” (Foto uit video Gemeenteraad Sliedrecht)

De eerste motie ging over de “bovenwijkse sport- en speelvoorzieningen voor Sliedrechtse jongeren”, dus over de sportvelden en speeltuinen in ons dorp. Verheul schrijft: “Vanuit de kinderraad kwam het eerste signaal dat er iets niet in orde was en daarna volgde een bespreking tijdens de vergadering over de kadernota (4 juli 2023), waar de wethouder zei dit snel aan te pakken. Het probleem: Op diverse plekken in ons dorp zijn de sport- en speelvoorzieningen voor met name de jeugd 12 tot en met 16 jaar beschadigd of kapot. Ons voorstel om samen met de jongerenwerkers van SOJS alles na te lopen en gebreken te herstellen. Deze motie kreeg steun van de SGP/CU en Slydregt.NU (waarvoor dank). Voor 1 april 2024 moet dit nu geregeld zijn.”

Inspreken
De tweede wens was het verbeteren van de inspraakmomenten van onze inwoners als het gaat om de bouwplannen in ons dorp. “Als gemeenteraad hebben wij ervoor gekozen om jaarlijks het Programma Ruimtelijke Vernieuwing bij te stellen. In dit stuk staan vijftien uitgangspunten die op 14 december 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad en op 5 juli 2022 opnieuw ongewijzigd zijn vastgesteld. In dit programma wordt dus aan de hand van die vijftien punten de vooruitgang en mijlpalen bouwplannen in ons dorp beschreven. Het geeft aan wat de vervolgstappen zijn voor het komende jaar”, aldus Verheul, “We hebben een motie ingediend waardoor inwoners veel makkelijker in kunnen spreken als het gaat om de bouwplannen in ons dorp. Hiervoor zijn dan twee vergaderingen meer ingepland, zodat iedereen die wil aan het woord kan komen. Hiervoor hadden inwoners maar een vergadering waar ze konden inspreken. Samen met de SGP/CU hebben wij dit opgepakt, waarvoor wij hen dankbaar zijn. Het CDA steunde de motie. Toen hij werd ingediend werd duidelijk dat de gehele gemeenteraad ons volgde. Goed om te vermelden is dat de zes fracties onderling verschillen van mening over de inhoud van het Programma Ruimtelijke Vernieuwing, maar wel graag in 2024 met onze inwoners in gesprek willen over de ruimtelijke plannen in ons dorp.”

Verhoging energietoeslag 2023
Naast deze twee moties die ze vooraf wilden indienen, bedacht PRO Sliedrecht tijdens de vergadering een derde motie. Verheul: “Hoewel het besluit ging over de begroting van 2024, hebben wij in 2023 ook nog iets voor onze inwoners bereikt. Samen met de fractie van het CDA waren wij op zoek naar de reden waarom in Dordrecht de energietoeslag 2023 al werd uitgekeerd, maar in Sliedrecht niet. Dit terwijl de Sociale Dienst Drechtsteden dit voor beide gemeenten uitvoert. Wij slaan de technische discussie maar even over (het college vond dat een en ander niet kon). De SGP/CU-fractie sloot zich bij ons aan als indiener van de motie. De gemeenteraad stemde verder unaniem in. Het bedrag van € 1200 werd naar € 1300 verhoogd en het verwerken en storten van de uitkeringen start per direct.”

1 gedachte over “PRO Sliedrecht maakt sprongetje in de lucht voor drie gehaalde moties”

 1. Komen er nu dus nog 2 extra informatieavonden in De Lockhorst voor ALLE inwoners van Sliedrecht voordat er überhaupt ook maar 1 beslissing wordt genomen over de Noord Zuid Verbinding??

  Aangezien de laatste informatie avond waarbij raadsleden aanwezig waren, vol heeft gezeten door mij? En ik er al een paar keer bij inspreken om gevraagd heb?

  Wanneer worden de data bekend gemaakt? Zodat inwoners oppas kunnen regelen of vrij kunnen vragen?

  En wanneer begint de burgerparticipatie rondom Dreespark? Welke data komen hier informatie avonden over?

  Waar gaan jullie deze informatie avonden promoten? Dus niet alleen willekeurige huishoudens een brief sturen 7 dagen vtv?

  Graag concrete antwoorden zodat inwoners ook een gat in de lucht kunnen springen?

  Kerst staat voor de deur. Graag snel meer duidelijkheid nu.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld