Politieke partijen zien liever bevoegdheid wethouder kruimelregeling beperkt

SLIEDRECHT – Politieke partij PRO Sliedrecht zou het liefst zien dat het college bij twijfel over een kruimelgeval dit aan de raad voorlegt, maar daar wil het college niet aan bleek uit een pleidooi van raadslid Gerrit Venis (PRO Sliedrecht). Hij stelde nu een voorrangsprocedure voor. Slydregt.NU steunde dinsdagavond 19 maart 2019 het plan van PRO Sliedrecht om de directe bevoegdheid van de wethouder in de kruimelregeling te beperken. “Maar de bevoegdheid blijft bij het college”, aldus Venis.

Burgerraadslid Cees Westerhout ging in zijn betoog integenstelling tot Gerrit Venis wel in op voorbeelden. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

“De vraag van PRO Sliedrecht is of het “een goed idee zou zijn” om aan de gemeenteraad de gelegenheid te geven om halverwege de procedure met een advies te komen, voordat het college een definitief besluit neemt. Het CDA vraagt zich af wat de meerwaarde is voor onze inwoners. Wordt het voor hen eenvoudiger? Of beter? Want dat is wat we in ons achterhoofd moeten houden: Eenvoudig Beter. Dat is ook het motto van de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Als we iets willen veranderen, moet het eenvoudig beter worden”, sprak raadslid Vincent Prins (CDA).

Emotie
De PvdA wilde weten waarom soms sprake is van een uitzonderingsgeval. De SGP-ChristenUnie wees op de aankomende nieuwe Omgevingswet, waarin de raad mee aan de voorkant kan sturen. De VVD vond dat je sommige dingen niet kan afhandelen binnen kleine kamers. “Dingen die emotie te weeg kunnen brengen, zouden iets voor de raad kunnen zijn, maar in principe is het een prima regeling”, sprak fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD). De voorzitter van de oordeelsvormende vergadering Cees Paas onderbrak soms sprekers, omdat zaken onder de rechter zijn

Voorbeelden
De kruimelgevallen regeling is een regeling, dat bij bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan, de wethouder af mag wijken van dit bestemmingsplan zonder dit aan de raad te moeten melden of toestemming te vragen. Dit is een bevoegdheid die in het verleden door de gemeenteraad aan de wethouder is gegeven, om niet over elk hekje, schuurtje of aanbouw te moeten beslissen of het wel of niet toegelaten mag worden. “In de praktijk pakt het in bepaalde situaties anders uit dan dat het aan voorhand bedacht is. Tenminste, dat zijn wij van mening. Neem nou het rouwcentrum (woensdag 20 november 2019 officieel eerste paal – red.) en het Sliedrechts museum. Bij beide bouwprojecten was het bestemmingsplan niet toereikend en was er heel veel weerstand bij de omwonenden en belanghebbenden”, sprak burgerraadslid Cees Westerhout (Slydregt.NU)

Tactische keuze
Westerhout ging nog even door over de situatie rond het rouwcentrum. Westerhout: “Daar waren tientallen bezwaren ingediend door omwonenden. Ook hadden de naastgelegen fitnesscentrum en school bezwaren tegen de komst van het rouwcentrum. De omwonende daar wilde niet de hele dag met de dood geconfronteerd worden en de school vond ook dat de kinderen daar niet dagelijks mee geconfronteerd diende te worden. Ook wordt het gebouw veel hoger en groter dan het bestemmingsplan toelaat. Ook was de beeldvorming in dit hele proces niet goed. De aankondiging van deze bouwplannen zijn de eerste week van de zomervakantie op de gemeentepagina in de lokale krant gezet. Met het gevolg dat tegen het einde van de vakantie, toen de mensen allemaal weer terug waren en hoorde van de komst van dit rouwcentrum, de bezwaarperiode van zes weken al voorbij was. Dit wordt door de belanghebbende gezien als een tactische keuze van de gemeente Sliedrecht.”

Knauw
Vervolgens werd er een kapvergunning aangevraagd, voor de bomen die moesten wijken voor de bouw. “Terwijl deze vergunning aanvraag en bezwaren nog lopen en het broedseizoen is en daardoor  geen één boom gekapt mag worden. Wordt er toch op een vroege morgen om 07.00 uur de kettingzaag gestart en door een bedrijf in twe uur tijd bijna alle bomen gekapt. De omwonende hebben direct de politie gebeld. Deze was geen eens van plan te komen! Weer de mensen verontwaardigd en boos. De bomen weg en de beeldvorming kreeg weer een knauw. De mensen waren er toen van overtuigd. Het rouwcentrum gaat er komen, kosten wat het kost. Het wordt hun gewoon door hun strot geduwd. Toen de media er lucht van kreeg is de gemeente om uitleg gevraagd. De gemeente verklaarde dat het vergunning vrije bomen waren en ze zo gekapt mochten worden. Dit kwam over als een opmerkelijk verhaal en tot op heden snap nog steeds niemand er wat van”, aldus Westerhout.

In hun hemd
Westerhout ging door met het schetsen van de situatie. Westehout: “
Vervolgens komt er door alle bezwaren een hoorcommissie waar alleen de belanghebbende bij mogen zijn, wat wij ook opmerkelijk vinden. Deze veegdt alle bezwaren in één keer van tafel. Ook de bezwaren van het te hoog en te breed bouwen wat tegen het bestemmingsplan was, maar met de kruimelregeling die van kracht is wel mocht. De bezwaarmakers stonden in hun hemd en er zat niks anders op om naar de rechtbank te gaan. Dit is ook gebeurd. De bouw mag doorgaan. De wethouder zegt er niks tegen te kunnen doen, toen er vorig jaar uitleg is gevraagd. Want alles ging volgens de geldende regels. De kruimelgevallen regeling.” Slydregt.NU wil voortaan ook dat de gemeenteraad een uitnodiging krijgt als er een hoorcommissie is. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld