Partijen reageren op hoofdlijnenakkoord nieuw college

SLIEDRECHT – De politieke partijen hebben dinsdagavond 10 mei 2022 stuk voor stuk gereageerd op het hoofdlijnenakkoord van het college, dat bestaat uit SGP-ChristenUnie, CDA en VVD.

Regelmatig vielen bij de woordvoerders van de politieke partijen de woorden communicatie en samenwerken. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Namens SGP-ChristenUnie reageerde nieuwe fractievoorzitter Kees Ippel op het hoofdlijnenakkoord. “Wij als fractie van de SGP-ChristenUnie juichen het toe dat het zeker geen dichtgetimmerd akkoord op allerlei onderdelen is, maar dat er alle ruimte is voor alle fracties om hier een bijdrage aan te leveren. We hopen ook echt dat alle fracties hier positief in zitten”, sprak Ippel, “Eén en ander begint met goede plannen, gevolgd door een goede aanpak, maar direct daaraan gekoppeld gaat het ook om een goede communicatie over de voortgang. Duidelijk moet zijn, wanneer en hoe de raad aan zet is, op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden. In het
akkoord zijn dat “schakelmomenten” genoemd. Dat communiceren en communiceren en communiceren en communiceren….is als een kernwaarde benoemd tijdens deze formatieperiode, en zover ik het kan zien zit dat bij het nieuwe college goed tussen de oren.” 

Zondagsrust
Het akkoord eindigt met een passage over de zondagsrust. Kees Ippel (SGP-ChristenUnie): “Zoals het hier is opgeschreven kunnen we zeggen dat dit in ieder geval niet letterlijk uit ons verkiezingsprogramma komt. Het  staat duidelijk omschreven: voor sommigen is een verdere openstelling niet ver genoeg, voor anderen doet het pijn om te zien dat hier weer stappen in gezet moeten worden. Het mag duidelijk zijn dat onze fractie en achterban zich bij deze laatste groep thuis voelen.”

Bouwen
Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) haalde dinsdagavond onder meer de woningbouw aan. “We willen meer balans in het woningaanbod in Sliedrecht. We gaan binnenstedelijk aan de slag om in alle wijken in Sliedrecht een gezonde mix te creëren van koop- en huurwoningen. Er komen daarnaast meer koopwoningen voor verschillende inkomensgroepen, zodat mensen die dat willen ook de kans krijgen om een woning te kopen. Om Sliedrecht leefbaar te houden en duurzaam te maken gaan we niet alle groene postzegels volbouwen, maar de ruimte zoeken in Sliedrecht-Noord. Bouwen over het spoor, waar voldoende ruimte is voor gasloze en moderne woningen voor jong en oud. Een zeer lang gekoesterde wens voor het CDA die gelukkig een prominente plek heeft gekregen in het akkoord.”

Samenwerken
Verder sprak Dunsbergen over ‘de balans terugbrengen’ en over samenwerken. “Ik denk aan samenwerking in de raad, met het college; samenwerking met buurgemeenten; en samenwerking met de provincie, het waterschap en het Rijk. En bovenal denk ik aan samenwerking met alle Sliedrechtse inwoners, ondernemingen, verenigingen, kerken of wie dan ook. Samenwerken betekent op zichzelf dat je de ander nodig hebt. Wij roepen daarom ook raad en samenleving op om mee te doen en mee te blijven doen. Samenwerken betekent ook samenwerken met partijen die nu nog geen samenwerkingspartner lijken te zijn. Juist dan moeten we elkaar op blijven zoeken en het gesprek blijven voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat we eruit gaan komen.”

Veel te afwachtend
Ook de oppositiepartijen gingen in op het hoofdlijnenakkoord. Tevreden stelde lokale partij Slydregt.NU vast: “Alles valt of staat dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de raad, college en ambtelijke organisatie. Informatie moet op tijd worden gedeeld. Hierdoor ontstaat er onderling vertrouwen. Slydregt.NU kan dit toejuichen.” Er was ook kritiek. SGP-ChristenUnie en CDA maakten ook deel uit van het vorige college. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.Nu stelde vast: “Op het gebied van wonen wil de coalitie 2500 woningen gebouwd hebben in 2040. Tussen 2022 en 2026 vindt er onderzoek en voorbereiding plaats hoe dit gerealiseerd moet worden. Veel Sliedrechters vinden dit terecht te lang duren. Dit had in het vorige college al moeten gebeuren. Op dit punt zijn de SGP ChristenUnie en het CDA in de vorige college veel te afwachtend geweest. De lobby richting de provincie voor buitenstedelijk bouwen moet na vanavond gelijk beginnen. Ook voor de aanleg van de noord/zuid verbinding moet er gelobbyd worden bij de provincie. De tijd van uitstellen is voorbij.”

Nauwgezet volgen
Het college wil een betrokken, meedenkende houding als gemeente uitstralen. “Hoe vertaalt zich dit?”, vroeg Jongeneel zich af, “Voor Slydregt.NU is het duidelijk dat de Sliedrechter de menselijke maat terug wil zien bij de gemeente. De raadsvergaderingen in de wijken organiseren kan hier een bijdrage aanleveren. Een goed raadsvoorstel is helder, transparant en maakt duidelijk wat het doel van de besluitvorming is. Gecontroleerd moet kunnen worden of de uitvoering in lijn is met de bedoeling van het raadsbesluit. Het geeft de mogelijkheid om op bij te sturen. Wij zullen nauwgezet volgen dat er ook wordt voldaan aan deze criteria.”

Achterlijke beleid
Bevrijdingsdag op zondag 5 mei vieren is mogelijk. Jongeneel: “Ja, dat is geen nieuws. Alleen op welke locatie in het dorp is dit mogelijk? Op het Dr. Langeveldplein of net als in 2019 alleen in Sliedrecht-Noord, op een afgelegen parkeerterrein bij De Lockhorst? Dan blijft gewoon het huidige achterlijke beleid gehandhaafd.” Dat de supermarkten niet op zondag open mogen is volgens de lokale partij een gemiste kans. Jongeneel: “Slydregt.NU vindt dat de overheid niet over de openingstijden gaat van ondernemingen. Laat dit toch eens aan de ondernemers zelf over.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld